دکتر مهدی ژیانپور

دکتر مهدی ژیانپور رئیس جهاددانشگاهی  واحد اصفهان

دکتر مهدی ژیانپور

Dr. elham ghasemi

رئیس جهاددانشگاهی واحد اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.