دکتر محمدحسین همایونی راد

دکتر محمدحسین همایونی راد استادیارگروه مدیریت دانشگاه سناباد

دکتر محمدحسین همایونی راد

Dr. Mohammad Hossein Homayoni rad

استادیارگروه مدیریت دانشگاه سناباد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوی بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی (مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 49
2 بررسی تاثیر فعالیت های بازاریابی شبکه های اجتماعی بر رفتار مصرف کننده با متغیر میانجی ارزش ویژه برند (مورد مطالعه شرکت ایران خودرو خراسان رضوی) (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 3
3 بررسی تاثیر نسبت های مالی بر پیش بینی سود شرکت و بازده سهام (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد پولی ، مالی دوره: 18، شماره: 1
4 تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار (دریافت مقاله) فصلنامه اکتشاف و پردازش هوشمند دانش دوره: 1، شماره: 1
5 تاثیر روابط کارمند سازمان بر رفتار شهروندی سازمانی با نقش تعدیل گری استقلال شغلی (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 7، شماره: 13
6 تبیین الگوی رفتاری بهره گیری از اینترنت در کارکنان سازمان های دولتی با استفاده از نظریه پردازی داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش نامه مدیریت تحول دوره: 12، شماره: 1
7 تعیین عوامل اثرگذار و اندازه گیری رضایت دانشجویان از خدمات خوابگاه ها (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی عوامل مؤثر بر ریسک و ارزش درک شده و تحلیل نتایج در تمایل به استفاده از خدمات (مورد مطالعه: ایستگاه مسافربری راه آهن مشهد) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
2 تاثیر ارزشهای کاری و تعهد سازمانی بر بومی سازی منابع انسانی در کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین مدیریت، روانشناسی و علوم انسانی در قرن ۲۱
3 تاثیر بکارگیری عوامل مدیریت الکترونیک بر رضایتمندی مشتریان شرکت عمران شهرجدید گلبهار (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت دانش و کسب وکارهای الکترونیکی با رویکرد اقتصاد مقاومتی