دکتر نوید احمدی نسب

دکتر نوید احمدی نسب استادیار  رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان

دکتر نوید احمدی نسب

Dr. Navid Ahmadinasab

استادیار رشته بیوتکنولوژی گیاهی-نانوبیوتکنولوژی دانشگاه هرمزگان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.