دکتر وحید موسوی

دکتر وحید موسوی استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر وحید موسوی

Dr. Vahid Moosavi

استادیار دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی صحت داده های بارندگی حاصل از ماهواره ی TRMM در حوزه آبخیز طالقان (دریافت مقاله) پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز دوره: 13، شماره: 25
2 ارزیابی کارایی پنج مدل بیلان آبی در شبیه سازی رواناب در حوزه آبخیز گرگانرود (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 2
3 Evaluating the changes in Gavkhuni Wetland using MODIS satellite images in 2000-2016 (دریافت مقاله) مجله طبیعت و علوم مکانی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی عملکرد سیستم استنتاج فازی_عصبی تطبیقی در پیش بینی تولید پسماند خانگی شهر تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 15، شماره: 4
5 تحلیل جامع آسیب پذیری محیط زیست دشت یزد-اردکان با دیدگاه سیستمی؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 4
6 تخمین دمای هوای بیشینه و کمینه روزانه با استفاده از محصولات دمای سطح زمین سنجنده مادیس (دریافت مقاله) نشریه سنجش از دور و GIS ایران دوره: 14، شماره: 4
7 تهیه نقشه فرسایش آبکندی با استفاده از فنون سنجش از دور (مطالعه موردی :منطقه لامرد استان فارس( (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 3، شماره: 3
8 شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز سملقان با استفاده از مدل SWAT (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و روابط انسانی دوره: 5، شماره: 3
9 مدل سازی سیل خیزی حوزه آبخیز مروست تحت تاثیر تغییرات اقلیمی و الگوی کشت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 26، شماره: 4
10 مدل سازی میزان تغذیه سفره آب زیرزمینی با استفاده از مدل نیمه توزیعی SWAT، مطالعه موردی: دشت مروست (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 14، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آشکارسازی تغییرات رطوبت خاک سطحی در مجاورت دریاچه ی بختگان با استفاده از سنجش از دور (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
2 ارزیابی دقت عملکرد مدل های MLP، GMDH و LSTM در شبیه سازی رواناب روزانه (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
3 ارزیابی صحت داده های بارش حاصل از تصاویر TRMM به کمک داده های زمینی (مطالعه موردی: استان فارس) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
4 ارزیابی صحت نقشه کاربری اراضی به دو روش سنجش از دور و تفسیر چشمی (مطالعه موردی: حوزه آبخیز معرف کسیلیان) (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
5 ارزیابی کارایی روشهای تخمین پارامترهای مدل هیدروگراف واحد لحظه ای نش در تخمین هیدروگراف جریان (مطالعه موردی: حوزه آبخیز امامه) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی تغییرات محیطی با استفاده از فناوری سنجش از دور و GIS
6 ارزیابی کارایی شاخص MTVDI در برآورد منطقه ای خشک سالی (مطالعه موردی: استان فارس و استان زنجان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی حفاظت خاک و آبخیزداری با محوریت «پایش و ارزیابی منابع و مدیریت آنها در حوزه­‌های آبخیز»
7 استفاده از تکنیک های مدلسازی در بررسی پدیده های جوی گردوغبار در منطقه جنوب غربی آسیا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی گرد و غبار در جنوب غرب آسیا
8 بازسازی نواقص بارندگی با استفاده از داده های بارش حاصل از تصاویر ماهواره ای (مطالعه موردی: شمال غرب ایران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
9 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مشخصات خشکسالی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
10 بررسی تغییرات سطوح مرطوب باتلاق گاوخونی در 15 سال اخیر با استفاده از تصاویر ماهواره MODIS (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
11 بررسی تغییرات سطوح مرطوب کویر سیاه کوه بعنوان منبع آب نامتعارف در دشت یزد – اردکان با استفاده از تصاویر ماهواره ای مودیس (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
12 بررسی تغییرات ماهانه پوشش گیاهی ایران با استفاده از تصاویر ماهواره مودیس (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
13 بررسی تغییرات مکانی تراز آب زیرزمینی حوزه آبخیز کرگانرود تالش با استفاده از زمین آمار (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مهندسی کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی
14 بررسی عملکرد مدل WEAP در شبیه سازی هیدرولوژیک حوزه آبخیز دربند سملقان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
15 بررسی کارایی مد لهای داد همحور در پیشبینی سیلاب مطالعه موردی:حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
16 بررسی مشخصات وقوع طوفان های گرد و غبار در استان های ایلام و خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی کشاورزی، صنایع غذایی و محیط زیست
17 بررسی ویژگی های مورفولوژیک بارخان های منطقه شهداد؛ استان کرمان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
18 پهنه بندی خطر سیل در حوزه آبخیز سرآب با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
19 پیش بینی خشکسالی با استفاده از مدل های هوش مصنوعی (مطالعه موردی: هرات، یزد) (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
20 تهیه نقشه احتمال خطر سیل با استفاده از شاخص آماری میانگین نسبی در حوزه آبخیز سرآب (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
21 تهیه نقشه کاربری اراضی با استفاده از تکنیک های سنجش از دوری و هوش مصنوعی(مطالعه موردی دشت مروست) (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری و سومین همایش ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست با محوریت آبخیزداری و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
22 تهیه نقشه کاربری اراضی در سامانه Google Earth Engine ، با استفاده از روش بهینه سازی تاگوچی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
23 محور مقاله: گرد و غبار، مسائل زیست محیطی و مهار آن- ارزیابی (PM(10 در هوای کلان شهر مشهد و بررسی علل رخداد آن (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره علوم خاک ایران
24 مدل سازی اثر گرمایش زمین بر شرایط هیدرولوژیکی حوزه آبخیز (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
25 مقایسه پهنه بندی خطر سیل در حوزه آبخیز سراب به روش آماری میانگین نسبی و منطق فازی (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار
26 مقایسه روش ممانها و زمان تا اوج- زمان تا عطف در تخمین پارامترهایمدل هیدروگراف واحد لحظه ای نش به منظور شبیه سازی هیدروگرافجریان مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
27 مقایسه شبکه عصبی با سیستم فازی-عصبی تطبیقی در پیش بینی خشکسالی هواشناسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)
28 مقایسه کارایی شبکه عصبی چند جمله ای با رویکرد یادگیری عمیق در حوزه آبخیز کسیلیان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران با محوریت آبخیزداری و امنیت پایدار غذایی
29 نقش بارش در رخداد سیل 1398 حوزه آبخیز گرگان رود (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
30 واکاوی بحران پدیده گرد و غبار و پیامدهای تغییرات اقلیمی و تخریب سرزمین درمناطق منشأ گرد و غبار بر بوم سازگان های غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی ،منابع طبیعی و محیط زیست
31 واکاوی بحران طوفان های گرد و غبار در غرب و جنوب غرب ایران (دریافت مقاله) دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار