دکتر میثم میرزائی تبار

دکتر میثم میرزائی تبار استادیار مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس

دکتر میثم میرزائی تبار

Dr. Meysam Mirzaeitabar

استادیار مرکز مطالعات آفریقا دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی علل منازعه و ناامنی در مناطق مرزی آبی کشورها (مورد: مرز آبی اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 6، شماره: 4
2 بررسی و تحلیل سیر تحول در نظریه های منازعه (با تاکید بر تحول تاریخی، رشته ای و نگاه ریشه ای نظریه ها) (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست دفاعی دوره: 26، شماره: 101
3 تبیین ابعاد و علایق ژئوپلیتیکی حضور ایران در شاخ آفریقا (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 4، شماره: 2
4 تبیین رابطه طایفه گرایی و حقوق شهروندی (نمونه پژوهی: انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه ممسنی) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای سیاسی دوره: 2، شماره: 3
5 تبیین رابطه فرهنگ سیاسی و توسعه اقتصادی؛ مطالعه موردی: شهرستان ممسنی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 11، شماره: 22
6 تبیین ژئوپلیتیکی منازعات بینادینی و مذهبی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا (از 1991 به بعد) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاسی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 1
7 تبیین ژئوپلیتیکی منازعات مرزی و سرزمینی کمربند صفر تا 15 درجه شمالی آفریقا از پایان جنگ سرد تا 2014 میلادی (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 28، شماره: 112
8 تحلیل ژئوپلیتیکی و فرآیند مدیریت منازعه بر سر شبه جزایر کوچک (مورد: باکاسی در مرز کامرون و نیجریه) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و پژوهش های دفاعی دوره: 20، شماره: 93
9 تصوف در الجزایر و سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و فرهنگ ملل دوره: 3، شماره: 5
10 ژئوپلیتیک شهری و تبیین مفهوم رقابت (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 2
11 قابلیت ها و ظرفیت های همگرایی در جهان اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام دوره: 2، شماره: 3
12 نقش گروه های ذی نفوذ و نیروهای اجتماعی در انتخابات مجلس شورای اسلامی (نمونه پژوهی: حوزه انتخابیه ممسنی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 16، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی علل ناامنی در مناطق مرزی آبی کشورها (مورد: مرز آبی اوگاندا و جمهوری دموکراتیک کنگو) (دریافت مقاله) همایش ملی ابعاد نظری و کاربردی توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی با رویکرد آمایشی
2 تبیین ژئوپلیتیکی اکولوژی سیاسی و اقتصاد سیاسی شهر (دریافت مقاله) هفتمین کنگره انجمن ژئوپلیتیک ایران (جغرافیای سیاسی شهر)
3 چالشهای جهان اسلام در عرصه جهانی سدن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام
4 دولت محلی و وضعیت ان در ایران باتاکید بر محلی گرایی شهری (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری