حسین نوروزیان

 حسین نوروزیان حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

حسین نوروزیان

Hossein Norouzian

حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی مبانی نظری خودکشی و راهکارهای پیشگیری از آن (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 3
2 جستاری تطبیقی در واقع گرایی یا مصلحت گرایی در باب مجازات حدود از دید علوم انسانی اسلامی با تاکید بر آموزه های جرم شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 3
3 شناسایی عوامل موثر بر وقوع خودکشی در بین ساکنین استان سمنان و ارائه راهکارهای کاهش ان با تاکید بر آموزه های دینی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیلی بر جرم شناسی در نظام بانکی با نگاهی به جرم پولشویی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
2 تروریسم مبتنی بر قومیتگرایی در ایران از منظر آموزه های حقوق کیفری و جامعه شناسی جنایی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت
3 سیاست جنایی ایران در مقابل جرم سحر و جادو (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی علوم انسانی و مطالعات مدیریت