دکتر عماد افروغ

دکتر عماد افروغ

دکتر عماد افروغ

Dr. Emad Afrough

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اولویت یابی سیاست رسانه ای مد لباس مبتنی بر مسیله شناسی چرخه آن در جامعه ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه دین و ارتباطات دوره: 24، شماره: 52
2 بررسی نقدهای سید احمد فردید بر لیبرالیسم و غرب (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 12، شماره: 1
3 پرسش های اساسی رابطه اخلاق و سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای سیاسی معاصر دوره: 1، شماره: 1
4 تبیین چارچوب کارکردی سیمای جمهوری اسلامی ایران جهت توسعه قابلیت های انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 22، شماره: 1
5 تعامل فرهنگی مسجد و جامعه از منظر آموزه های دینی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 2
6 چالش ها و پارادوکس های عمده سکولاریسم؛ رویکردی نظریه پردازانه (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 9، شماره: 36
7 دین و جامعه در چرخش زمانی معاصر عصر بازگشت خدا (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 3
8 رابطه اخلاق و سیاست از منظر حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
9 ظرفیتهای اندیشه سیاسی اسلام در تولید قدرت نرم (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
10 عدالت فرهنگی؛ عنصر مقوم حکومت علوی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 85
11 فلسفه اجتماعی هنر صدرایی (دریافت مقاله) پژوهشنامه تبلیغ و ارتباطات دینی دوره: 2، شماره: 3
12 مراتب نقد آرای محمدحسین نائینی بر «لیبرالیسم» (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 1، شماره: 3
13 مصاحبه با دکتر عماد افروغ و دکتر اصغر افتخاری، جامعه شناسی امنیت؛ مولفه ها و ریشه های تاریخی (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 10، شماره: 4
14 مفهوم فرهنگی اجتماعی کودکی از دیدگاه قرآن (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 30
15 مقاله پژوهشی:ارزیابی و اولویت بندی راهبردهای فرهنگی با به کارگیری فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 3، شماره: 9
16 مقایسه هستی شناسی ملاصدرا و روی بسکار با تاکید بر نقش مفهوم غیب (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 4
17 نظریه حرکت جوهری: تبیین هستی شناسانه در علم سیاست (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
18 نقد روش شناسی اقتصاد اسلامی شهید صدر از دیدگاه واقع گرایی انتقادی (دریافت مقاله) فصلنامه روش شناسی علوم انسانی دوره: 20، شماره: 78
19 نقد نظریه اقتصاد اسلامی صدر از دیدگاه واقع گرایی انتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 4، شماره: 3
20 نگرش و تحلیلی فرادینی از بنیان ها و زمینه های افراط گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 5، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مردم سالاری دینی به مثابه فلسفه سیاسی نوظهور (دریافت مقاله) همایش ملی سی سال انقلاب اسلامی، دستاوردها، آسیبها و فرصتها