دکتر صدیقه کیانی سلمی

دکتر صدیقه کیانی سلمی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

دکتر صدیقه کیانی سلمی

Dr. Sedighe Kiani

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:جغرافیا و گردشگری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 برنامه ریزی مکانی و امکان سنجی نواحی مستعد طبیعت گردی با نگرش آمایش سرزمین مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 26، شماره: 102
2 ارزیابی اثرات اقتصادی - اجتماعی و کالبدی مسکن مهر از دیدگاه ساکنان (مطالعه موردی: مسکن مهر شهرکاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 7، شماره: 27
3 ارزیابی توان های محیطی برای توسعه کشاورزی (مطالعه موردی: ناحیه چغاخور، شهرستان بروجن) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 2
4 ارزیابی عوامل اثر گذار بر فضای ارزش آفرینی طبیعت گردی در اکوسیستم های بیابانی (نمونه موردی: مرنجاب) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 5، شماره: 13
5 ارزیابی و اولویت بندی روستاهای هدف گردشگری با استفاده از فنون تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 13، شماره: 43
6 اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه طبیعت گردی روستاهای بخش برزک-کاشان با تلفیق تکنیک های DEMATEL و ANP (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 17، شماره: 44
7 Evaluating Local Community Attitudes towards the Effects of Mass Tourism (Case Study: Boyer-Ahmad County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
8 Investigating the Tendency of the Rural Society to Tourism Development and Identifying the Factors Affecting It (Case Study: Tourism Villages of Karaj) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 7، شماره: 3
9 برآورد ظرفیت پذیرش و ارزیابی توان اکولوژیکی به منظور شناسایی پهنه های ارضی مستعد گردشگری (نمونه ی موردی: محدوده ی گردشگری مجتمع پتاس خور و بیابانک) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره: 12، شماره: 45
10 بررسی الگوهای گذران اوقات فراغت توانخواهان جسمی (نمونه موردی: توانخواهان جسمی شهر کاشان) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مددکاری اجتماعی دوره: 3، شماره: 11
11 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر نحوه گذران اوقات فراغت زنان خانه دار شهر قم (دریافت مقاله) پژوهشنامه زنان دوره: 12، شماره: 38
12 بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی شهری شهروندان اصفهانی به همراه ساخت، روایی سنجی و اعتباریابی مقیاس سنجش (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 5، شماره: 20
13 بررسی و مقایسه ابعاد توانمندسازی در بین محلات شهری (مطالعه موردی: محله پشت مشهد بالا و محله طاهر و منصور شهر کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 4
14 بررسی وضعیت و شناسایی عوامل موثر بر گرایش به وندالیسم در مناطق روستایی ابوزیدآباد (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 1
15 پهنه بندی مناطق مناسب برای احداث پیست اسکی با رویکرد گردشگری ورزشی (مطالعه موردی: استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 50، شماره: 4
16 پیش بینی وضعیت آبدهی زاینده رود با استفاده از سری زمانی مورد شناسی: شرق جلگه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری-منطقه ای دوره: 5، شماره: 17
17 تبیین اثرات جشنواره گلابگیری از دیدگاه ساکنان محلی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 11، شماره: 34
18 تبیین پیامدهای فضایی استقرار صنایع بر توسعه روستاهای پیرامونی در مجتمع صنعتی باریج اسانس کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 4، شماره: 1
19 تبیین عملکرد بازارهای سنتی ایرانی در جذب گردشگر و عوامل اثرگذار بر آن (مطالعه موردی: بازار کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 7، شماره: 2
20 تبیین عوامل اجتماعی خشکسالی و شناسایی آثار آن (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 7، شماره: 4
21 تبیین کارکرد عامل سلامت در گسترش پیاده مداری کوهستانی به عنوان رویکردی تفرجی مطالعه موردی: شهر ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه شهر پایدار دوره: 2، شماره: 4
22 تحلیل پیامدهای توسعه گردشگری بر توانمندسازی مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی نطنز) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی دوره: 24، شماره: 71
23 تحلیل پیشران های بوم شناختی اثرگذار بر جذب و ماندگاری گردشگر (نمونه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های بوم شناسی شهری دوره: 14، شماره: 33
24 تحلیل رابطه دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران با در نظر داشتن متغیر میانجی نگرش زیست محیطی (نمونه موردی: دارآباد، درکه، آهار فشم، وردیج و بام تهران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 34، شماره: 3
25 تحلیل فضایی وضعیت مسکن روستایی در استان کهگیلویه و بویراحمد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 2
26 تحلیل کیفیت و تبیین مطلوبیت اقامتگاه های سنتی کاشان و نقش آن در رضایتمندی گردشگران شهری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 1
27 تحلیل و بررسی شاخصها و عوامل گردشگری خلاق در بافتهای فرسوده شهری اصفهان (نمونه موردی: محله جویباره) (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 9، شماره: 1
28 تحلیلی بر پیشران های توسعه گردشگری شهر کاشان با تاکید بر عملکرد سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 8، شماره: 2
29 تعیین و طبقه‌بندی الزامات رضایتمندی گردشگران با استفاده از مدل کانو و مدل‌سازی معادلات ساختاری(مطالعه موردی: گردشگران باغ بهادران) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری شهری دوره: 5، شماره: 2
30 دانش بومی و سنتی کاربرد گیاهان دارویی در شهرستان نایین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 2، شماره: 4
31 سنجش عوامل موثر بر احساس امنیت در مناطق روستایی مطالعه موردی شهرستان نطنز (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 6، شماره: 3
32 سنجش نقش جاذبه های طبیعت گردی در توسعه گردشگری باغبهادران و تحلیل شاخص های موثر در آن (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 16، شماره: 53
33 شناسایی اثرات گردشگری و نقش آن در توسعه شهری کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 25
34 شناسایی عوامل اثربخش بر توسعه گردشگری خلاق و تاثیر آن بر پایداری رفتار از دیدگاه گردشگران در مناطق روستایی شهرستان بروجن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 11، شماره: 4
35 شناسایی و تبیین علی عوامل موثر بر فرصتهای کارآفرینی در مناطق کویری با رویکرد اکوتوریسم (نمونه موردی: کویر مرنجاب) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 16، شماره: 57
36 عیارسنجی اکولوژیک و مدیریتی مناطق کویری به منظور ارزیابی توانمندی طبیعت گردی (نمونه موردی: مجموعه گردشگری پتاس، شهرستان خور و بیابانک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
37 کاربرد مدل شبکه عصبی در برآورد میزان برداشت از آبهای زیرزمینی (نمونه موردی: شرق جلگه اصفهان) (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 4، شماره: 7
38 مدل‏ سازی ساختاری و تبیین علی رضایت‌مندی جوامع روستایی از کیفیت زندگی: مورد مطالعه روستاهای شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 16، شماره: 1
39 مدلسازی عوامل شکل دهنده گردشگری آشپزی و اثر آن بر وفاداری گردشگران (نمونه موردی: گردشگران شهر اصفهان) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 9، شماره: 32
40 مدلسازی نقش دانش، نگرش و ارزش های محیط زیستی گردشگران در بروز رفتارهای سازگار با محیط (نمونه موردی: گردشگران ایرانی و خارجی شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 17، شماره: 2
41 نقش صنایع دستی در کارآفرینی فارع التحصیلان رشته صنایع دستی دانشگاه کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی اثرات فرهنگی تورهای گردشگری بارویکردتوسعه اکوتوریسم مطالعه موردی: شهرستان دماوند (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
2 ارزیابی استراتژیک قابلیت های توسعه گردشگری پایدار(نمونه موردی: چشمه آبگرم ورتون) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
3 ارزیابی میزان پای بندی مدیران هتل ها به حفظ محیط زیست(مطالعه موردی: هتل های تهران) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
4 امکان سنجی توسعه کشاورزی پایدار در شرایط کم آبی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
5 بررسی اثر مخاطرات طبیعی بر مهاجرت های روستایی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی سامانه اطلاعات جغرافیایی جاده ابریشم
6 بررسی تأثیر بحران منابع آب کشاورزی بر ساختار اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی روستایی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست)
7 بررسی تأثیر مشاهده ی آفرینش جهان هستی بر گردشگر معنوی بارویکرد نهج البلاغه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت
8 بررسی فرصتهای کارآفرینی اکوتوریستی در مناطق روستایی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
9 بررسی نقش اکوتوریسم در توسعه پایدار روستایی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
10 بررسی نقش امنیت اجتماعی و ملی در توسعه و پایداری مناطق مرزی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
11 بررسی نقش گردشگری در توانمندسازی زنان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
12 به کار گیری پدافند غیرعامل در معماری شهرهای باستانی (نمونه موردی: شهر نوش آباد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
13 تبیین عوامل ناشی از کارکرد دفاتر آی سی تی روستایی(نمونه موردی بخش سامان استان چهارمحال و بختیاری) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 تحلیل پتانسیل ها و راهبردهای توسعه ی توریسم در خانه های تاریخی نمونه موردی: خانه تاریخی عباسیان کاشان (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
15 تحلیل پتانسیلها و راهبردهای توسعه گردشگری سلامت در استان لرستان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
16 تحلیل عوامل موثر بر توسعه گردشگری در خانه های تاریخی نمونه موردی: خانه سرتیپ سدهی شهرستان خمینی شهر (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
17 تحلیل فرصت های گردشگری مذهبی در جوار آستان مقدس حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام (دریافت مقاله) کنگره ملی حضرت محمد هلال ابن علی علیه السلام
18 تحلیلی بر پراکنش شاخص های توسعه مسکن شهرستان های ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی جغرافیا، گردشگری ، منابع طبیعی و توسعه پایدار
19 سیاست های برنامه ریزی توسعه ی توریسم پایدار طبیعی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
20 صنایع دستی، عنصر فرهنگی گردشگری خلاق (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
21 گردشگری ادبی و نقش آن در توسعه مکان های ادبی شرقی (نمونه موردی: کاشان) (دریافت مقاله) همایش بین المللی شرق شناسی، تاریخ و ادبیات پارسی
22 گردشگری کودک و نقش آن در حفاظت از محیط زیست و توسعه گردشگری پایدار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 گردشگری مذهبی و معنویت رویکردی نوین به سمت توریسم سلامت درمانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی
24 گردشگری مذهبی وزیارتی– ناجی اقتصادمحلی مطالعه موردی شهرستان آران وبیدگل (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
25 گردشگری و ابعاد فرهنگی و اقتصاد ی موثر بر آن در مناطق روستا یی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
26 گردشگری وآموزه های اسلامی باتاکیدبرآیات قرآن کریم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
27 گردشگری ورزشی رویکردی نوین در توسعه گردشگری نمونه موردی: استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آینده پژوهی، مدیریت و توسعه اقتصادی
28 معرفی کاروانسرای میرپنج در راستای توسعه گردشگری (دریافت مقاله) همایش ملی بافت های فرسوده و تاریخی شهری: چالش ها و راهکارها
29 مکان یابی نقاط مناسب برای سنگ و صخره نوردی بارویکرد گردشگری ورزشی نمونه موردی: استان چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
30 نقش اکوتوریسم درتوسعه اقتصادی و اجتماعی شهرستان نهاوند مطالعه ی موردی سراب گیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری،درآمد وفرصت
31 نقش گردشگری در پایداری محیط زیست مناطق حفاظت شده (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی ، منابع طبیعی ، محیط زیست و گردشگری
32 نقش و تأثیر گاهنامه ها و جشن های ایران باستان در گردشگری فرهنگی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
33 نگاهی به نقش زنان ایل قشقایی در حفظ ایل و زندگی عشایری و چشم انداز توریسم عشایری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی چالش ها و راهکارهای توسعه