دکتر سعید آسعیدی

دکتر سعید آسعیدی استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان

دکتر سعید آسعیدی

Dr. Saeed Asaeedi

استادیار دانشکده:دانشکده علوم ریاضی گروه:علوم کامپیوتر دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.