دکتر حسن احمدی زاده

دکتر حسن احمدی زاده استادیار دانشگاه کاشان

دکتر حسن احمدی زاده

Dr. Hasan AhmadiZade

استادیار دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی رویکرد نیهیلیستی نیچه نسبت به بن مایه ی ارزش های اخلاقی، از منظر اندیشه ی اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های مابعدالطبیعی دوره: 3، شماره: 6
2 Economic Ethics in Thomas Aquinas' Thought (دریافت مقاله) فصلنامه تاملات اخلاقی دوره: 2، شماره: 1
3 بازخوانی اخلاق آموزگاری در میزان العمل غزالی، در پرتو الذریعه راغب اصفهانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تاملات فلسفی دوره: 12، شماره: 29
4 بررسی اختلافات صرفی واژگان قرآنی در مدارس قرائی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن دوره: 10، شماره: 19
5 بررسی تطبیقی الهیات معنوی-کارتوزی سنت برونو و امام محمد غزالی (دریافت مقاله) فصلنامه دین پژوهی و کارآمدی دوره: 3، شماره: 2
6 بررسی سه تقریر نوصدرایی از تبیین ملاصدرا درخصوص نفی شریک از خداوند (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 21، شماره: 4
7 بررسی کارکردهای فطرت در اندیشه ی غزالی، در مقایسه با آثار ابن سینا (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 46، شماره: 2
8 بررسی و نقد کتاب هرم هستی: تحلیلی از مبادی هستی شناسی تطبیقی هستی شناسی تطبیقی: چالش ها و کاستی ها (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 17، شماره: 5
9 تلویزیون به مثابه شاعر، در بوته نقد افلاطونی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 15، شماره: 37
10 تمایز احاطی در اندیشه ی صائن الدین ابن ترکه و اسپینوزا (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 11، شماره: 1
11 تناهی و عدم تناهی مکان و زمان از دیدگاه ارسطو و ابنسینا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 6، شماره: 22
12 دیدگاه اخلاقی هگل در پرتو نقدهای او به دیدگاه اخلاقی کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 6، شماره: 1
13 علیت شبه اکازیونالیستی در فلسفه دکارت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 22، شماره: 1
14 قاعده زرین در اندیشه اخلاقی فیض کاشانی (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 14، شماره: 1
15 متافیزیک وجود، در مقدمه ی شرح قیصری بر فصوص الحکم (دریافت مقاله) دوفصلنامه شناخت دوره: 13، شماره: 1
16 مسئله شر در الهیات پویشی و حکمت متعالیه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 14، شماره: 3
17 نقد و بررسی جاودانگی در الهیات فیزیکالیستی مسیحی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 11، شماره: 20
18 نقد و بررسی رویکرد تومیست های تحلیلی به ویژه آنتونی کنی به وجودشناسی توماس آکوئینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 12، شماره: 1
19 نقد و بررسی رویکردهای زبان شناسانه و تاریخی در قرآن پژوهی غربی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات علوم قرآنی دوره: 9، شماره: 35
20 نقد و بررسی سه تصور از خدا در فلسفه مسیحی معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای فلسفه دین دوره: 4، شماره: 2
21 نقد و بررسی کتاب «فلسفه اندیشه دینی در اسلام و مسیحیت» (دریافت مقاله) مجله «نقدنامه فلسفه و کلام ادیان و عرفان» دوره: 2، شماره: 1
22 نقد و بررسی کتاب Key Concepts in Eastern Philosophy (مفاهیم کلیدی در فلسفه شرقی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 11
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
2 تبیین رویکرد منطقی ملاصدرا در مواجهه با گزاره های اخلاقی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
3 مبانی فلسفی خلاقیت و نوآوری؛ با تاکید بر آراء اندیشمندان مسلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
4 مبانی فلسفی خلاقیت و نوآوری؛ با تاکید بر آراء اندیشمندان مسلمان (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی نوآوری در علوم انسانی و اجتماعی
5 مقایسه ی تجربه ی دینی در فلسفه ی دین با تجربه های متافیزیکی در معنویتهای نوظهور (دریافت مقاله) همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها