دکتر رضا دهقانی بیدگلی

دکتر رضا دهقانی بیدگلی دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

دکتر رضا دهقانی بیدگلی

Dr. Reza Dehghani Bidgoli

دانشیار دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین گروه:مرتع و آبخیزداری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر پیش تیمار بذر بر خصوصیات جوانه زنی سه گونه جنس گون (Astaragalus sp.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 24
2 اثر عصاره اندام هوایی تاغ (Haloxylon ammodendron ) بر جوانه زنی و برخی ویژگیهای مرفوفیزیولوژیکی بذور قره داغ (Nitraria schoberi L.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 7، شماره: 25
3 اثر نیترات پتاسیم (KNo۳) بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیک ناخنک (Astragalus hamosus) در محیط کشت MS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 30
4 ارزیابی خطر تخریب سرزمین و شدت بیابان زایی با استفاده از روش فازی (مطالعه موردی: منطقه میاندهی استان خراسان رضوی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 25، شماره: 4
5 بررسی اثر نانو ذره سلنیوم بر جوانه زنی و برخی ویژگی های مورفوفیزیولوژیکی گون پنبه ای (Astragalus gossypinus Fisher.) در محیط کشت MS (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 26، شماره: 4
6 بررسی اثرات طرح های منابع طبیعی و آبخیزداری اجرا شده با مشارکت بهره برداران حوزه در توسعه روستا (مطالعه موردی: حوزه قره شیران شهرستان نیر استان اردبیل) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 5، شماره: 3
7 بررسی امکان افزایش عملکرد فیزیولوژیکی گیاه دارویی Lippia citriodora L. با استفاده از محرک های زیستی در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 7، شماره: 3
8 بررسی تاثیر حذف پاپوس بذر بر جوانه زنی بذر سه گونه گیاه دارویی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بذر دوره: 9، شماره: 31
9 بررسی تاثیر دو روش آبیاری و دو نوع کود بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گل محمدی (Rosa damascene Mill.) (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 5، شماره: 3
10 بررسی تاثیر قابلیت اقتصادی گیاهان دارویی مرتعی بر توسعه گردشگری (مطالعه موردی: منطقه آبدانان استان ایلام) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 36، شماره: 3
11 بررسی تاثیر کودهای آلی و شیمایی بر بازده عصاره و ترکیبات فنلی گل محمدی(Rosa damascene Mill) (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 8، شماره: 29
12 بررسی تغییرات فصلی اسانس گونه درمنه (Artemisa sieberi Besser) و تاثیر آن بر رفتار چرایی گوسفند در مراتع استپی منطقه گلچکان کاشان (دریافت مقاله) مجله مهندسی اکوسیستم بیابان دوره: 7، شماره: 21
13 بررسی و مقایسه ترکیبات فنولی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره چند نژادگان گل نرگس (Narcissus sp) از شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) مجله تازه های بیوتکنولوژی سلولی – مولکولی دوره: 10، شماره: 37
14 پهنه بندی فرونشست دشت سمنان ناشی از برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی با استفاده از تکنیک تداخل سنجی راداری و تصاویر Sentinel-1A (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 10، شماره: 3
15 تاثیر تنش های خشکی و شوری بر برخی از متابولیت های ثانویه گیاه دارویی رزماری (Rosmarinus officinalis ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 5، شماره: 1
16 تاثیر رژیم های مختلف آبیاری بر ترکیبات فنلی و فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره کلاله زعفران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 7، شماره: 1
17 تجمع افتراقی عناصر غذایی، عوامل بیوشیمیایی و محتوی رنگدانه های فتوسنتز ی در برگ نهال های بادام [Prunus dulcis D. Webb] در شرایط تنش شوری (دریافت مقاله) نشریه پژوهش های خاک دوره: 28، شماره: 4
18 تعیین پتانسیل گیاهان شورپسند به عنوان منبع روغن (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 24، شماره: 4
19 تهیه نقشه اراضی تحت کشت زعفران با استفاده از شاخص گیاهی زمان مند مبتنی بر تقویم زراعی ( مطالعه موردی: دهستان دربقاضی شهرستان نیشابور) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 6، شماره: 1
20 سنجش کیفی ترکیبات ثانوی اسانس گیاه دارویی Mentha piperita L. به روش های فیزیکی به عنوان جایگزین روش GC-MS (دریافت مقاله) مجله اکوفیتوشیمی گیاهان دارویی دوره: 8، شماره: 3
21 کاهش اثرات تنش خشکی در گیاه رزماری (Rosmarinus officinalis L) با استفاده از باکتری محرک رشد (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات کاربردی اکوفیزیولوژی گیاهی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آب، توسعه پایدار، منابع و محدودیت ها (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
2 ارتباط فقر با تخریب محیط زیست و دستیابی به توسعه پایداردر جوامع روستایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 ارزیابی تغییر پذیری مکانی آهک خاک در مقیاس مزرعه (دریافت مقاله) پنجمین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
4 استفاده از تنظیم کننده های رشد به منظور افزایش عملکرد گیاهان دارویی در مناطق خشک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فرصت های نوین تولید و اشتغال بخش کشاورزی در شرق کشور (در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی)
5 افزایش کارایی سطوح آبگیر باران در بام سبس با استفاده از پوشش گیاهی و خاک مناسب (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی سامانه های سطوح آبگیر باران
6 برآورد سطح زیر کشت زعفران با استفاده از تصاویر ماهواره ای و روش اختلاف زمانی (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
7 بررسی تاثیر تنش شوری بر تغییرات اجزای اسانس گیاه رزماری (Rosmarinus Officinalis) (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
8 بررسی تاثیر نسبت های مختلف فاضلاب تصفیه شده شهری بر روی محتوای رنگدانه ای ومیزان پروتیین گیاه توت روباهی (Potrium sanguisorba L.) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
9 بررسی تنش شوری بر روی فرآیند جوانه زنی چهارگونه درمنه Artemisia biennis)، Artemisia oliveriana، Artemisia scoparia ،Artemisia persica) (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
10 بررسی میزان استفاده از گیاهان دارویی ارگانیک در بین طبقات اجتماعی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی
11 بهره وری از رواناب های سطوح نفوذ ناپذیر ایجاد شده در پارک ها جهت آبیاری تکمیلی فضای سبز شهری شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
12 تاثیرات مخرب ریزگردها بر زندگی نباتات (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
13 تجمع افتراقی یون ها و محتوی رنگدانه های فتوسنتز کنندهدر برگ نهال های بادام [Prunus dulcis D. Webb] علیه تنش شوری حاصل از کلرید سدیم (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور
14 جنبه های عمومی تاثیرات مخرب ریزگردها (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
15 رویکرد جدید برای افزایش دقت اندازه گیری چرخش فارادی در روغن های اسانس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
16 معرفی گیاهان دارویی روستاهای بخش بزرگ کاشان (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گیاهان داوریی و کشاورزی پایدار
17 مقایسه بازده عصاره و فعالیت آنتی اکسیدانی گل محمدی (Rosa damascene Mill) دیم و کشت شده (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران