دکتر افسانه افضلی

دکتر افسانه افضلی استادیار دانشگاه کاشان

دکتر افسانه افضلی

Dr. Afsaneh Afzali

استادیار دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آسیب پذیری محیط زیستی استان لرستان با استفاده از تحلیل تصمیم گیری چندمعیاره (دریافت مقاله) جغرافیا و پایداری محیط دوره: 7، شماره: 4
2 امکان سنجی استقرار مکان دفن مشترک مواد زاید جامد شهرستان خمینی شهر و شهرستان های مجاور آن با استفاده از منطق فازی و AHP (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 21، شماره: 1
3 Evaluating Local Community Attitudes towards the Effects of Mass Tourism (Case Study: Boyer-Ahmad County) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
4 تحلیل سری زمانی سنجه های جذب هواویز سنجنده های SCIAMACHY و GOME-۲ در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 18، شماره: 1
5 کاربرد سامانه اطلاعات جغرافیایی و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی در مکان یابی محل دفن پسماندهای شهری: مطالعه موردی شهرستان نجف آباد (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کاربردی دوره: 2، شماره: 6
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی انتخاب محل دفن پسماندهای شهری آران و بیدگل با استفاده از منطق بولین در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی
2 ارزیابی وضعیت تناسب محل دفن فعلی پسماندهای شهری نجف آباد با استفاده از GIS و منطق بولین (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
3 امکان سنجی مکان دفع بهداشتی زباله مناطق شهری و روستایی اطراف خمینی شهر اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها
4 بررسی آسیب پذیری آب زیرزمینی به آلودگی در دشت خرم آباد (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
5 بررسی آسیبپذیری منابع آب زیرزمینی با استفاده از شاخص GODS (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
6 بررسی غلظت مونوکسیدکربن هوای داخل وخارج اماکن مسکونی شهر سرایان در فصل زمستان در سال 1395 (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
7 بررسی مدیریت پسماندهای مطب های دندانپزشکی شهر بیرجند (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره پژوهشی سالیانه دانشجویان علوم پزشکی شرق کشور
8 بررسی معیارهای مؤثر مکانی دفن مواد زاید جامد شهری شهرستان خمینی شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
9 بررسی معیارهای موثر مکانی دفن پسماندهای شهری شهرستان کاشان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
10 بکارگیری منطق بولین در محیط GIS برای یافتن مکانهای مناسب استقرار صنایع در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
11 تحلیل سری زمانی شاخص AAI سنجنده GOME-2 در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گرد و غبار
12 تحلیل سری زمانی شاخص AAI سنجنده GOME-2در ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
13 رتبه بندی مناطق مناسب جهت احداث کارخانه سیمان با استفاده از روش تاپسیس فازی در استان قم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
14 شناسایی نواحی دارای کانی زایی آهن در استان قم با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست OLI (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران
15 صحت سنجی شاخص آسیب پذیری DRASTIC با استفاده از شاخص کیفیت آب زیرزمینی (GQI) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
16 کاربرد روش ویکورفازی در رتبه بندی مناطق مناسب مواد زاید جامد شهری شهرستان آران و بیدگل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست
17 مدل تصمیم گیری چند هدفه فازی برای انتخاب تأمین کننده با رویکرد تصمیم گیری گروهی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
18 مروری بر مبانی آسیب پذیری با تاکید بر مولفه های آسیب پذیری زیست محیطی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
19 مکانیابی صنایع در شهرستان کاشان با استفاده از روش ترکیب خطی وزن دار در محیط GIS (دریافت مقاله) اولین همایش اندیشه ها وفناوری های نوین در علوم جغرافیایی