دکتر حسن مهرنیا

دکتر حسن مهرنیا استادیار دانشگاه تهران

دکتر حسن مهرنیا

Dr. Hasan Mehrnia

استادیار دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی زمانه حضرت علی (ع) و موانع تحقق حکومت دینی با تاکید بر نهج البلاغه (دریافت مقاله) فصلنامه فلسفه دین دوره: 12، شماره: 3
2 بررسی چگونگی مجال یادگیری دادن و تحلیل مراحل و ابعاد آن در الگوی تدریس هیدگر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فلسفی دوره: 16، شماره: 39
3 تبیین، بررسی و نقد اندیشه ی دینی کانت (دریافت مقاله) فصلنامه نقد و نظر دوره: 18، شماره: 71
4 تحلیل و بررسی رابطه عقل و نقل در اندیشه کلامی شیخ صدوق (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 23، شماره: 78
5 رابطه دین و دولت در نظام فلسفی هگل (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 7، شماره: 25
6 روش عقلانی در سیره علمی شیخ صدوق (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 8، شماره: 15
7 منطق هگل به مثابه ی روشی معرفت شناختی-وجودشناختی برای یگانه گردانی اندیشه و وجود (دریافت مقاله) دوفصلنامه منطق پژوهی دوره: 11، شماره: 2
8 مهندسی نورماتیویته در معرفت شناسی کواین (دریافت مقاله) دوفصلنامه فلسفه دوره: 49، شماره: 1