دکتر سیدرضا حجازی

دکتر سیدرضا حجازی استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

دکتر سیدرضا حجازی

Dr. Seyed Reza Hejazi

استادیار دانشکده کارآفرینی- دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.