دکتر محمد فهیمی نیا

دکتر محمد فهیمی نیا

دکتر محمد فهیمی نیا

Dr. Mohammad Fahiminia

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Accomplishment of water safety plan using quality assurance tool in ۲۰۲۰-۲۰۲۱: A case study in a western city of Gilan province, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 8، شماره: 4
2 Assessment of Influence of Landfill Leachate on Groundwater Quality: A Case Study Albourz Landfill (Qom, Iran) (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 4، شماره: 1
3 Evaluation of Noise Pollution in Small Workshops in Qom, Iran; and Its Situation Compared to National Noise Standards (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 7، شماره: 3
4 Evaluation of trends for iron and manganese concentrations in wells, reservoirs, and water distribution networks, Qom city, Iran (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 2
5 Evolution Site Selection by Using an Analytical Hierarchy Process for Decentralized Wastewater Treatment Plants in the City of Qom, Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت محیط و توسعه پایدار دوره: 2، شماره: 2
6 Safety Risk Assessment in Educational Environments: A Case Study in Qom University of Medical Sciences (دریافت مقاله) فصلنامه آرشیو بهداشت حرفه ای دوره: 4، شماره: 3
7 Sludge quality in wastewater treatment plant in Shokohieh industrial Park of Qom province in Iran (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت، ایمنی و محیط زیست دوره: 5، شماره: 2
8 Status, Restrictions and Suggested Approaches in Wastewater Management in Rural Areas of Iran (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 1، شماره: 1
9 System assessment and analysis of dangers in water safety plan: a case study in a desert city in Iran in 2017 (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات بهداشت محیط دوره: 6، شماره: 3
10 Technical Feasibility of Recycling Waste Cooking Oils (WCO) Produced in Qom to Biodiesel (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 6، شماره: 1
11 The Relation between Energy Consumption in Small Urban Workshops and their Environmental Pollution Emissions: a case study from Qom city (دریافت مقاله) مجله بهداشت و توسعه دوره: 7، شماره: 4
12 The status of wastewater management in Shokuhieh industrial park (A case study of Qom province) (دریافت مقاله) مجله مدیریت و مهندسی بهداشت محیط دوره: 2، شماره: 4
13 Wastewater Treatment of Stone Cutting Industries by Coagulation Process (دریافت مقاله) مجله آرشیو علوم بهداشتی دوره: 2، شماره: 1
14 بررسی روشهای بهینه مبارزه با سوسریهای شبکه های جمع آوری فاضلاب (مطالعه موردی شبکه فاضلاب شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 3، شماره: 1
15 بررسی کارایی سولفات آلومینیوم، کلرور فریک، پلی آلومینیوم کلراید، پلیمر و آهک در تصفیه پساب سنگ بری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 19، شماره: 3
16 بررسی و تحلیل آلودگی های ناشی از مشاغل: مطالعه موردی شهر قم در سال 1394 (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 10، شماره: 4
17 بهینه‌سازی پساب تصفیه‌خانه فاضلاب لجن فعال شهرک صنعتی شکوهیه قم قبل از ورود به سیستم RO با استفاده از منعقدکننده‌های کلرورفریک، آلوم و PAC (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 31، شماره: 1
18 سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد مدیران دانشگاه علوم پزشکی قم در خصوص مدیریت سبز (دریافت مقاله) فصلنامه بهداشت در عرصه دوره: 4، شماره: 4
19 مدیریت زیست محیطی زائدات جامد صنایع سنگبری مطالعه موردی استان قم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 9، شماره: 2
20 نیازسنجی و اولویت سنجی استقرار تاسیسات مدیریت فاضلاب روستایی در جهت تامین منبع آب سالم و جایگزین در استان های دارای تنش آبی شدید ایران (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی وضعیتموجود مشکلات و راه کارهای بهبود وضعیت تفکیک از مبدا پسماندها از دیدگاه شهروندان درمناطق شهری کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
2 امکان سنجی و تدوین ضوابط و مبانی طراحی کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی رافینگ فیلتر درتصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانک درمناطق روستایی مطالعه موردی روستای مراد تپه استان تهران (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
3 اولویت بندی و نیاز سنجی روستاهای کشور برای مطالعه و احداث تأسیسات فاضلابی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی بهداشت محیط
4 بررسی سطح آگاهی و عملکرد کاربران دستگاههای آب شیرین کن خانگی در شهر قم (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
5 بررسی سطح آگاهی و میزان علاقمندی شهروندان قمی نسبت به خرید انشعاب فاضلاب (در سال 1386) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
6 بررسی صافی های گراولی در تصفیه پساب سپتیک تانک اجتماعات کوچک مرادتپه کرج (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش ملی بهداشت محیط
7 بررسی کیفیت و ارزش تغذیه ای ابهای تصفیه شده توسط اب شیرین کن های خانگی در شهر قم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی آب و فاضلاب با رویکرد خصوصی سازی و الگوهای برتر در طراحی، ساخت و بهره برداری
8 بررسی کیفیت، علل آلودگی و راهکارهای بهبود کیفیت میکروبی شبکه های آب روستایی استان قم (دریافت مقاله) همایش ملی آب با رویکرد آب پاک
9 بررسی مدیریت و الگوی مصرف آب در مناطق روستایی استان قم (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
10 بررسی مشخصات پسماندهای غیرخانگی شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
11 بررسی میزان آب به حساب نیامده در مناطق روستایی استان قم (دریافت مقاله) همایش ملی الگوهای توسعه پایداردر مدیریت آب
12 بررسی میزان آگاهی مردم شهر قم در خصوص بهداشت مواد غذایی و راهکارهای ارتقاء آن (در سال 1386 ) (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط
13 بررسی میزان آگاهی ها و نظر سنجی از شهروندان قمی در خصوص بهداشت آب و راهکارهای ارتقاء آن (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
14 بررسی میزان اگاهی شهروندان قمی در خصوص منابع اثرات و راهکارهایی کاهش و کنترل الودگی هوا (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
15 بررسی و انتخاب روشهای مدیریت مجزا و تلفیقی همزمان پسماندهای جامد و فاضلاب درمناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
16 بررسی وضع موجود و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهیه قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف
17 بررسی وضع موجود و عملکرد تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شکوهیه قم - در سال 1386 (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
18 بررسی وضعیت مدیریتی مواد زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور، مطالعه موردی: استان قم (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت پسماند
19 بررسی وضعیت مدیریتی موار زائد جامد کارخانجات سنگبری در کشور مطالعه موردی : استان قم (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی بهداشت محیط
20 بررسی وضعیت موجود و سیستم های متعارف مورد استفاده برای تصفیه آب در مناطق روستایی کشور (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
21 راهکارهای مجزا و مشترک مدیریت فاضلاب و پسماندهای جامد درمناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
22 شناسایی مشاغل و صنایع مزاحم در شهر قم، در چهار رسته (اتحادیه) مکانیک ها، صافکاران،تراشکاران و آهنگران، تشک دوزان و چادر دوزان و بررسی لزوم انتقال آنها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست
23 شناسایی وضعیت موجود، محدودیت ها و راهکارهای مدیریت فاضلاب روستایی کشور (مطالعه موردی روستاهای بالای 200 خانوار) (دریافت مقاله) دهمین همایش ملی بهداشت محیط
24 ضرورت و راهکارهای نیاز سنجی و اولویت بندی شهرها و روستاهای کشور جهت انتخاب برای مطالعه، ایجاد و توسعه تأسیسات آب و فاضلاب (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
25 طراحی و اجرای سامانه نیاز سنجی و ا ولویت بندی روستاهای کشور برای ایجاد، توسعه و بازسازی تأسیسات (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی بهداشت محیط
26 کاربرد صافی شنی درشت دانه با جریان افقی جهت تصفیه تکمیلی پساب سپتیک تانک در مناطق روستایی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
27 محاسبه مقدار انتشار گاز متان از مرکز دفن بهداشتی زباله شهر قم با استفاده از برنامه LANDGEM (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
28 مدیریت جامع و تلفیقی فاضلاب و پسماندهای جامد در مناطق روستایی ایران (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط
29 مدیریت فاضلاب در اجتماعات کوچک و مناطق روستایی کشور (مطالعه موردی روستاهای استان قم) (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
30 مدیریت فاضلاب های (زهاب های) کشاورزی (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی بهداشت محیط
31 مشخصات و راهکارهای تدوین برنامه مدیریت پسماندهای جزء ویژه خانگی درمناطق شهری (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند
32 مشکلات وراهکارهای تامین، توزیع و کنترل بهداشت مواد غذایی در زمان بحران (بلا) (دریافت مقاله) دومین همایش علمی تحقیقی مدیریت امداد و نجات
33 نیازسنجی و اولویت بندی سرمایه گذاری و اجرای طرح های مدیریت پسمانددر مناطق شهری و روستایی کشور ضرورت و راه کارها (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند