دکتر سمانه کاکاوند

دکتر سمانه کاکاوند دانشیار دانشگاه هنر تهران

دکتر سمانه کاکاوند

Dr. samaneh kakavand

دانشیار دانشگاه هنر تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الکتابه علی السجاد؛ دلیل علی رواج ظاهره الوقف فی عصر کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۶۳ق) (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 23، شماره: 2
2 بازتاب منازل سلوک در آیینه دونگاره «درویش پیر» و«سالک جوان» از نگاره های عمارت هفت تنان عصر زندیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر دوره: 2، شماره: 1
3 تحلیل شاخصه های هویتی قالی اعتماد متکی بر میراث منقول محفوظ در مخزن موزه شهر قزوین (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش بومی ایران دوره: 10، شماره: 19
4 تحلیل طرح «بندی لوزی» به عنوان الگوی رایج در قالی عصر زندیه (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 11، شماره: 30
5 تحلیل قالی میناخانی محفوظ در موزه بروکلین از منظر ادراک دیداری مکتب گشتالت (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 6، شماره: 1
6 تحلیل«انطباق پذیری فرهنگی» بر بستر قالی های «طرح گلستان» سده دوازدهم هجری از ورای پارچه های غیاث در دوره صفوی و منسوجات «گل وبوته دار» گورکانیان هند (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 4
7 جامعه شناسی نگاره شیخ صنعان و دختر ترسا از آثار عصر زندیه (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 7، شماره: 8
8 خوانش لایه های صریح و ضمنی نوشتار موجود در کتیبه قالی وقفی عصر زند (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 13، شماره: 40
9 قالی به مثابه عنصرفرهنگی در مناسک نمادین قالی شویی مشهد اردهال (دریافت مقاله) مجله علمی «کاشان شناسی » دوره: 15، شماره: 2
10 مطالعه تطبیقی شعائر، قاب بندی و نقوش مسکوکات ادوار حکومت نادرشاه افشار و کریم خان زند (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 7، شماره: 2
11 مطالعه تطبیقی کتیبه قالی وقفی و منابع مکتوب درباری، با محوریت شناخت شخصیت تقی خان درانی، حاکم کرمان در عصر زندیه(۱۲۰۹-۱۱۶۳هجری) (دریافت مقاله) فصلنامه جلوه هنر دوره: 12، شماره: 1
12 مطالعه تطبیقی نقش زن در دو قالی تصویری بهرام گور در هفت گنبد از منظر نظریه نمایشی اروینگ گافمن (دریافت مقاله) فصلنامه پیکره دوره: 10، شماره: 26
13 مطالعه عوامل تاثیرگذار بر مبانی بصری نقوش قالی های مصور در نقاشی های ایرانی (مطالعه موردی: آثار دوره های نادری، زند و قاجار) (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 1
14 واکاوی بن مایه مهر در طرح «حوض و جامک» و نقش «زایش» قالی ایلام* (دریافت مقاله) دوفصلنامه هنرهای صناعی ایران دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بن مایه های ادبی در نقاشی عصر زندیه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی دوسالانه باستان شناسی و تاریخ هنر ایران
2 پژوهشی درمبانی نظری نقش مایه های قالی های باغی ایرانی اعصار صفویه و زندیه موجود در موزه متروپولیتن (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
3 تاچه و ژنده ؛ بافته های سنتی در حال فراموشی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
4 تحلیل معنا در کتیبه قالی عصر زندیه (۱۲۰۹-۱۱۶۳ ه.ق) موجود در موزه دوران اسلامی (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
5 خوانش نقش مایه آب در قالی های باغی دوره زندیه (۱۲۰۹-۱۱۶۳ ه.ق) (دریافت مقاله) همایش ملی جلوه های هنر و معماری مکتب زند و قاجار شیراز
6 رمزشناسی عرفانی آرایه های به کار رفته در معماری سنتی ایران (مطالعه موردی آینه کاری) (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی متن پژوهی ادبی هنر و ادبیات عرفانی
7 شناخت زیرساخت های مدیریت فرهنگی در قزوین عصرصفوی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
8 قالی باغی برگی از هویت سبز باغ سازی تاریخی ایرانی (با تأکید بر قالی های باغی عصر زند) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
9 گلیم ژنده به مثابه هنر بازیافت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی هنرهای تجسمی و محیط زیست با رویکرد هنر بازیافت
10 مطالعه تطبیقی نقوش قالی های موجود در نگاره های شاهنامه بایسنقری و نقش مایه های قالی ترکمن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی هنر، صنایع دستی و گردشگری
11 مطالعه نقوش بافته های زربفت مکتب یزد در عصر صفوی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
12 مفهوم آینه در معماری قدسی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی تفکر و پژوهش دینی