دکتر رضا نجارزاده

دکتر رضا نجارزاده دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رضا نجارزاده

Dr. Reza Najarzadeh

دانشیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات آزادسازی تجاری بر صنعت فرش دستباف ایران با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (مطالعه موردی: استان قم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 8
2 ارزیابی اثرات ناکارایی اقتصادی بر عرضه ستانده و تقاضای نهاده مطالعه موردی گندم آبی در بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مدلسازی اقتصادی دوره: 3، شماره: 10
3 ارزیابی رقابت پذیری بازار بانکی ایران با استفاده از مدل پانزار و راس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 17، شماره: 51
4 اندازه گیری سرمایه اجتماعی درمیان نخبگان استان تهران بااستفاده ازتکنیک ژنراتور منابع (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 4، شماره: 16
5 اندازهگیری سرمایه اجتماعی در میان نخبگان (مطالعه موردی: نخبگان استان تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 20، شماره: 76
6 بررسی ارتباط تجربی بین حجم معاملات و نوسانات بازده ، در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 3
7 بررسی انتشار بحران های ارزی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 23، شماره: 90
8 بررسی تاثیر انحرافات قیمتی بر توان رقابتی مجتمع پتروشیمی تبریز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 42، شماره: 3
9 بررسی تاثیر جهانی شدن بر توزیع درآمد در کشورهای عضو گروه دی هشت (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 14، شماره: 54
10 بررسی تاثیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر رشد اقتصادی با تاکید بر کشورهای صادرکننده نفت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 7، شماره: 23
11 بررسی توان اشتغال زایی بخش ساختمان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 2
12 بررسی توان رقابت هزینه‎ای صنعت فرش دستباف در صورت پیوستن ایران به WTO با استفاده از ماتریس تحلیل سیاست (PAM) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 43، شماره: 3
13 بررسی رابطه بین تورم و نااطمینانی تورم در کوتاه مدت و بلند مدت:کاربردی از مدل فضا-حالت با واریانس ناهمسانی راه گزینی مارکف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 18، شماره: 54
14 بررسی روند تعیین نرخهای بهینه مالیاتی در ایران با استفاده از رویکرد تحلیل کششهای تقاضا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 8، شماره: 31
15 بررسی عوامل موثر بر شدت هزینه های تحقیق و توسعه در کارگاه های صنعتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 18، شماره: 71
16 تاثیر تحریم ها بر تجارت متقابل محصولات کشاورزی بین ایران و کشورهای منطقه منا و اتحادیه اروپا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 2
17 تاثیر تکانه های نرخ ارز بر روی عملکرد شرکت های فعال حوزه ی انرژی در بورس اوراق بهادار تهران: مطالعه موردی صنایع پتروشیمی و پخش فرآورده های نفتی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهش های راهبردی بودجه و مالی دوره: 3، شماره: 1
18 تاثیر عوامل قیمتی و غیرقیمتی بر سطح زیرکشت گندم دراستان های کشور با به کارگیری داده های پنل (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
19 توپولوژی شبکه تجارت بین الملل سوخت و جایگاه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی دوره: 4، شماره: 4
20 چارچوب طراحی قرارداد آتی و اختیار معامله سبد سهام با کارکردهای قرارداد آتی و اختیار معامله شاخص1 (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحقیقات مالی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
21 رتبه بندی کشورهای OIC براساس عوامل موثربرجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 1، شماره: 2
22 سرمایه‎ی اجتماعی، درآمد و رفاه فردی )مطالعه‎ی موردی ایران( (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 47، شماره: 2
23 سنجش اثراینترنت بررشداقتصادی درکشورهای منتخب : رهیافت همجمعی پانل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
24 شکل گیری نظام های اقتصادی بر مبنای اخلاق اسلامی و اخلاق سرمایه داری (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای اقتصادی دوره: 5، شماره: 10
25 طراحی یک سیستم هشدار زودهنگام بحرانهای ارزی در ایران: رویکرد رگرسیون لجستیک (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 52، شماره: 1
26 عوامل موثر بر کسری حساب جاری ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 40، شماره: 4
27 همگرایی منطقه ای و تاثیر آن بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی (مطالعه موردی کشورهای اسلامی عضو منا) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 41، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آیا رفتار معاملاتی گروه های سرمایه گذاری از شاخص کل تاثیر می پذیرد؟ (مطالعه موردی: بورس اوراق بهادار تهران) (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی دانش و فناوری هزاره سوم اقتصاد ، مدیریت و حسابداری ایران
2 آیا متغیر های کلان اقتصادی بر شاخص بورس اوراق بهادار تهران((Tepix اثر میگذارند؟(مطالعه موردی: قیمت جهانی نفت خام و نرخ ارز بازار آزاد) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع، مدیریت، اقتصاد و حسابداری
3 الگوی نوسانات نرخ ارز غیر رسمی در رژیم های مختلف ارزی در ایران از سال 1370 الی 1391 خورشیدی (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم
4 بررسی ریسک سیستمی در شاخص های بورس اوراق بهادار تهران (رهیافت ارزش در معرض ریسک شرطی) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی اقتصاد ، مدیریت و حسابداری
5 تاثیر توسعه اقتصادی-اجتماعی بر ردپای بوم شناسی در کشورهای منطقه خاورمیانه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی آزمایشگاه مدیریت و رویکردهای نوآورانه در مدیریت و اقتصاد
6 تاثیر متغیرهای بازار مالی بر نوسانات نرخ ارز مطالعه موردی ایران ۱۳۶۹-۱۳۹۴ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی اقتصاد،مدیریت،حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
7 تاثیر نوسانات نرخ ارز بر تولید، قیمت، مصرف و سرمایهگذاری در ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی اقتصاد، مدیریت و فرهنگ ایرانی اسلامی
8 دین وسبک زندگی؛(سبک زندگی اسلامی) (دریافت مقاله) همایش سراسری علمی-پژوهشی سبک زندگی
9 رابطه بین متغیرهای بنیادی بازار با بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه و تعالی کسب و کار