دکتر هادی تلخابی

دکتر هادی تلخابی دکترا دانشگاه مهرالبرز

دکتر هادی تلخابی

دکترا دانشگاه مهرالبرز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.