دکتر مسعود میرکاظمی

دکتر مسعود میرکاظمی رييس سازمان برنامه و بودجه

دکتر مسعود میرکاظمی

رييس سازمان برنامه و بودجه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.