حمیدرضا نوروزیان

 حمیدرضا نوروزیان دکتری تخصصی حقوق عمومی

حمیدرضا نوروزیان

Hamidreza Norouzian

دکتری تخصصی حقوق عمومی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
2 بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
3 جایگاه کیفر در نظام مجازات ها در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 4
4 جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر ماموریت های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 11
5 رویکرد پیشگیری از وقوع جرم از منظر اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 12، شماره: 1
6 کیفر زدایی از منظر آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 12، شماره: 1