حمیدرضا نوروزیان

 حمیدرضا نوروزیان دکتری تخصصی حقوق عمومی

حمیدرضا نوروزیان

Hamidreza Norouzian

دکتری تخصصی حقوق عمومی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 امکان سنجی تحقق ایده جرم انگاری (جرم مسئولیت مدنی مدیران) از تئوری تا عمل بر اساس رویکردهای مدل مسئولیت کیفری قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
2 بازخوانش تعاملات (برخی گروه های مذهبی و بازیگران نظام بین الملل) حوزه تروریسم به عنوان وسیله دستیابی به منافع ملی با تاکید بر مسئولیت های حقوقی در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 12
3 بررسی تطبیقی ضرورت همگرایی مصلحت گرایانه فقهی مجازات های بدنی در حقوق کیفری ایران و دیگر کشورهای اسلامی با حقوق بین الملل (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تطبیقی حقوق کشورهای اسلامی دوره: 1، شماره: 1
4 جایگاه کیفر در نظام مجازات ها در حقوق اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 11، شماره: 4
5 جستاری بر رویکردهای پیشگیرانه (مدیریت فرهنگ محور) فضای مجازی و تاثیر آن بر وقوع تخلفات و جرائم انتخاباتی، انتخاب های حاکم بر نظام سیاسی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوقی فضای مجازی دوره: 2، شماره: 3
6 جستاری جامعه شناختی بر تظاهر به عمل حرام در بانوان در قالب آموزه های فقهی و جرم شناسی اسلامی با تاکید بر ماموریت های پلیسی (دریافت مقاله) فصلنامه تمدن حقوقی دوره: 5، شماره: 11
7 رویکرد پیشگیری از وقوع جرم از منظر اسلام (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 12، شماره: 1
8 کیفر زدایی از منظر آموزه های حقوق بشری و جرم شناسی (دریافت مقاله) فصلنامه دانش انتظامی استان سمنان دوره: 12، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تطبیقی جایگاه مجازات جایگزین حبس برای اطفال در جرایم تعزیری در نظام حقوق کیفری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی و ملی مطالعات مدیریت، حسابداری و حقوق
2 تخلفات و جرایم پزشکی در سیاست جنایی داخلی و بین المللی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی ارتقای سلامت و چالش های حقوقی و پزشکی فراروی آن
3 جستاری بر دادهه ای مجرمانه اقتصادی در بسترسیاست جنایی در جرائم دیجیتالی مبتنی بر حکمرانی فضای سایبری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی پدافند سایبری
4 مطالعه جرم شناختی ساختار روانی مرتکبین جرایم تروریستی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در حقوق و علوم اجتماعی
5 نقش دولت ها در شکل گیری قوانین متحدالشکل بین المللی استرداد مجرمین (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
6 نقش دولت ها در شکل گیری قوانین متحدالشکل بین المللی استرداد مجرمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم انسانی، علوم تربیتی، حقوق و مطالعات اجتماعی