دکتر محمدرضا اخگر

دکتر محمدرضا اخگر

دکتر محمدرضا اخگر

Dr. Mohammadreza Akhgar

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Chemical Composition of the Essential Oil from the Aerial Parts of Ixiolirion tataricum (Pall.)Herb (دریافت مقاله) مجله بین المللی تحقیقات پیشرفته زیست شناختی و زیست پزشکی دوره: 2، شماره: 1
2 Theoretical study of the tautomerization of Carmustine in a biological media as an anti-cancer drug (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری ذرات دوره: 7، شماره: 1
3 بررسی آلاینده های محیط زیستی آلی فرار در هوای واحد پرعیارسازی مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 18، شماره: 1
4 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس برگ، ساقه و ریشه گیاه Hertia intermedia (Boiss.) O. Kuntze (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 2
5 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Salvia macilenta Boiss. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 4
6 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس ساقه، گل و برگ گیاه پونه سای شیرازی (Nepeta schiraziana Boiss.) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 28، شماره: 1
7 شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس اندام های هوایی Neogaillonia eriantha (Jaub. & Spach) Lincz. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 29، شماره: 3
8 شناسایی ترکیب های شیمیایی موجود در اسانس اندامهای هوایی Salvia bazmanica Rech. f. & Esfand. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 26، شماره: 4
9 کاربرد پوسته تخم مرغ به عنوان یک جاذب طبیعی برای حذف رنگهای 1 و 2 دی هیدروکسی انتراکینون و 2 - آمینو آنتراکینون از محلولهای آبی (دریافت مقاله) دوفصلنامه ایرانی شیمی تجزیه دوره: 3، شماره: 1
10 مقایسه ترکیب های شیمیایی اسانس برگ، گل، ساقه و ریشه Nepeta bornmuelleri Hausskn. ex Bornm. (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 30، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 An Electrochemical Sensor for Hydrazine Based on CoFe2O4 Nanoparticles:Toward Water Samples (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
2 Fabrication of Novel Modified Glassy Carbon Electrode for Determination ofToxic Phenol (دریافت مقاله) دوازدهمین سمینار سالانه الکتروشیمی ایران
3 Oxidation of benzylhalides to benzaldehyde under Ultrasound Waves in solvent free by H2O2 (green chemistry tool) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی علوم پایه و تحقیقات بنیادی
4 بررسی ترکیب های شیمیایی اسانس برگ و ساقه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی
5 تأثیر امواج فراصوت در سنتز بنزالدئیدها در حضور پارا نیتروزو آنیلین و شرایط بدون حلال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نفت،گاز پتروشیمی و توسعه پایدار
6 حذف کادمیوم با استفاده از نانوذرات مغناطیسی نیکل- فریت از محیط های آبی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
7 شناسایی و اندازه گیری الاینده های آلی فرار در هوای واحد پر عیارسازی مجتمع مس سرچشمه (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها