دکتر راضیه مهرابی کوشکی

دکتر راضیه مهرابی کوشکی گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری

دکتر راضیه مهرابی کوشکی

گروه مطالعات بین‌الملل علم و فناوری

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی تاثیر اعتماد اجتماعی بر شیوه های مختلف مشارکت سیاسی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
2 بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بر مشارکت در انتخابات (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 2
3 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی بر میزان هویت ملی مطالعه ی موردی: دانشجویان دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی سیاست دوره: 3، شماره: 9
4 بررسی نقش ابعاد ساختاری و ارتباطی سرمایه اجتماعی در تبیین مشارکت سیاسی (مطالعه موردی دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 23، شماره: 1
5 بسط الگوی منطقه گرایی دانش بنیان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران؛ ساختار هنجاری و الزامات نهادی و اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 24، شماره: 94
6 تصویر از خود: برساختی انتقادی ایده آلیستی از هویت ملی؛ مورد مطالعه: دانشجویان دکترای دانشگاه اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 10، شماره: 37
7 نقش سبک های هویتی در تبیین هویت ملی (مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 27، شماره: 2