دکتر مهدی رشیدزاده

دکتر مهدی رشیدزاده Director of Catalysis & Nanotechnology Research Division, Tehran, Iran.

دکتر مهدی رشیدزاده

Dr. Mehdi Rashidzadeh

Director of Catalysis & Nanotechnology Research Division, Tehran, Iran.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.