دکتر سعید باطبی

دکتر سعید باطبی گروه فیزیک دانشکده علوم

دکتر سعید باطبی

Dr. Saeid Batebi

گروه فیزیک دانشکده علوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 افزایش تولید هماهنگهای مرتبه ی بالا تحت میدان لیزری دورنگی با قطبش متعامد (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
2 افزایش هماهنگ قطع و تولید تپ های خیلی کوتاه با استفاده از میدان پلاسمونی افزایشی در نانوساختارهای فلزی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
3 بررسی آثار استفاده از میدان لیزر سه رنگی چرپ دار شده همراه با تاخیر فازی در ساختار هماهنگ های مرتبه بالا و تولید پالس آتوثانیه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
4 بررسی رفتارالکترونها در نیمه هادی n+ - n سیلیکونی با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
5 بررسی نیمه کلاسیکی وابستگی مسیرهای هماهنگ های مرتبه بالا به شدت میدان اعمالی و توزیع زاویه ای هماهنگ ها (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
6 برسی تولید هماهنگ های مرتبه بالا با استفاده از میدان پلاسمونی افزایشی در نانو ساختارهای فلزی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
7 بهینه سازی تولید هماهنگ های مرتبه بالا در میدان های قوی لیزری (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
8 بهینه سازی سلول خورشیدی لایه نازک ایندیم فسفات و نانو ذرات طلا (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران
9 تولید بهینه هارمونیک های مرتبه بالا در گازهای نجیب با استفاده از میدان افزایشی پلاسمونیک های سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیرز ایران
10 تولید تپ های لیزری فمتو ثانیه ای کوتاه با استفاده از گاز آرگون (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
11 تولید هارمونیک های مرتبه بالا (HHG) حالت جامد با استفاده از پالس لیزری چیرپ شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پیشرفت های فناورانه در فیزیک کاربردی
12 تولید هماهنگ های مرتبه ی بالا تحت پالس لیزری دو رنگی با قطبش بیضوی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
13 تولیدهماهنگ های زوج و افزایش بازده هماهنگ با استفاده از میدان الکتریکی ایستا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
14 شبیه سازی انتشار غیر خطی پالس های فوق کوتاه در هوا (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
15 طراحی و ساخت آینه های سوپر گوسی برای رزوناتورهای ناپایدار لیزرNd:YAG (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
16 طراحی و ساخت آینه هایی با بازتابندگی تدریجی با نمایه گوسی برای لیزر الکساندریت (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
17 طراحی و ساخت آینۀ با بازتاب بالا در طول موج 193nm برای لیزر اگزایمر (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
18 قانون مساحت برای در هم تنیدگی انتروپی در نردبان دو پای اسپین -1/2 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران و سومین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران
19 گذار های پیوسته- پیوسته در طیف هماهنگ های مرتبه با لا (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران
20 محاسبه انرژی تابشی در برخوردهای غیر الاستیک چند سالیتونی (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران