دکتر شبنم سهراب نژاد

دکتر شبنم سهراب نژاد گروه شیمی دانشکده علوم

دکتر شبنم سهراب نژاد

Dr. Shabnam Sohrabnezhad

گروه شیمی دانشکده علوم

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Nanodimensional AlMCM-۴۱ material for adsorption of dyes: Thermodynamic and kinetic studies (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 AgBr/nanoAlMCM-41 visible light photocatalyst for degradation of methylene blue dye (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
2 Cross-linked βeta-cyclodextrin/boehmite nanoparticles: Synthesis and application for the adsorption of crystal violet dye from aqueous solutions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
3 Design of a Facile Glutathione Sensing Method on the Basis of Peroxidase-like activity of ۲DTMD/MNP nanocomposite (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
4 Nanoclusters and nanoparticles of silver doped in mesoporous nanocrystal as photocatalyst (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
5 Optimization and modeling of photo-degradation of Congo red on PbO nanolayers under visible light using the Box-Behnken design (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
6 Photocatalytic degradation of methyl green over CdS nanorods under visible light: Optimization and modeling by the RSM (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
7 Photodegradation of organic compounds using MOF-۷۴ nanocomposite (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
8 Synthesis and characterization of a novel nanocomposite zeolite @ metal–organic framework core @shell as UV light driven photocatalyst (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
9 Synthesis and characterization of Aluminophosphate based Graphene for Photodegradation of dye (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
10 Synthesis and characterization of Boehmite metal – organic framework type of AlO(OH)/MOF-۷۴ And investigation of their application (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا توسعه ملی
11 Synthesis and characterization of CoS nanoparticles encapsulated in mesoporous aluminosilicate material by solid-state reaction (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
12 Synthesis and Characterization of Semiconductor Nanoparticles in Microporous and Mesoporous Molecular sieves (دریافت مقاله) همایش بین المللی ژئولیت ایران
13 Synthesis and characterization of ZnS nanoparticles in mesoporous MCM-41 nanoparticles (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی زئولیت ایران
14 Synthesis of βCD-glycine-modified boehmite nanoparticles for adsorption of crystal violet dye from aqueous solutions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
15 Synthesis of βCD-NH۲-functionalized egg shell nanoparticles and its adsorption performance for crystal violet dye (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
16 Synthesis of βeta-cyclodextrin-glycine-modified egg shell for adsorption of crystal violet dye from aqueous solutions (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی شیمی و مهندسی شیمی
17 تخریب رنگدانه Basic Blue 9 بوسیله کاتالیست CoS/nanoAlMCM-41 تحت تابش نورمرئی (دریافت مقاله) پنجمین همایش دانشجویی فناوری نانو
18 تخریب فوتوکاتالیستی رنگدانه اریوکروم بلک تی توسط فوتوکاتالیست Ag/AgBr-RH/MCM-41 (دریافت مقاله) دومین سمینار شیمی کاربردی ایران
19 تشکیل نانوذرات نیمه رسانای NiS و CoS در زئولیت موردنیت (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
20 سنتز نانو ذرات سولفید کبالت در زئولیت 5 - ZSM با دو روش تبادل یونی و آبی گرمابی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
21 طراحی روش ساده تشخیص گلوتاتیون مبتنی بر فعالیت شبه پراکسیدازی نانوکامپوزیت ۲DTMD/MNP (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی و نهمین کنگره بین المللی زیست شناسی ایران
22 مروری بر فرآیندهای فوتوکاتالیستی جهت تصفیه پساب با استفاده از چارچوبهای آلی-فلزی (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی شیمی و نانوشیمی از پژوهش تا فناوری