دکتر مرتضی انحصاری

دکتر مرتضی انحصاری Department of Chemistry, Faculty of science.

دکتر مرتضی انحصاری

Dr. Morteza Enhessari

Department of Chemistry, Faculty of science.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Fabrication and Characterization of Poly Vinyl Alcohol/ Poly Vinyl Pyrrolidone/MnTiO Nanocomposite Membranes for PEM Fuel Cells (دریافت مقاله) فصلنامه انرژی و محیط زیست ایران (ایرانیکا) دوره: 4، شماره: 2
2 Novel PVA/La2Ce2O7 hybrid nanocomposite membranes for application in proton exchange membrane fuel cells (دریافت مقاله) فصلنامه هیدروژن و پیل سوختی ایران دوره: 1، شماره: 2
3 Sol-gel synthesis, characterization, optical properties and catalytic performance of Y۲Ce۲O۷ nanomaterial (دریافت مقاله) مجله بین المللی ابعاد نانو دوره: 8، شماره: 4
4 بررسی کامپوزیت های حاصل از مشتقات سلولوز و نانوذرات باریم استرانسیم تیتانات (دریافت مقاله) دوماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر دوره: 22، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Green Synthesis of CuO@Hydrochar by lavandulifolias Extract andEvaluation of Extract effects on the Nanoparticles Morphology and Size (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
2 Green Synthesis of CuO@PVAby lavandulifolia s Extract and developmentof hydrogen storage capacity (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
3 High temperature proton exchange nanocomposite membranes based on polybenzimidazoles for fuel cells (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
4 Modified Sol-Gel Processing of NiCr۲O۴ Nanoparticles; StructuralAnalysis and Optical Band Gap (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس شیمی معدنی ایران
5 Poly vinyl alcohol/BaZrO3 nanocomposite membranes for the application of PEMFC (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
6 Preparation and characterization of polybenzimidazole nanocomposite membranes for hightemperature fuel cell applications (دریافت مقاله) دهمین سمینار بین المللی علوم و تکنولوژی پلیمر
7 Synthesis and characterization of poly vinyl alcohol/poly vinyl pyrrolidone/MnTiO3 nano-hybrids for PEM fuel cells (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی هیدروژن و پیل سوختی
8 بهینه سازی چندمتغیره آماری به منظور بررسی رفتار الکتروشیمیایی ماینوکسیدیل در سطح یک حسگر نانوساختار جدید (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی شیمی و نانو شیمی از پژوهش تا فناوری
9 خواص ابرپارامغناطیسی و گرمایی نانوپودر کبالت تیتانات (CoTiO3) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی نانو مواد ونانوتکنولوژی
10 سنتز و شناسایی نانو ذره دی اکسید زیرکونیم ZrO 2 به روش سل- ژل با استفاده از امواج فراصوت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری های نوین در شیمی و مهندسی شیمی