دکتر سید بابک علوی

دکتر سید بابک علوی دانشیار
دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

دکتر سید بابک علوی

Dr. Seyyed Babak Alavi

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه شریف

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 (مقالات این شماره فصلنامه، به مقالات منتخب سیزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت اختصاص یافته است.)شناسایی مکانیزم های تاثیرگذاری ترکیب هیئت مدیره بر شیوه ی اسناددهی نتیجه عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 10، شماره: 39
2 A Theoretical Framework for Several Antecedents of Shared Leadership in Corporate Board Contexts (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 10، شماره: 4
3 ارایه الگویی برای ارزیابی عملکرد هیات مدیره شرکت های تابعه یک گروه شرکت، از منظر تحقق نقش های کنترل و پشتیبانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 9، شماره: 34
4 بررسی رابطه ادراک کارکنان از رفتارهای سیاسی مدیران و تعهد سازمانی کارکنان: مطالعه نقش میانجی بدگمانی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 13، شماره: 50
5 بررسی نقش رهبری اصیل در شکل گیری انگیزش مختارانه و تعهد عاطفی کارکنان در تغییرات پیچیده سازمانی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 16، شماره: 64
6 تاثیر رهبری اصیل بر تاب آوری کارکنان و یادگیری آن ها از خطا در بستر تغییرات پیچیده سازمانی: یک مطالعه کمی (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 15، شماره: 60
7 تاثیر کاراکتر بر توانمندی های احساسی و اجتماعی: پژوهش پیمایشی روی دانشجویان حوزه مدیریت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
8 تعهد و انگیزه های کارکنان دانش محور؛ مطالعه ای برای شناسایی نیم رخ های ترکیبی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 9، شماره: 2
9 رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سامانه ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
10 رابطه بین اعتماد کارکنان به مدیران خود و اثربخشی سامانه ارزیابی عملکرد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 7، شماره: 3
11 شناسایی عوامل موقعیتی و زمینه ای اثربخشی رهبری توزیع شده:مطالعه موردی چندگانه تیمهای موسس گرایش تحصیلی بین رشته ایدر دانشگاه صنعتی شریف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رهبری و مدیریت آموزشی دوره: 1، شماره: 2
12 یادگیری سازمانی در دانشکده های کشاورزی استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 42، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A multilevel approach to studing collective efficacy in organizational change (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت
2 پدیده حالات نوظهور در فرآیندهای رفتاری هیئت مدیره: چارچوبی نظری برای تحلیل پیش آیندها و پی آمدها (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت
3 شناخت مشخصه های نگرشی در انجام سفر با ابزار خرد-متحرک ترابری (دریافت مقاله) سیزدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 شناسایی موانع اجرای موفق استراتژی: مطالعه موردی یک شرکت عرضه کننده نرم افزار در ایران (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 مطالعه ای کیفی درباره شناسایی ابعاد موجود در ادراک مشتریان از کیفیت خدمات یک بانک ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
6 نقش توسعه استاندارد شایستگی در حرفه ای تر شدن مدیریت منابع انسانی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توسعه منابع انسانی