دکتر شهریار عزیزی

دکتر شهریار عزیزی دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

دکتر شهریار عزیزی

Dr. Shahryar Azizi

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Marketing Capability Based Export Performance Model for IRAN Software Market (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 6
2 اثر «شهرت از دیدگاه مشتری» بر ارزش ویژه برند (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 5، شماره: 4
3 اثر بازیابی شکست های ناشی از خدمت و پرسنل بر رضایت مشتریان در نظام سلامت (موردمطالعه: صنعت دندان پزشکی) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 11، شماره: 3
4 اثر راهبرد های بازیابی، زمان بازیابی و جایگاه سازمانی بازیابی کننده در شکست های ناشی از کارکنان بر رفتار پس از خرید مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 12، شماره: 1
5 اثر کشور مبدا قطعات، طراحی و زبان نام تجاری بر نگرش و قیمت درک شده با رویکرد آزمایش پیمایشی در صنعت لوازمخانگی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت کسب و کار بین المللی دوره: 4، شماره: 1
6 ارائه الگوی بازآفرینی برند ملی سوریه در حوزه گردشگری (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 49
7 ارائه الگوی توسعه خدمات جدید در نظام بانکی با رویکرد نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 18
8 ارائه الگوی معادلات ساختاری تاثیر تجربه حسی برند بر ارزش ویژه برند با تاکید بر نقش میانجی دلبستگی شناختی، عاطفی و رفتاری مشتری در بازار محصولات آرایشی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 13، شماره: 51
9 ارائه مدل عوامل موثر بر عملکرد کارکنان در مورد برند در صنعت بانکداری (مطالعه موردی: بانک کشاورزی) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 4، شماره: 1
10 ارایه مدلی برای تبیین عوامل موثر بر عملکرد برند در صنعت مواد غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 3، شماره: 4
11 ارزیابی آمادگی الکترونیکی شهرداری تهران (دریافت مقاله) فصلنامه چشم انداز مدیریت دولتی دوره: 3، شماره: 3
12 ارزیابی اثر منابع پشیمانی، مقایسه اجتماعی و پشیمانی بر واکنش-های مشتری (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 10، شماره: 1
13 ارزیابی اثربخشی تبلیغات اجتماعی مربوط به صرفه جویی در مصرف برق با استفاده از الگوی AIDA (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 14، شماره: 23
14 ارزیابی تاثیر شدت تبلیغات بر عملکرد شرکت در صنعت خودروسازی و موادغذایی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 17، شماره: 65
15 ارزیابی تمایل رفتاری اهدای خون بانوان با دو الگوی کنش معقول و رفتار برنامه ریزی شده و مقایسه آن ها (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 11، شماره: 3
16 استراتژی های محتوای پیام کمپین های تبلیغات تجاری: شناسایی، یکپارچه سازی و ارزیابی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 13، شماره: 1
17 الگوی برند موفق در صنعت کاشی و سرامیک با رویکرد نظریه داده‎بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 4
18 الگوی مبنایی تخصیص بهینه منابع بازاریابی: رویکرد داده بنیاد (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 3
19 الگوی مسئولیت اجتماعی شرکت های پالایش نفت، به روش پژوهش آمیخته اکتشافی (دریافت مقاله) مجله مدیریت فرهنگ سازمانی دوره: 18، شماره: 1
20 الگوی مفهومی دوسطحی عوامل تعیین کننده عملکرد نیروی فروش (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 10
21 Cross Cultural Comparison of Interactivity on Internet Service Providers'(ISP) Websites Between Iran and Malaysia (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 3، شماره: 9
22 Deriving and Comparing Hierarchical Value Map for a Highly Involved Product in Virtual and Traditional Market (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 10، شماره: 1
23 Factors Affecting E-Satisfaction An Experience from Germany (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 4، شماره: 12
24 Identifying and Prioritizing the Key Factors Influencing Customer Decision Making in Buying Organizational Software (A survey about HAMKARAN Co.) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 5، شماره: 2
25 Physical Distribution Service Quality through Iranian Convenience Stores Retailers Perspectives: a Mixed Method Approach (دریافت مقاله) مجله ایرانی مطالعات مدیریت دوره: 7، شماره: 1
26 Segmentation of Internet Banking Users Based on Expectations: A Data Mining Approach (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 6، شماره: 3
27 Studying and Comparing Knowledge Management Dimensions between Public and Private Organization (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت فناوری اطلاعات دوره: 2، شماره: 4
28 بخشبندی کاربران بانکداری موبایلی بر مبنای انتظارات با رویکرد خوشهبندی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 7، شماره: 2
29 بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند با همخوانی شخصیت برند و مشتری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 4
30 بررسی تاثیر کسب و کار الکترونیکی بر توسعه صادرات، شناسایی اولویت های بخش صنعت در کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 12، شماره: 45
31 بررسی تاثیر نوجویی مصرف کننده، دانش محصول و اعتماد به شناسه والد بر پذیرش توسعه شناسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های مدیریت بازرگانی دوره: 1، شماره: 2
32 بررسی رابطه بین سبک های ارتباطی خانواده ها و فرآیند تصمیم گیری پیش از خرید نوجوان ها (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 24، شماره: 1
33 بررسی عوامل تعیین کننده ارزش برند با رویکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 10، شماره: 7
34 بررسی و مقایسه سبک های تصمیم گیری خرید مصرف کننده در میان بانوان شاغل و غیرشاغل (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 2
35 پیشایندها و پیامد های شهرت بانک از دیدگاه مشتری (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 7، شماره: 4
36 تاثیر مهارت های فروش بر عملکرد فروش کاربران باجه بانک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 4، شماره: 4
37 تاثیر هم خوانی شخصیت مصرف کننده و برند بر اعتماد و دلبستگی مصرف کننده به برند و نقش تعدیل گر درگیری ذهنی با محصول (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 1، شماره: 2
38 تجارت الکترونیکی و کشورهای در حال توسعه (پیشنهادهایی برای بهبود آن) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 11، شماره: 44
39 تحلیل محتوا، تناظر و فرا روش پایان نامه های بازاریابی در دانشگاه های منتخب تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 5، شماره: 3
40 تحلیل محتوای جاذبه ها و شیوه های اجرا در آگهی های تلویزیونی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 20، شماره: 73
41 تحلیل محتوای مسئولیت اجتماعی در مقاصد استراتژیک شرکتهای صنعت نفت، گاز و پتروشیمی (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 16، شماره: 32
42 تدوین نقشه سلسله مراتبی ارزش‎ ‎برند شبکه اجتماعی اینستاگرام (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 10، شماره: 4
43 ترسیم شبکه تداعی‎های برند «بانک کشاورزی» و «بانک تجارت» با استفاده از فن نقشه مفهوم برند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 8، شماره: 2
44 ترسیم نقشه ذهنی بانکداری خرد: رویکرد تحلیل تناظر (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین در تصمیم گیری دوره: 1، شماره: 3
45 چارچوب مفهومی بازیابی خدمات مبتنی بر نظریه فرهنگ مصرف کننده: رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران دوره: 18، شماره: 72
46 سبک های تصمیم گیری مشتریان بر اساس مدل اسپرولز و کندال (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 9، شماره: 3
47 شناخت قابلیت های سازمانی جایگاه سازی برند شرکت در صنعت مواد غذایی با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 6، شماره: 1
48 شناسایی چارچوب انتخاب شریک اتحادهای ترفیع از طریق روش مرور نظام مند ادبیات (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 9، شماره: 2
49 شناسایی موانع توسعه فروش اینترنتی: رویکرد پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در مدیریت تولید و عملیات دوره: 3، شماره: 2
50 شناسایی ویژگی های ساختاری و محتوایی مورد انتظار مشتریان از شعارهای تبلیغاتی بانک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 2، شماره: 2
51 طراحی و تبیین الگوی توسعه کارآفرینی در فضای مجازی ایران با تاکید بر سیاست های اقتصاد مقاومتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج دوره: 21، شماره: 81
52 طراحی الگوی ارزیابی عملکرد گروه های کاری: تبیین و بسط الگوی تحلیل پوششی داده های استوار (دریافت مقاله) فصلنامه بهبود مدیریت دوره: 6، شماره: 4
53 طراحی الگوی مفهومی عشق برند بر مبنای نظریه کنش متقابل نمادین (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 13، شماره: 3
54 طراحی مدل ارزیابی عملکرد گروههای کاری: رویکرد تحلیل پوششی داده های چندسطحی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 2، شماره: 3
55 طراحی مدل چند لایه برای سنجش آمادگی الکترونیکی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت بهبود و تحول دوره: 13، شماره: 51
56 طراحی و تبیین الگوی برندسازی مراکز تجاری در ایران (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 17، شماره: 34
57 طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 21، شماره: 83
58 طراحی و تبیین الگوی عوامل موثر بر عملکرد در بازارگرایی در دانشگاه فنی و حرفه ای کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 11، شماره: 1
59 طراحی و تبیین مدل توانمندی بین المللی شرکت های صادرکننده محصولات کشاورزی برای ورود به بازارهای جهانی (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 11، شماره: 41
60 عوامل تعیین کننده انتخاب صندوق های سرمایه گذاری مشترک: رویکرد پژوهش آمیخته (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 1، شماره: 2
61 عوامل موثر بر طبقه بندی محصول جدید (نمونه ‎پژوهی: ماست نوشیدنی لاکتیویا) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 12، شماره: 1
62 عوامل موثر بر عملکرد نیروی فروش با رویکرد دوسطحی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 2، شماره: 2
63 فرا ترکیب علامت دهی موثر به ذینفعان درونی و بیرونی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت راهبردی دوره: 13، شماره: 50
64 فهم جوهره پدیده «پشیمانی استراتژیک»: مطالعه پدیدارشناسانه در حوزه استراتژی رفتاری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 2
65 متغیرهای میانجی، تعدیل گر و مداخله گر در پژوهشهای بازاریابی: مفهوم، تفاوتها، آزمونها و رویه های آماری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 3، شماره: 2
66 مدل سازی ساختاری -تفسیری عوامل موثر بر انتخاب استراتژی محتوای پیام کمپین تبلیغاتی مبتنی بر رویکرد فراترکیب (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات رفتار مصرف کننده دوره: 11، شماره: 1
67 مروری بر تحلیل و مسیر تکامل نظریه های رفتار مصرف کننده (دریافت مقاله) دوماهنامه بررسی های بازرگانی دوره: 20، شماره: 117
68 مفهوم پردازی استراتژی فروش برند در صنعت محصولات مصرفی تندگردش (دریافت مقاله) مجله تحقیقات بازاریابی نوین دوره: 6، شماره: 3
69 نظریه تشابه و اعتماد به فروشنده: اثر ویژگی های فردی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع سازمانی دوره: 11، شماره: 4
70 واکاوی مفهوم استراتژی سبد برند مبتنی بر مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 5، شماره: 2
71 هم خوانی شخصیتی برند و مشتری در یک فروشگاه زنجیره ای (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت بازرگانی دوره: 11، شماره: 13
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی علل حقوقی ترویج طلاق توافقی (دریافت مقاله) همایش منطقه ای آسیب شناسی پدیده ی طلاق
2 تعیین و اولویت بندی عوامل و شاخص های موثر بر توسعه صادرات در مناطق آزادتجاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت تغییر و تحول
3 شناسایی اولویت بندی و مقایسه عوامل موثربراستفاده ازپایانه فروش POS ازمنظر پذیرنده ها درصنوف منتخب (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
4 طراحی الگوی عوامل موثر بر بکارگیری تجارت الکترونیکی در شرکتهای کوچک ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
5 طراحی و تبیین الگوی توسعه صادرات در مناطق آزاد تجاری ایران (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی مدیریت، اقتصاد حسابداری و علوم انسانی در آغاز هزاره سوم