دکتر نورالدین نعمتی

دکتر نورالدین نعمتی دانشگاه تهران

دکتر نورالدین نعمتی

Dr. Nooroddin Nemati

دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اوضاع اقتصادی بندرعباس در دوره پهلوی اول ۱۳۲۰-۱۳۰۴ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 10، شماره: 19
2 ایران، افغانستان و راه های ترانزیتی در دوره پهلوی دوم (۱۳۲۰- ۱۳۵۷ ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 2، شماره: 2
3 The Media Function of the Islamic Revolutionary Movement of Iran (Research Type: Radio) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 4، شماره: 12
4 تاثیر سیاست در تدوین و گسترش مزدک نامه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 1، شماره: 1
5 تاثیر سیاست های اقتصادی دولت پهلوی اول بر اقتصاد بندر بوشهر ۱۳۰۴-۱۳۲۰ه.ش (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 2
6 جنبش ظفار، ۷۵ – ۱۹۶۵ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 6، شماره: 4
7 حکومت قاجار و تحولات غرب کشور: نمونه پژوهی، والیان پشتکوه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 12، شماره: 3
8 روابط فرهنگی ایران و افغانستان در دوره ی پهلوی دوم (۱۳۲۰ – ۱۳۵۷ش.) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای تاریخی ایران و اسلام دوره: 7، شماره: 13
9 رویکرد مجلس احرار اسلامی نسبت به عملکرد کنگره ملی هند (۱۹۳۳-۱۸۸۵ م) (دریافت مقاله) مطالعات تاریخی جهان اسلام دوره: 10، شماره: 21
10 کلیمیان دوره قاجار؛ یک بررسی اجتماعی-اقتصادی (دریافت مقاله) دو فصلنامه تحقیقات تاریخ اجتماعی دوره: 9، شماره: 2
11 گسترش نفوذ آلمان در ایران، ۲۰ - ۱۳۱۳ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 4، شماره: 1
12 گسترش نفوذ دین اسلام در شبه قاره هند از قرن اول تا پنجم ه.ق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 1، شماره: 1
13 مدارس کلیمیان و نظام نوین آموزش ملی در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های علوم تاریخی دوره: 5، شماره: 2
14 ملی‌شدن صنعت نفت ایران و تأثیر آن بر دولت و مجلس عراق (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 10، شماره: 2
15 نقد نظریه تاریخ نگاری فریدون آدمیت درباره نهضت مشروطه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 10، شماره: 1