دکتر شیرزاد طایفی

دکتر شیرزاد طایفی دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر شیرزاد طایفی

Dr. Shirzad Taefi

دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «حاجی آقا» نوشته صادق هدایت، اثری فراسوی گفتمان های سیاسی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 8، شماره: 2
2 ارزیابی تحلیلی پژوهش های حوزه مطالعاتی فن بیان در نشریه علمی فنون ادبی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 13، شماره: 4
3 از رنج تا لذت حبس؛ خوانش لکانی داستان های «بند محکومین»، «آمرزش زمینی» و «قهوه سرد آقای نویسنده» (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 6، شماره: 11
4 از فقدان تا مازاد در کلام: خوانش لکانی داستان های قصر پرندگان غمگین و سکته قبلی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 9، شماره: 1
5 استبدادستیزی در آثار محمود دولت آبادی و نجیب محفوظ (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 46، شماره: 92
6 Mosavat in Rhetorics (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 8، شماره: 19
7 بازخوانی انتقادی جایگاه کتاب خاقانی شروانی: حیات، زمان و محیط او در حوزه خاقانی پژوهی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 4، شماره: 1
8 بازخوانی انتقادی شروح آثار خاقانی و نظامی با تکیه بر برخی از اصطلاحات بازیهای نرد و شطرنج (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 2
9 بازشناسی تحلیلی شطحیات در دیوان غزلیات عطار (دریافت مقاله) دوفصلنامه عرفان پژوهی در ادبیات دوره: 1، شماره: 2
10 بازشناسی و تحلیل نمودهای گروتسک در داستان های هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 1
11 بازنمایی ترومای ناشی از جنگ و پیامدهای آن در رمان دیوار (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 12، شماره: 2
12 بررسی ایجاز در زبان طرح (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 5، شماره: 7
13 بررسی تاثیر و تاثر متقابل عرب و زبان عربی و شعر فارسی در قرون نخستین هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 18، شماره: 67
14 بررسی تحلیلی مفاخره در اشعار شهریار (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 12، شماره: 23
15 بررسی قلندریات در دیوان عطار نیشابوری (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 45، شماره: 2
16 بررسی نمودهای مذهبی در شعر عهد قاجار (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 42، شماره: 2
17 بررسی و تحلیل تابو در بوف کور (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 2، شماره: 1
18 بررسی و تحلیل داستان«رستم و شغاد» بر اساس روایات ثعالبی فردوسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 11، شماره: 33
19 تاملی در منظومه های «افسانه» نیما و «حیدربابایه سلام» شهریار از منظر رمانتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 1
20 تأملی در نمودهای اندیشۀ افلاطون در باب چهارم مرزبان‌نامه (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 4
21 تبیین مبانی، اهداف، اصول و روش های تربیت حماسی در شاهنامه فردوسی (برای نظام تعلیم وتربیت رسمی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 50
22 تحلیل برخوانی «آرش» بهرام بیضایی، با رویکرد ترامتنیت (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 10، شماره: 2
23 تحلیل تطبیقی دگردیسی عرفانی در داستان دقوقی و اندیشة ابن‌عربی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 9، شماره: 2
24 تحلیل داستان پیر چنگی برپایه الگوی روایی گریماس (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 15، شماره: 2
25 تحلیل رمان اسم تمام مردهای تهران علیرضاست با تکیه بر الگوی آنتیگونه در آموزه های هگل و لکان (دریافت مقاله) مجله ی پژوهش های ادبی فلسفی دوره: 1، شماره: 2
26 تحلیل کارکرد سبک‌شناختی فعل در رباعیات خیام نیشابوری (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 4
27 تحلیل گفتمان سیاستْ در رمان «با شبیرو» نوشتۀ محمود دولت‌آبادی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 8، شماره: 2
28 تحلیل گفتمان غزلیات حافظ با محوریت مفهوم گناه (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 1
29 تحلیل محتوایی گفتمان در رمان های سپیده دم ایرانی و عشق و بانوی ناتمام (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 14، شماره: 2
30 تحلیل نشانه شناختی شعر «...و من گریسته بودم» سروده واصف باختری با استفاده از نظریه ریفاتر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 8، شماره: 20
31 جستاری در اساطیر منظومه ی کردی مم(mam) و زین(zin) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 3، شماره: 1
32 چین در منشور شعر فارسی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 4، شماره: 3
33 خوانش انتقادی برخی نسخ متون ادب کلاسیک فارسی مرتبط با نرد و شطرنج (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 1
34 خوانش انتقادی مجموعه شعر «طفلی به نام شادی» شفیعی کدکنی با رویکرد هرمنوتیک میان فرهنگی مال، کیمرله و ویمر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 4، شماره: 8
35 خوانش بلاغی- کنشی (بوردیویی) داستان های مرغ انجیر، پیگمالیون و صداخونه غلامحسین ساعدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 11، شماره: 20
36 خوانش دیوان حافظ تصحیح شاملو با رویکرد خواننده محور + مکاتبات تکمیلی داوران و نویسندگان (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 2، شماره: 1
37 خوانشی نو از مخاطبان سعدی (با محوریت غزلیات) در عصر تجدد با رویکرد واکنش خواننده (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 4، شماره: 3
38 درآمدی بر اندیشۀ میهن‌گرایی ایران‌شهری در شعر ملک‌الشعراء بهار (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 9، شماره: 2
39 درآمدی بر جریان روشنفکری ایران با تاکید بر ادبیات داستانی معاصر (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 3، شماره: 2
40 درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 18
41 رخ شطرنج، همان قلعه نیست (بررسی تفاوت های مهره «رخ» با «قلعه» در شطرنج با تکیه بر متون کهن ادب فارسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 73، شماره: 242
42 شخصیت های نمایشی در هفت پیکر نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 3، شماره: 3
43 شگردهای آشنایی زدایی در میمیه ابن فارض (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 2
44 گذر از گفتمان کنشی به گفتمان حسی- ادراکی در گلنار و آیینه اثر رهنورد زریاب (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات داستانی دوره: 12، شماره: 3
45 گونهشناسی نمایشنامههای چهار صندوق و در حضور باد براساس نظریه میتوس فرای (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
46 نقد «کهن الگوی عشق» در منظومه لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 6، شماره: 1
47 نقد تقابل شخصیت ها در مجموعه های «زمستان»، «آخر شاهنامه» و «از این اوستا» اخوان ثالث (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 11، شماره: 40
48 نقد حکایت شیخ صنعان عطار نیشابوری بر مبنای نظریه سیستم های پیچیده (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 13، شماره: 4
49 نقد رمان های «واحه های غروب» و «عشق در تبعید» بهاء طاهر از منظر ترامتنیت (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 49، شماره: 97
50 نقد رمان های نفرین شدگان و مهمانی تلخ با رویکرد منطق مکالمه باختین (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 9، شماره: 2
51 نقد رمانِ «تهران، شهر بی‌‌آسمان»، از منظر منطق گفت‌‌وگویی باختین (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 10، شماره: 17
52 نقد روان کاوانه سوگ نامه های خاقانی شروانی (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 3، شماره: 2
53 نقد فیلم «وقتی همه خوابیم» بر اساس نظریه های رمان پسامدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای میان رشته ای زبان و ادبیات فارسی دوره: 1، شماره: 2
54 نقد فیلم ستاره است بر اساس نظریه های رمان پسامدرن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های دستوری و بلاغی دوره: 9، شماره: 16
55 نقد مجموعه خون آشام با رویکرد تاریخ گرایی نو (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 11، شماره: 2
56 نقد مقامات حمیدی با رویکرد نشانه شناسی اخلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 3
57 نقد مقایسه ای گلستان و گزیده جوامع الحکایات و لوامع الروایات با رویکرد نشانه شناسی اخلاق (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 1
58 نقد منظومه خسرو و شیرین نظامی بر مبنای نظریه سیستم های پیچیده (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 3، شماره: 1
59 نقد مولفه های رئالیسم جادویی در رمان آخرین انار دنیا اثر بختیار علی (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادبیات کردی دوره: 2، شماره: 1
60 نقد نشانه معناشناختی داستان شیخ صنعان در منطق الطیر عطار (با تکیه بر نظام های گفتمانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 6، شماره: 1
61 نقد نشانه- معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 16
62 نقد نشانه- معناشناختی مثنوی خموش خاتون (با تاکید بر نظام های گفتمانی گرمس) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 19، شماره: 37
63 نقش آشنایی زدایی مبتنی بر مولفه های سبک هندی(صائب و بیدل) در سبک شعر آیینی محمد سهرابی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشنامه فرهنگ و ادبیات آیینی دوره: 1، شماره: 2
64 نگرشی تطبیقی به تلاشهای نوگرایانه ی مهدی اخوان ثالث و صلاح عبدالصبور (دریافت مقاله) الدراسات الادبیه (فی اللغه العربیه والفارسیه و تفاعلهما) دوره: 43، شماره: 89
65 نمودهای عرفان عملی و وحدت شهود در دیوان عطار نیشابوری (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 7، شماره: 2
66 واکاوی دیدگاه طبقاتی بهرام بیضایی در پرتو نظریات ویتفوگل و مارکس با تکیه بر نمایشنامه های آرش، اژدهاک، بندار بیدخش، سلطان مار، چهار صندوق، در حضور باد (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 14، شماره: 52
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بازخوانی انتقادی »وجدان« و »مرگ« در »چند روایت معتبر درباره ی مرگ« مصطفی مستور بر مبنای آرای مارتین هایدگر (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
2 بازخوانی انتقادی اشعار اسماعیل شاهرودی با رویکرد استبداد شرقی ویتفوگل و استبداد ایرانی کاتوزیان (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
3 بازشناسی تحلیلی عوامل ایجاد انسجام در مجموعه داستان »یوزپلنگانی که با من دویده اند« (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی تحقیقات بنیادین در مطالعات زبان و ادبیات
4 بررسی اختلالات شخصیتی در رمان های گاوخونی، سفر کسری و شریک جرم جعفر مدرس صادقی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر
5 بررسی بازتاب نهاد دین در غزلیات کلیم کاشانی از دیدگاه امیل دورکیم (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
6 بررسی تحلیلی ادبیات عامیانه در آثار سیمین دانشور (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
7 بررسی تحلیلی مشخصه های زبانی اشعار گلرخسار صفی آوا (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
8 بررسی گونههای ادبیات تعلیمی در اشعار فارسی خاقانی شروانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
9 بررسی محتوایی سه اثر برجسته بلاغی درباره اعجاز قرآن اعجاز القرآن رمانی، باقلانی و معتزلی (دریافت مقاله) نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی
10 بررسی وحوه نمایشی داستان فریدون وپسران (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران
11 پژوهشی در شهرهای ایرانی بازتابیافته در اشعار فارسی و عربی خاقانی شروانی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
12 تاملی در جامعهشناسی زبان، با تاکید بر جنسیت و تفاوتهای زبانی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
13 تحلیل تطبیقی ادبیات مقاومت در اشعار احمد شاملو و محموددرویش (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
14 تحلیل تطبیقی سیمای «زن» در شعر فریدون مشیری و نزارقبانی (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
15 تحلیل چامۀ ترساییۀ خاقانی و تفسیرها و فرایندهای آن بر مبنای نظریۀ زیبایی شناسی دریافت (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
16 تحلیل ساختار امپرسونیستی مجموعه داستان «جایی دیگر» با تأکید بر نظریۀ سوزان فِرگِسِن (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان،ادبیات، فرهنگ و تاریخ
17 تحلیل مشخصه های اخلاق گرایی (اخلاق جمعی) مولوی با تاکید بر دفتر اول و دوم مثنوی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس بین المللی زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ
18 تحلیل مقایسه ای ابعاد آرمان شهر دینی در معارف بهاء ولد وفیه ما فیه مولوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
19 تقابل های دوگانه در جلد اول تاریخ جهانگشای جوینی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
20 خوانش تطبیقی سمبولیسم اجتماعی در اشعار احمد شاملو و محمود درویش (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
21 درآمدی بر رابطه ادبیات و جامعه (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
22 درآمدی بر کارکردهای «خال» در ادبیات کلاسیک منظوم فارسی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
23 درآمدی بر مولفه های اخلاق فردی و جمعی در اندیشه امام رضا(ع) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
24 طبقه بندی و تحلیل مولفه های هویت اسلامی در خطبه ها و نامه های نهج البلاغه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
25 طبقهبندی موضوعی مقالههای علمی- پژوهشی ادبیات داستانی 1380 تا 1390 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
26 گذار از مدرنیسم به پست مدرنیسم در شعر طرح (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
27 نقد تطبیقی آرمانگرایی در شعر و اندیشه میرزاده عشقی و احمد مطر (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی علوم انسانی، مطالعات فرهنگی
28 نقد جنبه های امپرسیونیستی داستان درخت گلابی بر مبنای نظریه سوزان فرگسن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
29 نقد رمان پرنده من بر مبنای منطق گفت و گویی باختین (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
30 نقد رمان کریستین و کید بر مبنا ی منطق گفت و گویی باختین (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی مطالعات زبان و ادبیات در جهان اسلام
31 نقد روانکاوانه شخصیت ابوالفضل بیهقی بر مبنای مکانیزمهای دفاعی آنا فروید (دریافت مقاله) نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی
32 نقد ساختار داستان لیلی و مجنون جامی از دیدگاه پراپ (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
33 نقد گفتمان قدرت در مجموعه داستان کوتاه «زیر نور گم» مصطفی مستور بر مبنای آراء میشل فوگو (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
34 نقد نشانه معناشناختی اشعار سیمین بهبهانی (دریافت مقاله) همایش ملی ادبیات غنایی
35 نگرشی تطبیقی به سبکهای شعر فارسی و عربی (دریافت مقاله) نخستین همایش ارتباطات،زبان و ادبیات فارسی و مطالعات زبان شناختی
36 نگرشی توصیفی- تحلیلی به مقاله های علمی- پژوهشی ادبیات داستانی از 1380 تا 1390 با تاکید بر موضوع نقد فمینیستی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس توانمندسازی جامعه در حوزه علوم انسانی و مطالعات مدیریت
37 واکاوی روایت در کشور مردان از منظر تاثیر گفتمان جنسیت بر کودکان (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار