دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا دانشگاه علامه طباطبایی

دکتر غلامرضا مستعلی پارسا

Dr. Gholamreza Maste Ali Parsa

دانشگاه علامه طباطبایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «خیال» و «ترک ادب شرعی» (تبیین رابطه مضامین مبتنی بر ترک ادب شرعی در متون تغزلی، با مقوله خیال) (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 8، شماره: 4
2 ابیاتی نویافته از غزلیات جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی (دریافت مقاله) نشریه علمی پژوهشهای نسخه شناسی و تصحیح متون دوره: 1، شماره: 1
3 بررسی اسناد و زمینه های زبانی و گویشی فارسی نو در خوزستان، در نخستین سده های هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 9، شماره: 2
4 بررسی سبک شناسانه ی فرایندهای فن مناظره بر اساس نظریه ی نقش گرای هلیدی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 13، شماره: 1
5 پیوند ویرایش با سه عنصر ترجمه در نظریه نایدا (موردپژوهی در ترجمه قرآن کریم) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 5، شماره: 4
6 تاملی بر «درد دل؛ تحریر نوین نفثه المصدور» تالیف دکتر منصور ثروت (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ ادبیات دوره: 12، شماره: 1
7 تجلی آیات و احادیث در رباعیات سحابی استرآبادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش نامه معارف قرآنی دوره: 2، شماره: 7
8 تحلیل کاربرد و ساختار صفت های اشاره، پرسشی و تعجبی در متون فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 74
9 تضاد در عین وحدت (پارادوکس) در مثنوی و غزلیات شمس (دریافت مقاله) فصلنامه کاوش نامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 12، شماره: 23
10 دیدگاه سعدی پژوهان ایرانی درباره حقوق و قواعد اجتماعی مورد استفاده و تاکید سعدی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 25، شماره: 87
11 ضرورت تصحیح دوباره دیوان امیر خسرو دهلوی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 28
12 ضرورت تصحیح مجدد دیوان جمال الدین محمدبن عبدالرزاق اصفهانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 14، شماره: 1
13 فعل در رمان جای خالی سلوچ و منشا آن (دریافت مقاله) فصلنامه جستارهای نوین ادبی دوره: 44، شماره: 2
14 مطالعه شیوه های بازنمایی زنان در ده داستان کودک از محمدرضا یوسفی «بر مبنای فرانقش اندیشگانی» (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 11، شماره: 2
15 نقد و بررسی سبک شناسانه شعر دوره بازگشت (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 20، شماره: 68
16 نگاهی دوباره به پسوند نام آوا ساز/-ast/درفارسی دری (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 6، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 خوانش فرمالیستی قصیده ای از خاقانی با مطلع :سریر فقر تو را سر نهد به تاج رضا (دریافت مقاله) پنجمین همایش متن پژوهی ادبی نگاهی تازه به سبک شناسی، بلاغت، نقد ادبی
2 صوفی شهید، پژواک بلند عشق تحلیلی بر ابعاد شخصیتی سرمد کاشانی با نگاه تطبیقی بر مکاتیب هند (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی شرق شناسی، مطالعات ایرانی و بیدل پژوهی