دکتر احمد گلی

دکتر احمد گلی دانشگاه شهید مدنی

دکتر احمد گلی

Dr. Ahmad Goli

دانشگاه شهید مدنی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «پندنامه» از عطار نیشابوری نیست (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 12، شماره: 3
2 احیا و انگیزش تلمیحات قرآنی در غزل امروز بر پایه نظریه انگیزش فرمالیسم (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های ادبی - قرآنی دوره: 2، شماره: 3
3 انتقال مفهوم جاودانگی از آتش به فرزند در عباراتی چون اجاق کور و اجاق خانه (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 12، شماره: 45
4 بازآفرینی مضامین محوری شعر حافظ در شعر معاصر (دریافت مقاله) پژوهشنامه ی متون ادبی دوره ی عراقی دوره: 2، شماره: 3
5 بحثی درباره «حصر و قصر» در بلاغت فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 4، شماره: 1
6 بررسی زبان نگاه در شعر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 15
7 پارادوکس محتوایی در شعر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 10، شماره: 2
8 تاملی بر دقایق بازی شطرنج در سبک آذربایجانی و عراقی (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 6، شماره: 3
9 چهره زنان در دیوان خاقانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 14
10 خاندان ملکان تبریز (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 4، شماره: 1
11 خواب در شاهنامه (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 1، شماره: 1
12 رمزگشایی شطحیات بر پایه علم معانی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 7، شماره: 1
13 ساخت رابطه ی تعلیلی استنتاجی جملات در ابیات شعر حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 7، شماره: 4
14 ساخت های گرافیکی و منطق ارجاع در غزل های حافظ (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 11، شماره: 1
15 ساخت های نحوی بیان حصر در زبان فارسی (مطالعه موردی: آثار سعدی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 7، شماره: 1
16 شگردهای متناقض نمایی (پارادوکس) زیبایی شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه فنون ادبی دوره: 8، شماره: 2
17 کارکرد راوی و عمل روایت در مصیبت نامه عطار (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 6، شماره: 11
18 معجزات پیامبر اعظم در شعر فارسی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش زبان و ادبیات فارسی دوره: 5، شماره: 9
19 مفهوم ذوقی تعریف در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 66، شماره: 228
20 هنر گزینش و کاربرد واژه در سخن سعدی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 9، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پیوند نشانه شناسی و اسطوره (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی
2 نقد رمان تنگسیر با تکیه بر نقد کهن الگویی یونگ (دریافت مقاله) هشتمین همایش بین المللی انجمن ترویج زبان و ادب فارسی ایران