محمد علی اسپنانی

 محمد علی اسپنانی مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد

محمد علی اسپنانی

Mohammadali Espenani

مربی فرش دانشکده هنر و علوم انسانی فارسان شهرکرد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی احیای طرح و نقش قالی های عشایری و روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 3، شماره: 7
2 بررسی نگاره های درختی در جایگاه نقش مایه قالی های روستایی چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 2
3 طبقه بندی و بررسی روند تغییرات طرح قابقابی در قالی های روستایی چهارمحال و بختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 8، شماره: 21
4 فرش صفوی از منظر نوآوری در طرح و نقش (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 4، شماره: 9
5 مطالعه تطبیقی عناصر و ساختارالگویی طرح بیدمجنون درحوزه های شمال غرب ایران و چهارمحال وبختیاری(قرون۲۰و۱۹ میلادی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 37
6 مطالعه کیفیات مطلوب در نقش پردازی گلیم های ساده (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 8، شماره: 5
7 مطالعه نقشمایه گلدانی در قالیهای خشتی روستایی چهارمحال و بختیاری با تاکید بر مناطق چالشتر، شلمزار و بلداجی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 7، شماره: 18
8 مطالعه و طبقه بندی ترنج در قالی های روستایی استان چهارمحال و بختیاری (با تاکید بر نمونه های اصیل) (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 5، شماره: 5