دکتر محمد مهدی علیمردی

دکتر محمد مهدی علیمردی دانشیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

دکتر محمد مهدی علیمردی

Dr. Mohammad Mehdi Alimardi

دانشیار گروه ادیان دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «مجوس» در روایات اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 17، شماره: 67
2 «هستی وابسته» و ماهیت نجات از تناسخ در آیین بودای اولیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 10، شماره: 19
3 آیین سیکه؛ نگاهی از فراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 13، شماره: 49
4 ارزیابی مبانی انسان شناختی ترواده بودیسم بر اساس مبانی حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 18
5 God in Sikhism (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 2، شماره: 4
6 بازخوانی مراحل سلوک معنوی از دیدگاه علی صفایی حائری و مقایسه عناصر آن با آموزه های عرفان عملی (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 10، شماره: 20
7 بازخوانی نظریه مراقبت از منظر نظریه عدالت رالز (دریافت مقاله) دوفصلنامه الهیات و فلسفه معاصر دوره: 1، شماره: 1
8 بررسی اهل کتاب یا «من له شبهه کتاب» بودن آیین هندو از منظر مبانی امامیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 17
9 پاس داشت مسئولیت معرفتی از راه برون گرایی معرفتی؛ پژوهشی در اندیشه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 12، شماره: 2
10 تاریخ اجمالی بنیان گذاران آیین سیکه‍ (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 11، شماره: 42
11 خاستگاه نفس در نگاه تکاملی صدرایی و نگاه تکاملی نوخاسته گرایی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 10، شماره: 21
12 دلایل مطرح شدن «دین الاهی» از سوی اکبرشاه گورکانی در هند. (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 3، شماره: 6
13 روح و سرنوشت آن بعد از مرگ در آیین جینه (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 14
14 رهیافتی به مولفه های هویت دینی زن مسلمان با تاکید برسیره فاطمی (س) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 14، شماره: 4
15 زمان و هستی منهای خدا در آیین جینه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 11، شماره: 21
16 سنت اسلامی و حجیت تجربه ی دینی: بررسی تبیین غزالی از معرفت بخشی ذوق و مقایسه ی آن با دیدگاه آلستون درباب حجیت معرفتی تجربه ی دینی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 19، شماره: 73
17 شناخت ابعاد وجودی انسان از نگاه ابن عربی و شنکره (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت اسرا دوره: 6، شماره: 3
18 فرقه ها و مذاهب آیین سیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 14، شماره: 54
19 مبانی نظری فهم قرآن ازنظر علامه طباطبایی(ره) و مقایسه ی آن با آرای کلادنیوس، شلایرماخر و هیرش از هرمنوتیست های کلاسیک (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه دینی دوره: 16، شماره: 61
20 مقایسه ماهیت وحی در قرآن و آکاشه وانی در متون مقدس هندو (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات تطبیقی قرآن و متون مقدس دوره: 1، شماره: 2
21 مقایسه و تحلیل روش شناسی هرمنوتیک قرآن علامه طباطبائی و دکتر نصر حامد ابوزید (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 8، شماره: 18
22 مهابت امر مینوی: سنجش دیدگاه رودلف اتو و حکمت متعالیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 10، شماره: 20
23 یگانه پرستی در اسلام و آیین سیک و نقد و بررسی آن از منظر اسلام (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 3، شماره: 7