دکتر ابوالفضل محمودی

دکتر ابوالفضل محمودی دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

دکتر ابوالفضل محمودی

Dr. Abolfazl Mahmoodi

دانشیار، گروه ادیان و عرفان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابن عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجود (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 2، شماره: 7
2 ابن عربی، مولانا و اندیشه وحدت وجود (۲) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 2، شماره: 5
3 اشه در متون اوستایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های هستی شناختی دوره: 9، شماره: 17
4 On the End of the Mystical Journey: Ibn Arabi and Adi Śankara (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 1، شماره: 1
5 The Soul According to Rāmānuja (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 6، شماره: 11
6 بررسی ادبیات پورانه ای در دین و فرهنگ عامه هندو (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شبه قاره دوره: 8، شماره: 29
7 جان پروری در سایه شمشیر: گذری بر جنبه های معنوی هنر شمشیرزنی در آیین ذن (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 14، شماره: 55
8 درشنه های هندی و براهین اثبات وجود خدا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 9، شماره: 2
9 روح در دین جینی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 20، شماره: 78
10 گذاری بر فلسفه «ودانته» از آغاز تا «رامانوجه» (دریافت مقاله) دوفصلنامه هستی و شناخت دوره: 0، شماره: 3
11 مفهوم «روشن شدگی»: بررسی مقایسه ای دیدگاه هوئی ننگ و ابوسعید ابوالخیر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 18
12 نظریه تناسخ و رویکرد شیخ علاءالدوله سمنانی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 14، شماره: 3
13 وجوه تشابه حکیم ترمذی و ابن عربی در بحث ولایت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 17، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 مکشا از دیدگاه رامانوجه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی