دکتر احمدرضا مفتاح

دکتر احمدرضا مفتاح دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

دکتر احمدرضا مفتاح

Dr. Ahmad Reza Meftah

دانشیار، گروه ادیان ابراهیمی، دانشگاه ادیان و مذاهب، قم، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «حق حیات» در ادیان توحیدی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 6، شماره: 14
2 Affection and hatred in interfaith relations Quranic study (دریافت مقاله) مجله آفاق الحضاره الاسلامیه دوره: 23، شماره: 1
3 آخرت شناسی به روایت قرآن و عهد جدید (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 9، شماره: 17
4 الاهیات طبیعی (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 7، شماره: 25
5 The Consequences of Evangelization for Interactions between Muslims and Christians (دریافت مقاله) دوفصلنامه پرسشهای دینی دوره: 10، شماره: 20
6 بررسی آموزه خطاناپذیری پاپ در کلیسای کاتولیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 7، شماره: 13
7 پولس و گسترش مسیحیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 4، شماره: 16
8 تبیین اموزه فدیه در مسیحیت و شفاعت در تشیع (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 5، شماره: 12
9 تحلیلی بر آغازآفرینش با نگاهی به تورات، قرآن و انوما الیش (دریافت مقاله) پژوهش نامه فرهنگ و معارف دینی دوره: 0، شماره: 1
10 جایگاه ولایت و عمل در نجات از نظر شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 9، شماره: 36
11 رابطه ایمان و عمل در شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 11، شماره: 41
12 ربط و نسبت عقل و ایمان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 5، شماره: 20
13 روش شناسی و کارآمدی الهیات توماس آکوئیناس و کلام خواجه نصیرالدین طوسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های عقلی نوین دوره: 7، شماره: 13
14 سیر تحول الاهیات اخلاقی کاتولیک (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 4، شماره: 1
15 طبقه بندی فضایل از نظر توماس آکویینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 4، شماره: 2
16 عرفان یهود (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 3، شماره: 11
17 عیسای ناصری (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 13، شماره: 50
18 گونه شناسی ویژگی محوری خدا در کتب مقدس ادیان ابراهیمی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 13، شماره: 28
19 مانع اخلاقی زیستن از نظر پولس: زندگی بر حسب جسم و عجب ناشی از آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 8، شماره: 15
20 مبانی الهیاتی و الزامات سکولاریزاسیون از دیدگاه هاروی کاکس (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 11، شماره: 22
21 مسئله طلاق در کلیسای کاتولیک معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ادیانی دوره: 5، شماره: 9
22 مفهوم آمرزیدگی از راه ایمان در مسیحیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 8، شماره: 30
23 مفهوم ایمان کاتولیک با تکیه بر آرای آوگوستین و توماس آکوئیناس (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای فلسفی کلامی دوره: 13، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 واکنش کلیسای کاتولیک به جنبشهای نوپدید دینی (دریافت مقاله) همایش معنویت های نوظهور؛ شاخصه‌ها و نقد‌ها