دکتر احسان رئیسی

دکتر احسان رئیسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

دکتر احسان رئیسی

Dr. Ehsan Reisi

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Authorship Attribution In Historical And Literary Texts By A Deep Learning Classifier (دریافت مقاله) نشریه سیستمهای هوشمند کاربردی و علوم اطلاعات دوره: 1، شماره: 2
2 آسیب شناسی شروح مثنوی از حیث بی توجهی به سنت عرفانی مولانا (دریافت مقاله) فصلنامه شعرپژوهی (بوستان ادب) دوره: 9، شماره: 3
3 آسیب‌شناسی مقاله‌های مثنوی‌پژوهی از نظر توجه به مشرب عرفانی مولوی (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 10، شماره: 3
4 ارائه الگوی بازنویسی داستان های مثنوی مولوی برای کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 3، شماره: 6
5 استفاده از ظرفیت های ادبیات در علوم رایانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های بین رشته ای ادبی دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی صحت انتساب خوانالاخوان به ناصرخسرو قبادیانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 8، شماره: 2
7 بررسی و تحلیل تاثیر تعزیه بر ادبیات نمایشی دفاع مقدس (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 9، شماره: 17
8 جایگاه و نقش «خواطر» در سیر و سلوک در سنت اول عرفانی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 1
9 حکم پادشاه انگیز (شرح بیتی از حافظ) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 5، شماره: 17
10 دلایل و آثار رواج پندنامه منسوب به عطار در بوسنی (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 14، شماره: 2
11 دیدگاه نسفی درباره سلوک عرفانی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 7، شماره: 13
12 شیوه تبیین سنت و مشرب عرفانی، نمونه مطالعاتی: عزیز نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 9، شماره: 16
13 نقش قرائت و استماع قرآن در سیر و سلوک (در متون عرفانی زبان فارسی تا پایان قرن ششم هجری) (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 7، شماره: 1
14 هستی و مراتب آن از دیدگاه عزیز نسفی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی دوره: 5، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه ی روشی مبتنی بر شباهت به منظور تشخیص نظرهای جعلی در نظرهای فارسی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مهندسی دانش بنیان و نوآوری
2 بازنویسی داستان های مثنوی مولوی برای کودکان؛ چرایی، چیستی و افق های پیش رو (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه زبان و ادبیات ایران
3 بررسی عوامل موثر اقتصادی بر صادرات فرش ایران (دریافت مقاله) سومین همایش ملی نساجی و پوشاک
4 سازمان های مردم نهاد و توسعه پایدار گردشگری با تاکید بر تالاب پریشان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی بیابان (علوم، فنون و توسعه پایدار)