دکتر علیرضا نیکویی

دکتر علیرضا نیکویی

دکتر علیرضا نیکویی

Dr. Alireza Nikouei

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزش زیست محیطی و گردشگاهی جریان رودخانه ی زاینده رود در شهر اصفهان: کاربرد روش گزینش دوگانه ی دوحدی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
2 ارزیابی روش های آبیاری قطره‎ای نواری و جویچه ای در مزارع چغندرقند (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 29، شماره: 2
3 ارزیابی ریسک مصرف های پساب خروجی از تصفیه خانه های فاضلاب شهری (مطالعه موردی: تصفیه خانه شمال شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 19، شماره: 2
4 ارزیابی سیاست قیمت گذاری آب بر پایداری و حفظ آبخوان: مطالعه آبخوان مهیار شمالی در حوضه زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 2
5 اندازه گیری ریسک آتی عملکرد محصولات زراعی با استفاده از روش CVaR در شبکه های کشاورزی زاینده رود (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 31، شماره: 3
6 بررسی آثار کاهش یارانه انرژی بر پایداری منابع آب در آبخوان مهیار شمالی: رویکرد مدل برنامه ریزی پویای تصادفی مثبت (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی و مدیریت آبخیز دوره: 9، شماره: 2
7 بررسی اثرات توسعه ی بازار حراج گل و گیاهان زینتی برمنافع عوامل بازاریابی در ایران:مطالعه ی موردی بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 4، شماره: 3
8 بررسی ساختار بازار و نظام بازاریابی گل و گیاهان زینتی در ایران مطالعه موردی؛ بازار گل رز شاخه بریده در اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 23، شماره: 2
9 بررسی کارایی استفاده از منابع آب و خاک در تناوب های زراعی رایج در مناطق مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 9، شماره: 1
10 بررسی مسایل بازاریابی گل محمدی و فرآورده های آن (گلاب و اسانس): مطالعه موردی در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 31
11 بررسی مسایل بازاریابی گل محمدی و فرآورده های آن (گلاب و اسانس): مطالعه موردی در شهرستان کاشان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی میزان اشتغال زایی چغندرقند در ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 23، شماره: 1
13 بهینه کاوی فرآیند صدور مجوزهای کشاورزی در حوزه دام سنگین (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 9، شماره: 1
14 تاثیر بیمه بر ریسک گرایی کشاورزان در استان فارس : مقایسه بیمه اجباری - گروهی با فردی - اختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 6، شماره: 2
15 تاثیر بیمه بر ریسک گرایی کشاورزان در استان فارس : مقایسه بیمه اجباری - گروهی با فردی - اختیاری (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 20
16 تحلیل محتوای مولفه های تشکیل دهنده اکوسیستم کارآفرینی (دریافت مقاله) مطالعات کارآفرینی و توسعه پایدار کشاورزی دوره: 5، شماره: 4
17 تدوین الگوی منطقه ای کشت محصولات زراعی و باغی در استان اصفهان: رویکرد برنامه ریزی ساختاری چند هدفه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 30، شماره: 3
18 تعیین نیاز آبی سیب زمینی در اقلیم های مختلف استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 30، شماره: 4
19 شناسایی چالش ها و الزامات ترویج کشاورزی و آسیب شناسی وضع موجود نظام نوین ترویج کشاورزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم ترویج و آموزش کشاورزی ایران دوره: 14، شماره: 2
20 عوامل مؤثر بر کارایی انرژی در گلخانه‌ها‌‌ی خیار منطقه‌ مرکزی استان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه روابط خاک و گیاه دوره: 11، شماره: 2
21 کاربرد الگوی بهینه سازی یکپارچه اقتصادی- هیدرولوژیکی در مدیریت منابع آب حوضه آبریز قره سو با هدف حفظ تالاب و امنیت غذائی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 1
22 مدیریت منابع آب و امنیت غذایی حوضه زاینده رود: کاربرد روش تحلیل یکپارچه حوضه آبریز رودخانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 3
23 نقش تناوب زراعی در حفاظت از منابع آب و خاک (مطالعه موردی: دهستان دشت شهرضا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت اراضی دوره: 6، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی آثار توسعه آبیاری قطره ای بر الگوی کشت و درآمد کشاورز (دریافت مقاله) دومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
2 اقتصاد تولید و بازاررسانی گل و گیاهان زینتی در ایران: چالشها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
3 الگوی منطقه ای کشت راهبردی بر استفاده بهینه ازمنابع تولید (مطالعه موردی استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی پایدار و تولید محصول سالم
4 انگشت نگاری ژنتیکی لاله ها (Tulipa spp.) ولاله های واژگون (Fritillariaspp.) ایران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی گل و گیاهان زینتی ایران
5 بررسی استفاده از نیروی کار در تولید و تبدیل چغندرقند در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
6 بررسی میزان اشتغال زایی در صنعت چغندرقند استان اصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه فعالیتهای اقتصادی
7 بررسی نقشعوامل فنی و مدیریتی در کارایی تولید شکر ناخالصاز چغندرقند (مطالعه موردی در استان اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
8 برنامه ریزی منطقه ای کشت بر اساس مزیت اقتصادی کشت محصولات در استان اصفهان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
9 تأثیر شاخص های تجاری - مالی مدیریت بر درآمد خالص ١ بهره برداران کشاورزی ( مطالعة موردی پیازکاران شهرستان آذرشهر استان آذربایجان شرقی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
10 سیستم حمایت تصمیم در مدیریت بحران منابع آب کشاورزی با تاکید بر کم آبیاری:مطالعۀ موردی در حوضه آبخیز زاینده رود (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
11 مدیریت بحران خشکسالی در استفاده از منابع آب کشاورزی حوضه آبخیز زاینده‌رود در سطح مزرعه (دریافت مقاله) دومین همایش ملی اثرات خشکسالی و راهکارهای مدیریت آن
12 هم بست آب - انرژی - غذا به کمک مفهوم آب مجازی، مطالعه موردی: زیرحوضه لنجانات-شهرستان مبارکه (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران