دکتر محمدحسن میرزامحمدی

دکتر محمدحسن میرزامحمدی دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

دکتر محمدحسن میرزامحمدی

Dr. Mohammadhassan Mirzamohammadi

دانشیار، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه شاهد، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی مطالعات تطبیقی در فلسفه تعلیم و تربیت: با تاکید بر نمونه های پژوهشی در ایران (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 9، شماره: 2
2 آموزش وپرورش در ایران باستان (دریافت مقاله) دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت دوره: 2، شماره: 2
3 ارائه الگوی نظری عدالت تربیتی در نظام تعلیم و تربیت رسمی و عمومی براساس مبانی معرفت‌شناختی عدالت فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 3، شماره: 4
4 ارائه ی مبانی، اهداف، اصول و روش های اخلاقی برای متامدرنیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه غرب شناسی بنیادی دوره: 13، شماره: 2
5 ارزیابی برنامه درسی کارشناسی هنر اسلامی و ارائه الگوی بهینه سازی از منظر کارآفرینی (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 6، شماره: 1
6 بازپژوهی مفاهیم اساسی اندیشه ی دکارت و گادامر و استنتاج دلالت های آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اخلاقی دوره: 14، شماره: 4
7 بازشناسی آموزه های تربیتی امام رضا(ع) و کاربست آن ها در عصر حاضر (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 5، شماره: 20
8 بررسی اثربخشی آموزش مهارت های زندگی با رویکرد قرآنی بر هیجانات منفی، کیفیت و جهت گیری زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شهر تهران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 5، شماره: 4
9 بررسی اصول و روش های تربیت اخلاقی در روایات امام رضا(ع) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ رضوی دوره: 10، شماره: 40
10 بررسی الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد در زمینه سازی تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات بنیادین تمدن نوین اسلامی دوره: 1، شماره: 1
11 بررسی اولویت های اخلاقی و تقوا در سخنان حضرت علی در نهج البلاغه (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 8، شماره: 85
12 بررسی تحلیلی آراء و اندیشه های فلسفی – تربیتی دکتر محمدباقر هوشیار و مقایسه آن با برخی اندیشه های معاصر (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 1
13 بررسی تحلیلی ویژگی های معلم در اسناد آموزش وپرورش کشور و نقد آن با استفاده از دیدگاه شهید ثانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 43
14 بررسی تربیت اخلاقی از منظر امام صادق(ع) (مبانی، اصول، روش های تربیتی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 7، شماره: 2
15 بررسی تطبیقی اندیشه های زیبایی شناختی علامه محمدتقی جعفری و جان دیویی و استنتاج دلالت های آن در تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 26، شماره: 39
16 بررسی تطبیقی فلسفه تعلیم و تربیت رسمی کشورهای ایران، آمریکا، ترکیه و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 19، شماره: 2
17 بررسی تطبیقی ویژگی های معلم از دیدگاه فارابی و شهیدثانی و ارائه دستاوردهای آن برای نظام تربیت معلم در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهش های یاددهی و یادگیری دوره: 16، شماره: 65
18 بررسی رابطه تفکر انتقادی با تولید علم در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه شاهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 10، شماره: 2
19 بررسی رابطه بین ذهنیت فلسفی با خلاقیت سازمانی کارکنان مرکزآموزش مدیریت دولتی (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 3، شماره: 2
20 بررسی رابطه تامین سلسله مراتب نیازهای مازلو با میزان رضایت شغلی مدیران آموزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 4، شماره: 2
21 بررسی رابطه تعهد سازمانی با کیفیت ارائه خدمات در کارکنان اداری و آموزشی غیرهیات علمی دانشگاه شاهد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 2
22 بررسی روش های نظارت بر فرایند اجرای ارزشیابی توصیفی دراستان خراسان جنوبی و ارائه راهکارهایی برای بهبود آن (دریافت مقاله) فصلنامه رهبری آموزشی کاربردی دوره: 2، شماره: 4
23 بررسی مبانی لیبرالیسم آموزشی با تاکید بر دلالت های آن در اهداف، محتوی و روش های تعلیم وتربیت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 4
24 بررسی مقایسه ای اهداف تربیت اخلاقی از دیدگاه روسو و آیت الله جوادی آملی؛ تطبیق دیدگاه های طبیعت گرایی و وحیانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اخلاق وحیانی دوره: 7، شماره: 2
25 بررسی موانع مشارکت دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه شاهد در انجام پژوهش و تدوین مقالات علمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 1
26 بررسی نظریه شناخت فارابی و دلالت های آن در تعلیم و تربیت (با تاکید بر برنامه درسی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 8، شماره: 16
27 بررسی نقش اسلامی سازی علوم (با تاکید بر منابع معرفت شناختی آن) در تحقق تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 16، شماره: 52
28 بررسی نقش مهارت آموزی در توانمندسازی نیروی انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مهارت آموزی دوره: 1، شماره: 2
29 بررسی نگرش معلمان در زمینه عوامل موثر بر گرایش آنها به تحصیل در دوره های آموزش ضمن خدمت (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 4، شماره: 1
30 بررسی نیازهای آموزشی کارکنان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 1، شماره: 4
31 بررسی نیازهای آموزشی مربیان مراکز آموزش فنی و حرفه ای استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 3، شماره: 1
32 بررسی و تحلیل دیدگاه انسان شناختی هایدگر درباره فناوری و دلالت های آن در تعلیم و تربیت (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 12، شماره: 1
33 بررسی و نقد اندیشه های فلسفی تربیتی علی محمد کاردان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 25، شماره: 37
34 پیش بینی احساس تنهایی در مردان سالمند شهر کرمانشاه بر اساس شفقت به خود، معنویت و سبک زندگی اسلامی (دریافت مقاله) مجله پژوهش در دین و سلامت دوره: 4، شماره: 2
35 تاملی بر مبانی انسان شناختی «ارزیابی کیفیت» در آموزش عالی ایران و سنجش سازواری آن با انسان شناسی اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 32
36 تبیین اصول تربیت فلسفی براساس تلقی علامه طباطبایی از فلسفه (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 46
37 تبیین ایده دانشگاه ایرانی- اسلامی در اسناد تحولی آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مسائل کاربردی تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 5، شماره: 4
38 تبیین تربیت اجتماعی در سند تحول بنیادین آموزش وپرورش و تحلیل آن بر اساس نظریه تربیت اجتماعی فارابی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 29، شماره: 52
39 تبیین تطبیقی اهداف آموزش فلسفه به کودکان در کشورهای مختلف (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 4، شماره: 16
40 تبیین دلالت های معرفت شناختی رویکرد سازنده گرایی در ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 8، شماره: 2
41 تبیین رابطه علم و دین براساس آراء علامه طباطبائی و دلالت های آن در تدوین روش های تدریس (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 15، شماره: 2
42 تبیین فلسفی اخلاق معلمی از دیدگاه فیلسوفان تربیتی غرب و مربیان و اندیشمندان مسلمان به منظور ارائه منشور و اعتباریابی آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 18، شماره: 45
43 تبیین ملزومات معرفت شناختی عدالت از دیدگاه فارابی به منظور استخراج دلالتهای آن در عرصه عدالت تربیتی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 22، شماره: 76
44 تبیین مولفه های تمدن سازی اسلامی در آیات قرآن: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه قرآن ، فرهنگ و تمدن دوره: 3، شماره: 9
45 تبیین نقش و جایگاه اصل تربیتی " گذر از ظاهربه باطن" در سبک زندگی اسلامی وتاثیر آن برشکل گیری تمدن نوین اسلامی. (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 23، شماره: 29
46 تحلیل ابعاد مهارت های خلاقیت معلم در برنامه فلسفه برای معلمان از منظر تسهیلگران p۴c (دریافت مقاله) فصلنامه ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی دوره: 10، شماره: 3
47 تحلیل شایستگی های حرفه ای اعضای هیأت علمی در زمینه ارزشیابی پیشرفت تحصیلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات آموزشی نما دوره: 17، شماره: 1
48 تحلیل محتوای کفایت اجتماعی فلنر در کتاب پنج رساله ی افلاطون (شجاعت، دوستی، ایون، پروتاغوراس، مهمانی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه علمی پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره: 27، شماره: 52
49 تدوین شاخص های تربیتی در دوره آموزش عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 5، شماره: 1
50 تدوین، اعتبار سنجی، و رتبه‌بندی شاخص‌های مربی آموزش فلسفه به کودکان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تفکر و کودک دوره: 6، شماره: 12
51 تعلیم وتربیت و کارآفرین رقابتی: تاملی بر تحول مفهوم «انسان اقتصادی» از مکتب تربیتی لیبرالیسم کلاسیک تا نولیبرالیسم (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 8، شماره: 2
52 تقویت اندیشه‌ورزی کودکان با استفاده از کتاب «داستان راستان» (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 8، شماره: 15
53 دلالت های نظریه اعتباریات علامه طباطبایی در آموزش دادن ارزش ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم تربیتی از دیدگاه اسلام دوره: 10، شماره: 18
54 شناسایی و اعتبارسنجی شاخصهای استاد مطلوب دانشگاه اسلامی- ایرانی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 3، شماره: 9
55 طراحی الگوی برنامه درسی تربیت اخلاقی بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 57
56 طراحی الگوی مناسب ارزشیابی پیشرفت تحصیلی رشته های گروه هنر آموزش فنی و حرفه ای براساس مطالعه تطبیقی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی رسانه های دیداری و شنیداری دوره: 8، شماره: 19
57 فارابی (دریافت مقاله) دانشنامه فلسفه تعلیم و تربیت دوره: 1، شماره: 3
58 مبادی معرفت شناختی فارابی در رساله فصوص الحکمه و استنتاج دلالت های تربیتی آن (دریافت مقاله) پژوهش نامه مبانی تعلیم و تربیت دوره: 5، شماره: 1
59 مبادی و غایات فلسفه فارابی و دلالت های آن در اهداف تعلیم و تربیت اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه اندیشه های نوین تربیتی دوره: 9، شماره: 1
60 مبانی معرفت شناختی نظریه سنت گرایی سید حسین نصر و دلالت های آن برای تربیت عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 30، شماره: 55
61 مطالعه تطبیقی دیدگاه حکیم ابو نصر فارابی و جان هنری نیومن در خصوص علوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 13، شماره: 1
62 مطالعه تطبیقی دیدگاه های ابن خلدون و سعدی درخصوص عوامل موثر بر تربیت و بهر ه گیری از آموزه های آنان در نظام تربیتی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 27، شماره: 42
63 مقایسه اهداف تعلیم و تربیت ازدیدگاه ایده آلیسم و پراگماتیسم (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهشهای آموزش و یادگیری دوره: 6، شماره: 1
64 مولفه های اخلاق علمی و شاگردپروری در سیره علمی- آموزشی امام خمینی (ره) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 7، شماره: 15
65 نقش پنهان عوامل آموزشگاهی بر هویت اسلامی ایرانی دانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مسائل تعلیم و تربیت اسلامی دوره: 21، شماره: 21
66 واکاوی رئالیسم جادویی در رویکرد متامدرنیسم به منظور ارائه دلالت های آن در ایجاد کاوش فکری و همدلی (دریافت مقاله) مجله فلسفه تربیت دوره: 8، شماره: 8
67 واکاوی مفهوم «پایدیا» و دستاورد های آن برای آموزش و پرورش در عصر جهانی شدن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد فرهنگ دوره: 9، شماره: 35
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آموزش مداوم : مهارت اموزی یا تربیت آزاد چالش بر سر اهداف (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
2 بررسی الگوی تربیتی مبتنی بر جهاد در زمینه سازی تمدن نوین اسلامی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی تمدن نوین اسلامی
3 بررسی مقایسه ای تطبیقی جایگاه معلم از دیدگاه اندیشه فلسفی افلاطون و فارابی (دریافت مقاله) ششمین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم تربیتی و روانشناسی در ایران
4 بررسی نیازهای اوقات فراغت، رتبه بندی و ارائه پیشنهادهایی برای بهبود برنامه های اوقات فراغت دانشجویان دختر پردیس دانشگاه شاهد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی علوم انسانی و توسعه
5 بررسی وضعیت عناصر آموزش و پرورش در ایران باستان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
6 بررسی وضعیت عناصر آموزش و پرورش در یونان باستان (دریافت مقاله) کنگره بین المللی فرهنگ و اندیشه دینی
7 بهره گیری از روش های مطرح در طرح پایدیا به عنوان عناصر یادگیری در آموزش مادام العمر (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران
8 تاثیرات جهانی شدن کاربربرنامه های درسی: چالشها و فرصت ها (دریافت مقاله) هشتمین همایش انجمن مطالعات برنامه درسی
9 سیمای فناوری در فلسفه تربیتی نولیبرالیسم: مواجه های انتقادی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی انجمن فلسفه تعلیم و تربیت ایران (فلسفه آموزش مجازی)
10 کاربرد و کارایی مدل رایانش ابری در آموزش الکترونیکی؛ فرصت ها و چالش ها (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی پیشرفت ها و فرصت های فناوری اطلاعات و ارتباطات
11 مطالعه تطبیقی برنامه درسی دوره دکتری رشته برنامه ریزی درسی ایران با دانشگاه های خارج از کشور (دریافت مقاله) کنگره ملی علوم انسانی
12 مقایسه نظرات اعضای هیات علمی دانشجویان مراکز آموزش عالی مجازی نسبت به یادگیری الکترونیکی: مطالعه موردی دانشگاه مهر البرز (دریافت مقاله) همایش ملی آسیب شناسی نظام آموزشی کشور