دکتر سید جواد ورعی

دکتر سید جواد ورعی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر سید جواد ورعی

Dr. SeyedJavad Varai

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتهاد و افتای شورایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 26، شماره: 98
2 اعتبار شورا در فتوا و حکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 23، شماره: 92
3 امام خمینی و حدود ولایت مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 98
4 امام خمینی و حق تعیین سرنوشت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 4
5 امام خمینی و مبانی ولایت مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 6، شماره: 12
6 امنیت از اهداف تشریع (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 5
7 بررسی تطبیقی قانون گذاری در آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نایینی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
8 بررسی فقهی قضاوت شورایی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 24
9 بررسی مفهومی بغی ، محاربه و نافرمانی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
10 تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 3، شماره: 12
11 جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 2، شماره: 7
12 چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 8
13 شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف الغطاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 4
14 فقه سیاسی و اصالت «عدالت» در زمامداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 19، شماره: 76
15 کاشف الغطاء و مسئله فلسطین ابعاد و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 27
16 مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 5، شماره: 9
17 مطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
18 ولایت و رهبری شورایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 86
19 ویژگی های مشرب فقهی کاشف الغطاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 13، شماره: 39