دکتر سید جواد ورعی

دکتر سید جواد ورعی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر سید جواد ورعی

Dr. SeyedJavad Varai

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «ثبات و تغیر حکم» تابع «ثبات و تغیر موضوع» (دریافت مقاله) فصلنامه دین و قانون دوره: 1، شماره: 2
2 آیا در حکومت اسلامی هر جرمی گناه است؟ (دریافت مقاله) مجله تخصصی فقه و مبانی حقوق اسلامی دوره: 48، شماره: 1
3 اجتهاد و افتای شورایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 26، شماره: 98
4 اختیارات حکومت در مجازات گنهکاران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های فقهی دوره: 11، شماره: 1
5 اعتبار شورا در فتوا و حکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 23، شماره: 92
6 امام خمینی و حدود ولایت مطلقه (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 25، شماره: 98
7 امام خمینی و حق تعیین سرنوشت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 4
8 امام خمینی و مبانی ولایت مطلقه (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 6، شماره: 12
9 امنیت از اهداف تشریع (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 5
10 بررسی تطبیقی قانون گذاری در آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نایینی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
11 بررسی فقهی قضاوت شورایی (دریافت مقاله) مجله مطالعات حقوق تطبیقی معاصر دوره: 12، شماره: 24
12 بررسی مفهومی بغی ، محاربه و نافرمانی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
13 تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 3، شماره: 12
14 جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 2، شماره: 7
15 چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 8
16 شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف الغطاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 4
17 فقه سیاسی و اصالت «عدالت» در زمامداری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 19، شماره: 76
18 کاشف الغطاء و مسئله فلسطین ابعاد و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 27
19 مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 5، شماره: 9
20 مراجعه به قاضی جور با توجه به فتوای امام خمینی(س) در تحریرالوسیله (دریافت مقاله) فصلنامه علمی پژوهشی متین (امام خمینی و انقلاب اسلامی) دوره: 22، شماره: 88
21 مطالعه تطبیقی دخالت آراء عمومی در گزینش قضات از دیدگاه فقه مذاهب اسلامی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه مقارن دوره: 9، شماره: 18
22 ولایت و رهبری شورایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 86
23 ویژگی های مشرب فقهی کاشف الغطاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 13، شماره: 39