دکتر سید جواد ورعی

دکتر سید جواد ورعی دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

دکتر سید جواد ورعی

Dr. SeyedJavad Varai

دانشیار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اجتهاد و افتای شورایی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه دوره: 26، شماره: 98
2 اعتبار شورا در فتوا و حکم (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 23، شماره: 92
3 امام خمینی و حق تعیین سرنوشت (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 2، شماره: 4
4 امنیت از اهداف تشریع (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 3، شماره: 5
5 بررسی تطبیقی قانون گذاری در آراء شیخ فضل الله نوری و میرزای نایینی (دریافت مقاله) فصلنامه فقه و اصول دوره: 47، شماره: 4
6 بررسی مفهومی بغی ، محاربه و نافرمانی مدنی (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 3، شماره: 9
7 تعامل روحانیان شیعه با دولت صفوی؛ علل و پیامدها (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 3، شماره: 12
8 جستاری در تاریخ و ادوار فقه سیاسی شیعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه شیعه پژوهی دوره: 2، شماره: 7
9 چگونگی اجرای مرحله عملی امر به معروف و نهی از منکر (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 4، شماره: 8
10 شخصیت و اندیشه سیاسی کاشف الغطاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 2، شماره: 4
11 کاشف الغطاء و مسئله فلسطین ابعاد و راهکارها (دریافت مقاله) فصلنامه سیاست متعالیه دوره: 7، شماره: 27
12 مبانی فقهی انقلاب مشروطه در اندیشه سیاسی آیت الله نائینی (دریافت مقاله) دوفصلنامه فقه حکومتی دوره: 5، شماره: 9
13 ولایت و رهبری شورایی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم سیاسی دوره: 22، شماره: 86
14 ویژگی های مشرب فقهی کاشف الغطاء (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات فقه اسلامی و مبانی حقوق دوره: 13، شماره: 39