دکتر محسن نصرتی

دکتر محسن نصرتی دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محسن نصرتی

Dr. Mohsen Nosrati

دانشیار دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Chlorella vulgaris Cultivation Using Triangular External Loop Airlift Photobioreactor: Hydrodynamic and Mass Transfer Studies (دریافت مقاله) مجله انرژی تجدیدپذیر و محیط زیست دوره: 9، شماره: 1
2 بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات دامی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مکانیک ماشین های کشاورزی دوره: 2، شماره: 2
3 بهینه‌سازی تولید بیواتانول از باگاس نیشکر پیش تیمار اسیدی شده با به کارگیری پیکیا استیپیتیس (دریافت مقاله) فصلنامه زیست شناسی میکروارگانیسمها دوره: 3، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Thermodynamic Model for ATP Synthesis (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
2 A Thermodynamic Model for Non–Completely Dissociable Electrolytes (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
3 اثر انتقال اکسیژن در دیسکهای بیولوژیک چرخان در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی های پاک با محوریت مدیریت منابع طبیعی ، کشاورزی و توسعه پایدار
4 اثر بارگذاری آلی و هیدرولیکی در طراحی دیسک های بیولوژیک چرخان در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
5 ارتقاء عملکرد هضم بیهوازی در بارگذاری با درصد آمونیاک زیاد (دریافت مقاله) همایش ملی بازیافت آب؛ راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
6 ارزیابی آزمایشگاهی روش انعقاد شیمیایی در حذف آلاینده های پساب پالایشگاهی با استفاده از فروسولفات و فریک سولفات (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم و مهندسی شیمی
7 ارزیابی معادل انرژی ویناس در ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم و مکانیزاسیون ایران
8 افزایش لیپید ریزجلبک کلرلا ولگاریس با استفاده از کشت دو مرحله ای (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
9 اندازه گیری پارامترهای متغیر و انرژی سلولی در فرآیند هضم هوازی ترموفیل فاضلاب شهری تهران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
10 انواع تالاب های مصنوعی تصفیه فاضلاب و مقایسه کردن آنها با یکدیگر (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
11 C/N ratio and carbon source effect on water denitrification by pure culture of Hyphomicrobium denitrifican (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
12 Endogenous Respiration Kinetics and Measurements of Bio-Oxidation Energy during Thermophilic Aerobic Digestion of Secondary and Mixed Bio- Solids (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
13 Endogenous Respiration Kinetics and Measurements of Bio-Oxidation Energy during Thermophilic Aerobic Digestion of Secondary and Mixed Bio-Solids (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
14 Refinery Wastewater Treatment Using Sodium Aluminate (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم شیمی و زیست شناسی
15 Thermophilic Anaerobic Digestion of Waste Food (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
16 Volatile Solids Removal and Pathogens Inactivation in Activated Sludge during Thermophilic Aerobic Digestion (دریافت مقاله) نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
17 بررسی اثر دما بر نیترات زدایی آب شرب به وسیله متان با استفاده از سویه هایفومیکروبیوم دنیتریفیکن (دریافت مقاله) یازدهمین همایش پژوهش های نوین در علوم و فناوری
18 بررسی اثر روش های مختلف فروشویی زیستی در بازیابی فلزها از باتری های قابل شارژ رایانه های کیفی (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی افق های نوین در علوم و مهندسی شیمی و صنایع پتروشیمی ایران
19 بررسی اثر ماده فعال سطحی SDS بر پایداری نانوذرات ساکارز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
20 بررسی انواع جداکنندها در پیلهای سوختی میکروبی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
21 بررسی پارامترهای موثربرهضم بی هوازی درتصفیه خانه های فاضلاب شهری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
22 بررسی تاثیر دما و همزن روی شاخص های انرژی تولید بیوگاز از فضولات گاوی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
23 بررسی تأثیر خوراک ورودی هاضم بی هوازی پلاگ بر میزان تولید بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
24 بررسی تأثیر نرخ بارگذاری بر هضم بی هوازی ضایعات آشپزخانه ای (دریافت مقاله) دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
25 بررسی تأثیر نرخ بارگذاری و همزن در تولید بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
26 بررسی تصفیه پساب سنتزی با استفاده از کشت نیمه پیوسته ریزجلبک کلرلا ولگاریس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران
27 بررسی تغییرات ترکیبات گاز اسیدی در کوره واکنش و راکتورهای کلاوس (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
28 بررسی زمان القا در کریستالیزاسیون واکنشی نانوذرات نیترات سدیم (دریافت مقاله) کنفرانس علوم و فناوری نانو
29 بررسی زمان القا در کریستالیساسیون واکنشی نانوذرات نیترات سدیم (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
30 بررسی سمیت در خوراک دهی های مختلف در تولید ورمی کمپوست (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کاربرد علوم و فناوری های نوین در کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست
31 بررسی شاخص Svi و غلظت do درفاضلابهای شهری جهت کنترل پدیده بالکینگ (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
32 بررسی عملکرد سیستم هوادهی لجن فعال درتصفیه پساب کارخانه های روغن نباتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
33 بررسی عوامل موثر بر زمان القا در هسته زایی نانوذرات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی فناوری نانو از تئوری تا کاربرد
34 بررسی کارایی فرآیند تغذیه مرحله­ای اصلاح­شده در حذفCOD و نیتروژن فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش علمی مهندسی فرآیند پالایش و پتروشیمی
35 بررسی مدلهای ریاضی مختلف در فرآیند تولید بیوگاز از زیست توده ها و بررسی نتایج دو مدل ADM1 و Angelidakiاز طریق شبیه سازی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
36 بررسی مناسب ترین فرآیند تصفیه گازهای پسماند واحد تولید گوگرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی درعلوم و مهندسی
37 بررسی نگه داشت گاز در زیست واکنش گاه نوری هواگرد مثلثی شکل با گردش خارجی و جریان غیرهمسو (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در شیمی و مهندسی شیمی
38 بررسی و برآورد زیست توده های کلان استان فارس و تخمین انرژی حاصل از آنها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه انرژی پاک
39 بررسی هسته زایی و زمان القای نانوذرات سولفات پتاسیم و پایداری نانوذرات حاصل در اثر مواد افزودنی آلی و معدنی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی ، محیط زیست و گردشگری
40 بهینه سازی آمونیاک خروجی (NH4-N) از تغذیه چهارمرحله ای در تصفیه فاضلاب به روش سطح پاسخ (RSM) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست، انرژی و صنعت پاک
41 بهینه سازی پارامترهای عملیاتی موثر در تصفیه پساب پالایشگاهی به روش شیمیایی (دریافت مقاله) اولین همایش سالانه شیمی و مهندسی شیمی ایران
42 بهینه سازی عملکرد هضم کننده های بی هوازی دومرحله ای تصفیه خانه های فاضلاب جهت افزایش تولید بیوگاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
43 بهینه سازی عملکردهضم کننده های بی هوازی دومرحله ای تصفیه خانه های فاضلاب جهت افزایش تولیدبیوگاز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی ومحیط زیست سالم
44 پیل سوختی میکروبی: معماری، عملکرد و کاربرد (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
45 تاثیر افزودن سدیم دودسیل سولفات SDS بر تولید نانوذرات اسید اوریک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
46 تاثیر MLSS بر حذف بیولوژیکی مواد مغذی در سیستم کاروسل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
47 تاثیر جریان بازگشتی و اکسیژن محلول بر حذف بیولوژیکی مواد مغذی در سیستم کاروسل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
48 تاثیر دبی جریان ورودی بر حذف بیولوژیکی مواد مغذی در سیستم کاروسل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
49 تاثیر ضد حلال گلیسیرین بر هسته زائی و زمان القا نانوذرات اسید اوریک بدون حضور سورفکتانت (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
50 تأثیر ترکیب فضولات مرغی و گاوی و بررسی pH در راکتور لوله ای بی هوازی نیمه صنعتی بر تولید بیوگاز (دریافت مقاله) چهارمین همایش بیو انرژی ایران (بیو ماس و بیو گاز)
51 تصفیه پساب پالایشگاهی با استفاده از روش انعقاد شیمیایی و لخته سازی توسط پلی آلومینیوم کلراید و دیاتومیت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در شیمی و مهندسی شیمی
52 تصفیهی بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
53 تعیین دامنه شبه تعادلی و زمان القا کاریستالیزاسیون نانوذرات ساکارز (دریافت مقاله) سومین همایش ملی فن آوری های نوین شیمی و مهندسی شیمی
54 تعیین مکانیسم هسته زایی و زمان القای کریستالیزاسیون نانو ذرات استیل سالیسیلیک اسید (آسپرین) در حضور مواد فعال سطحی (دریافت مقاله) سومین همایش علمی مهندسی فرآیند (نفت، گاز پالایش و پتروشیمی)
55 تولید الکتریسیته در پیل سوختی میکروبی MFC (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
56 تولید پلی هیدروکسی بوتیرات با استفاده از سوبسترای ارزان قیمت (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
57 تولید زیستی پلی هیدروکسی بوتیرات با استفاده از کشت خالص (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی محیط زیست و منابع طبیعی
58 تولید هیدروژن زیستی از ویناس در راکتور ناپیوسته ی متوالی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
59 حذف نیترات از محلول های آبی توسط گیاه سازوی شلاقی و نخل مرداب در مقیاس آزمایشگاهی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
60 روشهای حذف زیستی نیتروژن و فسفر (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
61 ساخت و اجرای سیستم تصفیه پساب گیاهی در اقلیم آب و هوایی سرد منطقه آذربایجان غربی (دریافت مقاله) هفتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران
62 شبیه سازی فرآیند تولید گاز متان از مخلوط پسابهای مختلف و بررسی تاثیر بازدارندههای مختلف بر فرآیند (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس آب،پساب و پسماند
63 غیر فعال سازی دانه های گیاهی در لجن شهری از طریق عملیات حرارتی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی بیوتکنولوژی ایران
64 فرایند تغذیه مرحلهای اصلاحشده؛ روشی نوین در حذف مواد مغذی فاضلاب (دریافت مقاله) دومین همایش ملی بازیافت آب راهبردی اصولی برای مدیریت بحران آب
65 فروشویی زیستی باتریهای قابل شارژ رایانه های کیفی در چگالی توده بالا (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد
66 کارایی سیستم تغذیه مرحلهای در زدایش بیولوژیکی نیتروژن از فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
67 کارایی نرمافزار بیووین Bio-Win در حذف بیولوژیکی مواد مغذی (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
68 کاربرد Escherichia coli و Enterococcus faecalis در تصفیه فاضلاب در پیل سوختی میکروبی (MFC) (دریافت مقاله) همایش ملی مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار
69 کنترل عوامل فیزیکی مواد موجود در پسماندهای ناشی از حفاری (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی کاربردهای شیمی در فناوری های نوین
70 گازیسازی زیستتوده باگاس نیشکر در راکتور بستر ثابت فروکشند: مدل تعادلی و پتانسیل تولید گاز سنتز (دریافت مقاله) دهمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون ایران
71 محاسبه میران کشش سطحی در تولید نانوذرات اسید اوریک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
72 مدل سازی سیستم های تصفیه فاضلاب: مطالعه موردی مدل سازی تصفیه خانه پساب پالایشگاه تهران با نرم افزار Biowin (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
73 مدل سبزی راکتورهای ناپیوسته متوالی( SBR ) برای نیترات زایی و نیترات زدایی زیستی در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
74 مدلسازی جذبCO2 با پتاسیم کربنات فعال شده با آرجنین توسط تماس دهنده غشایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی(نفت،گاز و پتروشیمی)
75 مدلسازی دیسک های بیولوژیک چرخان در تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی علوم و مدیریت محیط زیست
76 مدلسازی نحوه توزیع خوراک در سیستم تغذیه مرحله ای به منظور نیترات زدایی در تصفیه زیستی فاضلاب به وسیله نرم افزار متلب (دریافت مقاله) سومین همایش سراسری محیط زیست، انرژی و پدافند زیستی
77 مروری بر انواع روشهای تولید نانوذرات (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
78 مروری بر انواع سیستم های لجن فعال در تصفیه خانه ها (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهش های نوین در علوم فنی و مهندسی
79 معادلات حاکم بر پدیده توزیع آلودگی و تحلیل آنها در حالت بدون سرعت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
80 معادلات حاکم بر پدیده توزیع آلودگی و تحلیل آنها در حالت سرعت ثابت (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی نفت،گاز،پتروشیمی و HSE
81 نقش بیوفیلم در دیسک های بیولوژیکی چرخان برای تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
82 نقش گیاهان تالابی در تالاب های مصنوعی تصفیه فاضلاب (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های مهندسی شیمی و مواد