دکتر همام نفاخ موسوی

دکتر همام نفاخ موسوی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر همام نفاخ موسوی

Dr. Homam Naffakh-Moosavy

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال هم جنس آلیاژ حافظه دار NiTi با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
2 اثر زبری سطح بر هندسه جوش آلیاژ آلومینیم ۱۰۵۰ جوشکاری شده به روش لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
3 بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم Nb-1٪Zr (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 4، شماره: 2
4 مقایسه اثر لیزر پالسی Nd:YAG و لیزر پیوسته فیبری بر ریزساختار، هندسه اتصال و جوش پذیری سوپرآلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتصال غیر همجنس آلیاژ حافظه دار NiTi به آلیاژ NiCr با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
2 اتصال همجنس آلیاژ حافظه دار NiTi با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
3 اثر ریخته گری و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی آلیاژهای زیست تخریب پذیرZn-xCu-Mn-Ag (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
4 ارزیابی خصوصیات هندسی جوشپذیری سوپرآلیاژ اینکونل 718 جوشکاری شده با لیزر پالسی Nd:YAG تحت محیط های سرد کننده متفاوت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
5 بررسی اتصال غیر هم جنس آلیاژ پیشرفته نایوبیوم(Nb-1Zr) به فولاد زنگ نزن 321 به روش جوشکاری پرتو الکترونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
6 بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریز ساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم (Nb-1%Zr) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
7 بررسی اثر گرمای ورودی بر ریز ساختار و هندسه جوش حاصل از جوشکاری پرتو الکترونی بر روی فولاد زنگ نزن 321 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
8 بررسی اثرگذاری زبری سطح بر مشخصات هندسی حوضچه جوش آلیاژ ۱۰۵۰ آلومینیوم با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
9 بررسی تاثیر فرکانس لیزر فیبر میکروماشینکاری بر خواص زیستی آلیاژ پایه تیتانیوم گرید 5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
10 بررسی تأثیر افزودنی Ge بر ریزساختار لحیم عاری از سرب Sn-5Sb-0.7Cu (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
11 بررسی ترک انجمادی و ذوبی یودیمیت 500 در جوشکاری لیزر پالسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
12 بررسی ترک های ذوبی HAZ در جوشکاری لیزر پالسی Nd: YAG سوپر آلیاژ اینکونل 718 مورد استفاده در موتور توربین های گازی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
13 بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم ) Nb-1%Zr ) برای کاربردهای هوافضا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
14 بررسی ریزساختار جوش لیزر فیبری پیوسته در سوپرآلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
15 بررسی ریزساختاری ترک های داغ در جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
16 بررسی ریزساختاری جوشکاری زیر آب سوپرآلیاژ اینکونل 718 توسط لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
17 بررسی عامل متغیر موثر در جوشکاری ضربانی مغناطیسی ورق های آلومینیم-مس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
18 بررسی و تحلیل تنش - حرارتی جوشکاری پرتو الکترونی بر روی ورق فولاد زنگ نزن 321 به کمک شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
19 برری فوم نیکلی به عنوان جمع کننده جریان درالکترود در الکترویت های بازی و خنثی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
20 تاثیر افزایش فرکانس و تبخیر Mg روی عمق نفوذ جوش در آلیاژهای آلومینیوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی متالورژی و مواد
21 تاثیر پارامترهای لیزر Nd:YAG پالسی بر ویژگی های هندسی و متالورژیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4032 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 تاثیر فرکانس لیزر Nd-YAG پالسی بر سطح آلیاژ Ti6Al4V برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
23 توسعه خواص فیزیکی و مکانیکی لحیم های آلیاژی بدون سرب Sn-Ag-Cu-Bi (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
24 جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 4PH 17 در دوحالت اولیه آنیل شده فراپیرشده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
25 ریزساختار و جوش پذیری فولاد زنگ نزن PH 17 - 4 جوشکاری شده با لیزر Nd : YAG پالسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
26 سنتز ذرات اکسید کبالت وانادیم به روش هیدروترمال و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
27 شبیه سازی تست برشی فشاری و بررسی استحکام اتصال لحیمکاری سخت آلیاژ Ti-۶Al-۴V به Mo با فلز پرکننده Ti-۱۵Cu-۵Ni توسط نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
28 مروری بر خواص ایمپلنت های پایه روی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع