دکتر همام نفاخ موسوی

دکتر همام نفاخ موسوی دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر همام نفاخ موسوی

Dr. Homam Naffakh-Moosavy

دانشیار دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اتصال هم جنس آلیاژ حافظه دار NiTi با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 7، شماره: 2
2 اثر زبری سطح بر هندسه جوش آلیاژ آلومینیم ۱۰۵۰ جوشکاری شده به روش لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 8، شماره: 1
3 Electrochemical performance of Nickel foam electrode in Potassium Hydroxide and Sodium Sulfate electrolytes for supercapacitor applications (دریافت مقاله) فصلنامه کامپوزیت ها و ترکیبات دوره: 4، شماره: 12
4 بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم Nb-1٪Zr (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 4، شماره: 2
5 لحیمکاری سخت فولاد PH۴-۱۷ به آلیاژ Ti-۶Al-۴V با فلزپرکنندهBNi-۲ (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم و فناوری جوشکاری ایران دوره: 9، شماره: 2
6 مقایسه اثر لیزر پالسی Nd:YAG و لیزر پیوسته فیبری بر ریزساختار، هندسه اتصال و جوش پذیری سوپرآلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) مجله مواد و فناوریهای پیشرفته دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آنالیز شکست پیچ های سرسیلندر کمپرسور واحد تصفیه هیدروژنی نفتا و اکتانایزرشرکت پالایش نفت امام خمینی (ره) شازند (دریافت مقاله) بیست و سومین همایش ملی مهندسی سطح- دومین کنفرانس آنالیز تخریب و تخمین عمر
2 اتصال غیر همجنس آلیاژ حافظه دار NiTi به آلیاژ NiCr با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
3 اتصال همجنس آلیاژ حافظه دار NiTi با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG ضربانی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۱)
4 اثر اصلاح سطح با لیزر Nd:YAG بر ریزساختار و سختی آلیاژ Ti(۶)Al(۴)V (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
5 اثر ریخته گری و عملیات حرارتی بر ریزساختار و سختی آلیاژهای زیست تخریب پذیرZn-xCu-Mn-Ag (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
6 ارزیابی خصوصیات هندسی جوشپذیری سوپرآلیاژ اینکونل 718 جوشکاری شده با لیزر پالسی Nd:YAG تحت محیط های سرد کننده متفاوت (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
7 Effect of Extrusion on Microstructure and Mechanical Properties of MagnesiumBiodegradable Alloy (Mg-۴Y-۲Zn-۱Zr-۰.۶Ca) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
8 MG-63 cell behavior on Ti6Al4V implant surfaces modified by pulsed Nd-YAG laser (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی مهندسی بافت و پزشکی بازساختی ایران
9 Numerical and Experimental Study of Synthesized Lead-Free SAC۲۵۷-۲.۵Bisolder (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
10 The Effect of Hot Extrusion on Microstructure and Hardness of Zn-۵Cu-Mn-AgBiodegradable Alloy (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
11 بررسی اتصال غیر هم جنس آلیاژ پیشرفته نایوبیوم(Nb-1Zr) به فولاد زنگ نزن 321 به روش جوشکاری پرتو الکترونی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
12 بررسی اثر پارامترهای لیزر Nd:YAG پالسی بر ساخت افزایشی گرادیانی فولاد زنگنزن L۳۱۶ و پایه نیکل اینکونل ۶۲۵ (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
13 بررسی اثر تغییر جریان جوشکاری پرتو الکترونی بر ریز ساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم (Nb-1%Zr) (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
14 بررسی اثر زمان بر ریزساختار اتصال غیرهمجنس فولاد ۱۷-۴ PH و Ti-۶Al-۴V با فلز پرکننده BNi-۲ به روش لحیمکاری سخت (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
15 بررسی اثر گرمای ورودی بر ریز ساختار و هندسه جوش حاصل از جوشکاری پرتو الکترونی بر روی فولاد زنگ نزن 321 (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
16 بررسی اثر لیزر فیبری بر توپوگرافی و میزان ترشوندگی آلیاژ پایه منیزیم AZ۸۰ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
17 بررسی اثرگذاری زبری سطح بر مشخصات هندسی حوضچه جوش آلیاژ ۱۰۵۰ آلومینیوم با استفاده از جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی جوشکاری و آزمایش های غیرمخرب و بیست و دومین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و یازدهمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
18 بررسی تاثیر جوشکاری پرتو الکترونی بر مشخصات متالورژیکی آلیاژ پیشرفته پایه نایوبیوم C-۱۰۳ (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
19 بررسی تاثیر سرعت جوشکاری بر حساسیت به ترک داغ در جوشکاری پرتو الکترونی (EBW) آلیاژ ۲۰۲۴ آلومینیوم (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
20 بررسی تاثیر فرکانس لیزر فیبر میکروماشینکاری بر خواص زیستی آلیاژ پایه تیتانیوم گرید 5 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
21 بررسی تأثیر افزودنی Ge بر ریزساختار لحیم عاری از سرب Sn-5Sb-0.7Cu (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
22 بررسی ترک انجمادی و ذوبی یودیمیت 500 در جوشکاری لیزر پالسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
23 بررسی ترک های ذوبی HAZ در جوشکاری لیزر پالسی Nd: YAG سوپر آلیاژ اینکونل 718 مورد استفاده در موتور توربین های گازی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
24 بررسی خواص مکانیکی و ریزساختار آلیاژ پیشرفته پایه نیوبیم ) Nb-1%Zr ) برای کاربردهای هوافضا (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش علمی دانشجویی مهندسی مواد و متالورژی ایران
25 بررسی ربزساختار و خواص مکانیکی آلیاژ منیزیم اصلاح سطح شده با لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
26 بررسی ریزساختار جوش لیزر فیبری پیوسته در سوپرآلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هشتمین کنفرانس ملی آزمایش های غیرمخرب
27 بررسی ریزساختار قطعه ترنزیشن توربین گازی میتسوبیشی مدل MW۷۰۱D ساخته شده ازسوپرآلیاژ پایه نیکل تومیلوی پس از سرویس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
28 بررسی ریزساختاری ترک های داغ در جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی سوپرآلیاژ اینکونل 718 (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
29 بررسی ریزساختاری جوشکاری زیر آب سوپرآلیاژ اینکونل 718 توسط لیزر Nd:YAG (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس ملی جوش و بازرسی و هفتمین کنفرانس ملی آزمایشهای غیر مخرب
30 بررسی عامل متغیر موثر در جوشکاری ضربانی مغناطیسی ورق های آلومینیم-مس (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس و نمایشگاه بین المللی مهندسی مواد و متالورژی ایران و چهاردهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
31 بررسی و تحلیل تنش - حرارتی جوشکاری پرتو الکترونی بر روی ورق فولاد زنگ نزن 321 به کمک شبیه سازی عددی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، صنایع و هوافضا
32 برری فوم نیکلی به عنوان جمع کننده جریان درالکترود در الکترویت های بازی و خنثی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
33 تاثیر افزایش فرکانس و تبخیر Mg روی عمق نفوذ جوش در آلیاژهای آلومینیوم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و یازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن علمی ریخته گری
34 تاثیر پارامترهای لیزر Nd:YAG پالسی بر ویژگی های هندسی و متالورژیکی جوش آلیاژ آلومینیوم 4032 (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس و نمایشگاه بین‌المللی مهندسی مواد و متالورژی و سیزدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
35 تاثیر فرکانس لیزر Nd-YAG پالسی بر سطح آلیاژ Ti6Al4V برای کاربردهای پزشکی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
36 توسعه آلیاژ چهارتایی پایه روی و بررسی ریزساختار در حالت های مختلف میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SE و BSE) (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک، مواد و متالورژی
37 توسعه خواص فیزیکی و مکانیکی لحیم های آلیاژی بدون سرب Sn-Ag-Cu-Bi (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
38 جوشکاری لیزر Nd:YAG پالسی فولاد زنگ نزن 4PH 17 در دوحالت اولیه آنیل شده فراپیرشده (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی و دوازدهمین همایش ملی مشترک انجمن مهندسی متالورژی و مواد ایران و انجمن ریخته گری ایران
39 ریزساختار و جوش پذیری فولاد زنگ نزن PH 17 - 4 جوشکاری شده با لیزر Nd : YAG پالسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن ایران
40 ساخت افزایشی گرادیانی فولاد کربنی - فولاد زنگنزن ۳۱۶ – پایه نیکل اینکونل ۶۲۵ بر مبنای تغذیه سیم و قوس الکتریکی (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی مواد و متالورژی (iMat۲۰۲۲)
41 سنتز ذرات اکسید کبالت وانادیم به روش هیدروترمال و بررسی خواص آن (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفراس ملی مهندسی مواد، متالورژی و معدن
42 شبیه سازی انتقال حرارت و بررسی تنش پسماند در جوشکاری فولاد ساده کربنی S۲۳۵JR با استفاده از نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم و فناوری
43 شبیه سازی تست برشی فشاری و بررسی استحکام اتصال لحیمکاری سخت آلیاژ Ti-۶Al-۴V به Mo با فلز پرکننده Ti-۱۵Cu-۵Ni توسط نرم افزار آباکوس (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
44 مروری بر خواص ایمپلنت های پایه روی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی کاربرد مواد و ساخت پیشرفته در صنایع
45 مهندسی سطح آلیاژ Ti-۶Al-۴V با استفاده از لیزر میکروماشین کاری برای دستیابی به توپوگرافی سطحی میکرونانو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مواد و علوم میان رشته ای