دکتر رسول نوروزی سید حسینی

دکتر رسول نوروزی سید حسینی دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر رسول نوروزی سید حسینی

Dr. Rasool Norouzi Seyed Hossini

دانشیار دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «تنها مثل جادوگر...#علی_کریمی»، بررسی افکار عمومی در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال ایران: برساخت اجتماعی واقعیت در توییتر (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات میان رشته ­ای در رسانه و فرهنگ دوره: 12، شماره: 1
2 Analysis of Entrepreurial's Value Chain in Sport Science Students at Tehran Universities (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 1، شماره: 2
3 اثر ادراک رفتارهای رهبری مربیان بر تعهد ورزشی، انگیزش پیشرفت ورضایتمندی جودوکاران لیگ برتر ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 16
4 اثر فعالیت های بدنی بر کیفیت زندگی و امید به زندگی در سالمندان استان مازندران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 17
5 ارائه مدل ارزش بازار بازیکنان حرفه ای فوتبال ایران : رویکرد ساخت گرا نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 14، شماره: 71
6 ارائه مدل توسعه قابلیت های سازمانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق با استفاده از گراندد تئوری (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 2
7 ارتباط ادراک از منابع قدرت مربیان و رضایتمندی جودوکاران نخبه ایران (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 4
8 ارتباط ادراک رفتارهای رهبری مربیان با اهداف پیشرفت و رضایت مندی بسکتبالیست های زن نخبه ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 5، شماره: 18
9 ارتباط بین سبک های رهبری مربیان و انگیزش پیشرفت جودوکاران نخبه ایران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
10 اعتبارسنجی نسخه فارسی پرسشنامه سرمایه اجتماعی در باشگاه های تفریحی ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی دوره: 7، شماره: 1
11 How Can the Elite Sports in Iran Lead to the Promotion of the Sports Industry Businesses? An ISM-MICMAC Approach (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 2
12 Integrated Marketing Communications and Brand Prestige in the Iranian National Olympic Committee (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 4، شماره: 1
13 Participation of Students in Recreational Sports: A Research on the Application of Social Marketing (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در مدیریت و بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 4
14 The Role of Human Capabilities Development in the Sustainable Development of Sport Business (دریافت مقاله) مجله کسب و کار در ورزش دوره: 2، شماره: 1
15 بررسی عوامل انگیزشی – بهداشتی معلمان تربیت بدنی براساس نظریه هرزبرگ (دریافت مقاله) مجله پژوهش در مدیریت ورزشی دوره: 1، شماره: 2
16 بررسی هیجانات مصرفی - ارتباطی متاثر از مسکات های ورزشی شناخته شده در تبیین قصد رفتاری مصرف کنندگان: اثر تعدیلگری جنسیت (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 7، شماره: 4
17 تاثیر روش آموزشی TGFU بر انگیزش خودمختاری و یادگیری سرویس والیبال در دانش آموزان نوجوان (دریافت مقاله) فصلنامه رفتار حرکتی دوره: 9، شماره: 29
18 تاثیر شخصیت برند بر ارزش ویژه برند با نقش میانجی اصالت برند در مصرف کنندگان محصولات ورزشی برند مجید (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت برند دوره: 9، شماره: 4
19 تحلیل تصویر ذهنی دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت ورزشی از ادامه تحصیل در مقطع دکتری(رویکردی مبتنی بر تحلیل لایه ای علی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 8، شماره: 21
20 تحلیل سوءاستفاده در ورزش ایران: انواع و عوامل به وجود آورنده آنها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 11، شماره: 32
21 تحلیل شبکه اجتماعی ذی نفعان رویدادهای بزرگ ورزشی: مطالعه ای بر المپیک ریو ۲۰۱۶ و توکیو ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 10، شماره: 1
22 تحلیل مشارکت ورزشی شهروندان تهرانی با تاکید بر ظرفیت های بازاریابی سیاسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه دانش سیاسی دوره: 18، شماره: 2
23 تحلیل هوشمندی رقابتی مدیران باشگاه های ورزشی شهر تهران (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 15، شماره: 78
24 درک تجربه زیسته مدیران روابط عمومی ورزشی از بحران های رسانه ای(رویکردی پدیدارشناسانه) (دریافت مقاله) مدیریت ارتباطات در رسانه های ورزشی دوره: 8، شماره: 2
25 درک تجربه زیسته ورزشکاران حرفه ای ایرانی از پاندمی کوید-۱۹: رویکردی پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 61
26 رابطه ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری ورزشی با عوامل روان شناختی پیام های تبلیغاتی(مطالعه موردی: مجموعه ورزشی سرزمین موج های آبی مشهد) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی جامعه شناختی در ورزش دوره: 2، شماره: 2
27 رابطه اوقات فراغت جدی و رضایت از فراغت با میانجی گری مشارکت تفریحی در ورزشکاران آماتور والیبال (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 3، شماره: 2
28 رابطه بین سبک های تصمیم گیری و قدرت اجتماعی مصرف کنندگان برندهای ورزشی تنیس روی میز (مقایسه برند داخلی و خارجی) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات بازاریابی ورزشی دوره: 4، شماره: 2
29 رابطه بین سرمایه اجتماعی با جهت گیری ورزشی و مشارکت تفریحی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 24، شماره: 3
30 شناسایی عوامل موثر بر بهره وری فدراسیون والیبال جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم ورزش دوره: 11، شماره: 33
31 شناسایی مولفه ها و سطوح اقتصاد دانش بنیان در ورزش (رویکردی کیفی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 12، شماره: 60
32 شناسایی و مدل یابی مولفه ها و شاخص های ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی در دانشکده های علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش در ورزش تربیتی دوره: 10، شماره: 29
33 طراحی الگوی بهره وری فدراسیون والیبال ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 19، شماره: 47
34 طراحی مدل الزامات پیاده سازی بازاریابی اجتماعی در ورزش های تفریحی کشور با استفاده از نظریه داده بنیاد (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 11، شماره: 53
35 طراحی مدل الزامات تجاریسازی یافتههای پژوهشی در علوم ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم حرکتی و رفتاری دوره: 3، شماره: 4
36 طراحی مدل تجاری سازی پژوهش های علوم ورزشی: رویکرد کیفی (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 15، شماره: 77
37 طراحی مدل خط مشی گذاری مبتنی بر توسعه قابلیت های انسانی وزارت آموزش وپرورش اقلیم کردستان عراق (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت دولتی دوره: 15، شماره: 4
38 طراحی مدل ساختاری ارتباط مدیریت استعداد با توانمندسازی کارکنان و اثربخشی سازمانی ادارات ورزش و جوانان استان تهران (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 5، شماره: 1
39 طراحی مدل شکل گیری بدبینی در تیم های ورزشی از دیدگاه اجتماعی(رویکردی کیفی) (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 13، شماره: 66
40 مرور نظام‌مند مطالعات مرتبط با ورزش در رسانه‌های اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 27، شماره: 102
41 مقایسه عزت نفس و رضایت از زندگی دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکاردانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) دوماهنامه مطالعات مدیریت ورزشی دوره: 4، شماره: 14
42 نقش اقدامات مدیریت منابع انسانی و اینرسی دانش در کنش های کارآفرینی دانشگاهی دانشجویان و دانش آموختگان علوم ورزشی (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت منابع انسانی در ورزش دوره: 7، شماره: 2
43 نقش جنسیت در محدودیت های ادراک شده و انگیزه های مشارکت گیمرهای ایرانی بر اساس مدل پیوستار روان شناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 9، شماره: 34
44 ویژگی های محتوا و درگیری کاربران مطالعه موردی: صفحه رسمی توییتر المپیک توکیو ۲۰۲۰ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 7، شماره: 27
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Content typology of the Official Account of the Tokyo ۲۰۲۰ Olympic Games on Twitter (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
2 Prioritizing the motivations and constraints of Iranian gamers (دریافت مقاله) سیزدهمین همایش بین المللی علوم ورزشی
3 بررسی و تحلیل وضعیت وفاداری جودوکاران به برندهای جودوگی (لباس جودو) در باشگاه های جودوی استان کرمانشاه (دریافت مقاله) همایش ملی برند در ورزش
4 تحلیل رفتار مشارکت ورزشی دانشجویان با رویکرد نظریه تکاملی (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
5 تحلیل روندهای مطالعاتی کارآفزینی ورزشی در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی پژوهش های نوین در علوم ورزشی و تربیت بدنی
6 تدوین مدل بازاریابی ورزش های تفریحی فناوری محور: دیدگاهی جامع (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و ششمین همایش ملی انجمن علمی مدیریت ورزشی ایران
7 رابطه مشارکت فعال دانشجویان بر رضایت و دلبستگی مکانی اماکن ورزشیمورد مطالعه دانشگاه تربیت مدرس (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی مطالعات مدیریت در علوم انسانی