دکتر مهرداد نوروزی نیا

دکتر مهرداد نوروزی نیا دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر مهرداد نوروزی نیا

Dr. Mehrdad Noruzinia

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی الگوی متیلاسیون در نواحی پروموتوری دو ژن P۱۵ و P۱۶ و وضعیت بیان این فاکتورها در سلو ل های بنیادی CD۳۴+ خون بند ناف (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 10، شماره: 1
2 ارزیابی تغییرات متیلاسیون تام ژنوم در طول تمایز استئوبلاستی سلول های بنیادی مزانشیمی: یک مطالعه آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 21، شماره: 2
3 Evaluating the Methylation Status in Promoter of vHL, Runx۳ and Ecad Genes and Expression of These Genes in Cord Blood CD۳۴+ Stem Cells (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 21، شماره: 86
4 Evaluation of Apoptotic Rate Reduction Using Valproic Acid as a STAT۵ Inducer in Spinal Muscular Atrophy (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 25، شماره: 108
5 Gene Expression Status and Methylation Pattern in Promoter of P۱۵INK۴b and P۱۶INK۴a in Cord Blood CD۳۴+ Stem Cells (دریافت مقاله) مجله علوم پایه پزشکی ایران دوره: 16، شماره: 7
6 Metformin as a potential agent for modulating the faulty endometriotic mesenchymal stem cells: A case-control study (دریافت مقاله) مجله طب تولید مثل ایران دوره: 20، شماره: 10
7 Methylation Analysis of 5’UTR Promoter Region of DBC2 as a Biomarker in the Peripheral Bloods of Some Iranian Women with Sporadic Breast Cancer (دریافت مقاله) فصلنامه آسیب شناسی ایران دوره: 9، شماره: 2
8 بررسی ژنتیکی کاردیومیوپاتی هایپرتروفیک در بیماران ایرانی؛ نقش یک جهش نوپدید (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهان دوره: 21، شماره: 3
9 تاثیر موتاسیون های FLT۳ بر ویژگی های کلینیکی و پاسخ به درمان بیماران مبتلا به لوسمی پرومیلوسیتی حاد (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشی خون دوره: 8، شماره: 4
10 مقایسه بیان کمی فاکتور نسخه برداری RUNX۲ در تمایز سلول های بنیادی مزانشیمی با محیط تمایزی استئوبلاستی و داروی زولدرونیک اسید (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 11، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Association of poor prognosis subtypes of breast cancer with estrogen alpha methylation in Iranian women (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
2 Mapping of Estrogen receptor CpG island methylation in Iranian patients breast tumors and it s correlation with clinico pathological parameters (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان
3 Romidepsin and Simvastatin Induce Gamma Globin Gene (دریافت مقاله) کنگره بین المللی اختلالات هماتولوژی و انکولوژی در نوزادان
4 بررسی تغییرات اپی ژنتیک در ناحیه 5UTR ژن DBC2 در سلول های خونی زنان مبتلا به سرطان پستان تک گیر و مقایسه ان با زنان سالم (دریافت مقاله) چهارمین کنگره سراسری سرطان های زنان ایران
5 شناسایی جهش در بیماران ایرانی دارای نقص در ژن ان استیل گالاکتوز آمین 6 سولفات سولفاتاز در بیماری موکوپلی ساکاریدوزIVA (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
6 شناسایی جهشهای ژن آریل سولفاتازB در بیماران ایرانی مبتلا به موکوپلیساکاریدوز تیپ 6 (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره ژنتیک ایران
7 نقشه برداری از متیلاسیون جزایر CpG پروموتر ژن گیرنده استروژن آلفا در تومورهای پستان زنان ایرانی و ارتباط آن با شاخص های کلینیکوپاتولوژی بیماران (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی سرطان پستان