دکتر جواد نیستانی

دکتر جواد نیستانی استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر جواد نیستانی

Dr. Javad Neyestani

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آیکونوگرافی نقوش حیوانی مهرهای مغان دوران ساسانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 2
2 بازتاب ساختار سیاسی اجتماعی بر روند سکونت توس کهن در اواخر دوره ساسانی و اوایل اسلام (دریافت مقاله) پژوهش نامه تاریخ اجتماعی و اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
3 بازتاب شکل گیری دو پدیده اجتماعی بر سفال های زرین فام دوره ی سلجوقیان؛ پیدایش طبقه متوسط و مردمی شدن هنر (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 3، شماره: 9
4 بررسی آثار دوران هخامنشی در شهربی لیکیه (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 1
5 بررسی اوضاع اجتماعی و فرهنگی اسپهبدان دابویی و ولات عباسی؛ با تکیه بر سکه ها (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 8، شماره: 32
6 بررسی کتیبه های صندوق های برخی از مقابر ناحیه لواسانات و رودبار قصران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 18
7 پراکندگی، کارکرد و الگوی حاکم بر سازه و تزیین آثار سلجوقیان در ولایت برخوار اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 5، شماره: 18
8 پژوهشی باستانشناختی در بنای آرامگاهی «برج قربان» همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 6، شماره: 1
9 تعاملات علمی در قرون نخستین اسلامی بر اساس مطالعات باستان شناسی (با تاکید بر نقوش هندسی تزئینات گچبری های قرون نخستین اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ فرهنگی دوره: 4، شماره: 15
10 چهارتاقی خانه دیو، آتشکده ای نو یافته از دوره ساسانی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 7، شماره: 15
11 حاکمیت ولات عباسی در تبرستان براساس گاهنگاری سکه ها و منابع مکتوب (دریافت مقاله) دوفصلنامه تاریخ نگری و تاریخ نگاری دوره: 27، شماره: 20
12 دلایل سازه ای استفاده و رواج گنبدهای شلجمی شکل در ایران: مطالعه موردی مسجد شاه مشهد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 12، شماره: 2
13 راه های ارتباطی بخش غربی استان لرستان (طرهان) در دوره ساسانی و سده های آغازین اسلامی (با تاکید بر مسیرهای بهاره) (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 29، شماره: 44
14 سیر تحول در طراحی و ساخت صندوق قبرهای چوبی قرن ۹ هجری قمری مرعشیان مازندران (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 4، شماره: 2
15 فرش به مثابه نماد؛ بررسی شکل مصرف فرش دستباف در اروپا از سده های میانه تا قرن 18 میلادی (12 ه.ق) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات هنر اسلامی دوره: 14، شماره: 32
16 قرائت، بازخوانی و بررسی کتیبه های کوفی کاروان سراهای خراسان رضوی (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 98
17 قربانگاههای انسانی توفت در بیتالمقدس؛ بر اساس روایات عهد عتیق و منابع دوره اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 7، شماره: 2
18 مطالعه و بررسی بنای تاریخی امامزاده عقیل (یاسوکند بیجار) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 1
19 مکان یابی آتشکده های چهارگانه مهر نرسی: بررسی آتشکده های مسیر بیشابور اردشیرخره (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 3، شماره: 1
20 مکانیابی شهر زیز بر اساس منابع تاریخی و بررسیهای باستانشناختی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
21 نقد و تحیل کتاب Rayy: From Its Origins to the Mongol Invasion an Archaeological and Historiographical Study (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 4
22 نقش مهرهای تزئینی در معماری دوره ایلخانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 1، شماره: 2
23 نمود عناصر یونانی در نگارکندهای صخره ای ساسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 1، شماره: 1
24 نمود هنر شیعی در بقعه های گیلان با تاکید بر رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 43
25 نمود هنر شیعی در بقعه های گیلان با تاکید بر رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 43
26 نمود هنر شیعی در بقعه های گیلان با تاکید بر رویکرد مطالعات تاریخ فرهنگی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات تاریخ اسلام دوره: 11، شماره: 43
27 نمودهای تعزیه بر روی نقاشی‌های دیواری بقعه‌های گیلان بر اساس دیدگاه پانوفسکی (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 10، شماره: 1
28 واکاوی عوامل موثر بر ویرانی ارجان پس از چندین قرن رونق و شکوفایی (دریافت مقاله) مجله تاریخ اسلام و ایران دوره: 25، شماره: 28
29 وحدت هنری یادمان‏های آرامگاهی مدور سبک آذری (نواحی اران و آذربایجان) در سده‏ های 8 تا 9 هجری (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر عوامل نظامی برشکل گیری شهرهای نوبنیاد درسده نخست اسلامی مطالعه موردی: کوفه شیراز، عسکر مکرم (دریافت مقاله) همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی
2 بررسی معماری عصر شیخ خیت میراث جهانی شیخ صفی الدین اردبیلی در پرتو کاوش های باستان شیاسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی عمران، معماری و شهرسازی (شهر از گذشته تا آینده)
3 تحول در تکنیک چپیره سازی مقصوره مساجد جامع سلجوقی قزوین و گلپایگان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 مطالعه ساختار بناهای آرامگاهی منطقه شبانکاره در دشتستان بوشهر در دوره های صفوی و قاجار: با تکیه بر ساخت گنبد (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش ملی و نخستین همایش بین المللی علمی - فرهنگی خلیج فارس
5 مطالعه و بررسی کاروانسراهای موجود در مسیرهای باستانی آذربایجان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
6 مقایسه بناهای آرامگاهی عصر ایلخانی: بقعه شیخ عبدالصمد نطنز با مقبره میرمحمد حنفی خارک (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
7 مقایسه عنصری سکه های سلاجقه ایران و روم با استفاده از روش پیکسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی باستان شناسی ایران
8 ویژگی های معماری بقعه شاهزاده زین العابدین زیارت ساحلی بوشهر (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی علمی و فرهنگی و نخستین همایش بین المللی خلیج فارس