دکتر لیلی کریمی فرد

دکتر لیلی کریمی فرد دکتری آمایش فضا و شهرسازی

دکتر لیلی کریمی فرد

Dr. Leila Karimifard

دکتری آمایش فضا و شهرسازی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Analyzing Physical-Spatial (Architectural) Components in Creating a Sense of Attachment From the Perspective of Tourists (Case Study: Si-O-Se-Pol Bridge in Isfahan) (دریافت مقاله) مجله طراحی شهر خلاق دوره: 6، شماره: 3
2 Explanation of Effective Factors on Perceptual Organization Pattern of Area 1 of Contemporary Tehran Based on Pattern Language Theory (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 8، شماره: 3
3 Physical Factors Influencing Place Identity in Higher Education Environments (Case study: Islamic Azad University, South Tehran Branch) (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی هستی فضا دوره: 6، شماره: 1
4 بازشناسی پارامترهای موثر روانشناسی محیطی بر خواست و نیاز شغلی قضات در معماری محاکم قضایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کاربردی در علوم اجتماعی و جامعه شناسی دوره: 4، شماره: 1
5 بررسی علل پیدایش نمای نئوکلاسیک (رومی) با تاکید بر رویکرد رفتارگرایی جان بی واتسون (نمونه موردی: ساختمان های مسکونی شهر «شاهین شهر») (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معماری نوین دوره: 1، شماره: 2
6 شناسایی مولفه های معماری سازگار جهت ایجاد فضاهای تعاملی مشترک برای افراد اتیستیک و غیر اتیستیک (دریافت مقاله) فصلنامه معماری شناسی دوره: 4، شماره: 21
7 گونه شناسی صحن آفتاب گیر در خانه های روستایی کوهستانی (موردپژوهی: روستاهای شمیرانات تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه هنر و تمدن شرق دوره: 11، شماره: 39
8 واکاوی رفتار برخی گردشگران در مکان های تاریخی، وندالیست یا بیان حس دلبستگی به مکان (موردپژوهی: یادگاری نویسی های سی و سه پل، اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه گردشگری فرهنگ دوره: 4، شماره: 13
9 واکاوی ویژگی های صحن آفتاب گیر مطلوب بر مبنای دمای عملکردی و شبیه سازی انرژی در روستاهای کوهستانی (موردپژوهی: روستاهای شمیرانات تهران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فضای زیست دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثربخشی معماری بیوفیلیک در ارتقاء کیفیت معماری باشگاه هنر درمانی بیماران روانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
2 ارزیابی معیارهای تاثیرگذار بر ارتقاء پایداری اجتماعی، در معماری و فضاهای عمومی شهری (نمونه موردی میدان نقش جهان) (دریافت مقاله) پنجمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
3 Influence the stories and fiction on space and architecture (دریافت مقاله) کنگره بین المللی پایداری درمعماری و شهرسازی - شهر مصدر
4 بررسی اثر بخشی عناصر طبیعی معماری بر سلامت روان و رفتارهای اخلاقی انسان (نمونه موردی : مرکزسلامت روان سوگا) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
5 بررسی تاثیر استفاده از اصول معماری بیوفیلیک بر طراحی مراکز درمانی بیمارهای ناشی از افسردگی (نمونه موردی : بیماری آتیپیک ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
6 بررسی مولفه های موثر رویکرد شناختی روانشناسی محیط در توسعه ی فضای شهری و گردشگری با حفظ هویت فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
7 بررسی نقش روابط اجتماعی در ایجاد حس تعلق در میادین شهری،نمونه موردی میدان تجریش (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
8 بررسی نقش معماری در ارتقاء کیفیت فضاهای درمانی مرتبط با روان نمایشگری (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و هفتمین همایش ملی معماری و شهر پایدار
9 تبیین شاخص های معماری حس مکان در سینمای ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
10 نقش زیرساخت های شهری در سرزندگی بافت قدیم محله آفخرا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
11 نقش فرم و عناصر معماری، به عنوان نمادی جهت تبلیغات (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران