دکتر احسان نیک بخش

دکتر احسان نیک بخش استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

دکتر احسان نیک بخش

Dr. Ehsan Nikbakhsh

استادیار دانشکده مهندسی صنایع و سیستم‌ها دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Novel Sustainable Multi-objective Optimization Model for Steel Supply Chain Design Considering Technical and Managerial Issues: a Case Study (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
2 Incidental Findings in Digital Panoramic Radiography of Patients Referred to Mashhad Dental School (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمان دوره: 28، شماره: 1
3 تحقیق درعملیات و بهینه سازی : گذشته،حال وآینده (دریافت مقاله) فصلنامه آموزش مهندسی ایران دوره: 15، شماره: 58
4 حل ابتکاری و کران پایین برای مسئله مکان یابی - مسیریابی دو رده ای (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 20، شماره: 1
5 کنترل موجودی فرآورده های خونی در شبکه بیمارستانی تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 11، شماره: 3
6 مسئله مکان یابی یال هاب پوششی تحت شرایط اختلال (دریافت مقاله) مجله چشم انداز مدیریت صنعتی دوره: 4، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A vendor managed inventory control model for a pharmaceutical closed-loop supply chain (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
2 Designing a multi-period, multi-product MILP model with inventory and shortage system to optimize the product mix (case study: one of the four major lubricant manufacturing companies in Iran) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع و سیستم ها
3 بررسی رویکرد های مدیریت کیفیت جامع در دوره های عمر سازمان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت
4 حداکثرسازی سود شبکه هاب با در نظرگیری رقابت ایستا و سطح خدمت (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
5 رویکرد برنامه ریزی آرمانی به مسئله مکان یابی - تخصیص جذب جریان رقابتی دو هدفه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 رویکرد بهینه سازی استوار به مسیله برنامه ریزی تولید - توزیع چند دوره ای تحت شرایط عدم قطعیت (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی انجمن تحقیق در عملیات ایران
7 مدل پویاشناسی تولید ذرت دانه ای در کشور با در نظر گرفتن عوامل پایداری (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پویایی شناسی و تفکر سیستمی
8 مدیریت گردش پالت ها در زنجیره تامین داخلی خودروسازی (مطالعه موردی: گروه خودروسازی سایپا) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مهندسی صنایع ،اقتصاد و مدیریت