دکتر محمدحسین یادگاری

دکتر محمدحسین یادگاری دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمدحسین یادگاری

Dr. Mohammad hossein Yadegari

دانشیار دانشکده علوم پزشکی دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Antifungal Activity of Caffeine in Combination with Fluconazole against Candida albicans (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 2، شماره: 2
2 Assessment of Antifungal Activity of Saccharomyces boulardii against Candida albicans Biofilm (دریافت مقاله) فصلنامه عفونت، اپیدمیولوژی و پزشکی دوره: 8، شماره: 3
3 اثر ضدقارچی عصاره آبی گیاه سیر (Allium sativum) به صورت مجزا و در ترکیب با فلوکونازول ، ایتراکونازول و کتوکونازل روی مخمرهای بیماری زا (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان دوره: 11، شماره: 1
4 Determination of T-2 Mycotoxin in Fusarium strains by HPLC with fluorescence detector (دریافت مقاله) فصلنامه گزارش های زیست فناوری کاربردی دوره: 1، شماره: 1
5 Identification of Candida Species in Patients with Vulvovaginitis Presenting Different Clinical Symptoms (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان دوره: 23، شماره: 98
6 PCR - RFLP patterns for the differentiation of the Fusarium species in virtue of ITS rDNA (دریافت مقاله) مجله قارچ شناسی پزشکی دوره: 1، شماره: 1
7 تهیه زایموزان از دیواره سلولی کاندیدا آلبیکنس (دریافت مقاله) مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان دوره: 11، شماره: 5
8 جداسازی گونه حدواسط فوزاریوم لانگستیه و فوزاریوم اسپوروترایکیوئیدس و شناسایی برخی از خصوصیات ریختی و مولکولی آن (دریافت مقاله) مجله طب نظامی دوره: 11، شماره: 2
9 شناسایی ژن مقاومت به فلوکونازول ERG۱۱ در نمونه های بالینی کاندیدا آلبیکنس جدا شده از بیماران آلوده به HIV با روش واکنش زنجیره ای پلیمراز معکوس (RT-PCR) (دریافت مقاله) دانشور پزشکی (نشریه پژوهشی پایه و بالینی) دوره: 19، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 شناسایی و تعیین تنوع ژنوتیپی سویه های بالینی کاندیدا به روش RAPD-PCR (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی تازه های سلولی مولکولی