دکتر محمود یزدانی

دکتر محمود یزدانی استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

دکتر محمود یزدانی

Dr. Mahmoud Yazdani

استادیار دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی اثرات اجتماعی - اقتصادی و زیست محیطی طرح های آبخیزداری (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 7، شماره: 21
2 بازنگری روش مونونوبه ـ اوکابه وارایه راهکاری مکمل درطراحی لرزه ی دیوارهای حایل (دریافت مقاله) پژوهشنامه حمل و نقل دوره: 4، شماره: 2
3 بررسی اثر اندازه دانه بر مشخصات مکانیکی و مدول ارتجاعی دانه لیکای سازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 3
4 بررسی تاثیر رفتار هیدرودینامیکی درزه ها در ایمنی تکیه گاه سدهای بتنی قوسی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 26، شماره: 2
5 بررسی تحمل ارقام گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum) به گل جالیز مصری (Orobanche aegyptiaca) در شرایط کنترل شده (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 88
6 بررسی رفتار منابع سنگ داغ خشک HDR د رحین تحریک هیدرولیکی با استفاده از روش های عددی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
7 بررسی سرولوژیکی آلودگی جوندگان به لپتوسپیروز دراستان خراسان شمالی، شمال شرق ایران (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی دوره: 7، شماره: 4
8 تاثیر خصوصیات زمین شناسی مهندسی سنگدانه ها بر مقاومت بتن (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 6، شماره: 1
9 تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامه جانشین پروری (مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان) (دریافت مقاله) مجله مطالعات راهبردی در صنعت نفت و انرژی دوره: 4، شماره: 13
10 تعیین ظرفیت باربری شمع با استفاده از تحلیل های عددی سیستماتیک آزمایش بارگذاری شمع بر مبنای روش تاگوچی (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 28، شماره: 4
11 تعیین مشخصات ارتجاعی سبک دانه های مصنوعی شیل و رس منبسط شده ی ایران (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 2
12 تعیین مقادیر سختی قایم و برشی درزه های سنگی با استفاده از تحلیل برگشتی نتایج آزمایش بارگذاری صفحه (مطالعه موردی: سد بختیاری) (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 31، شماره: 3
13 رفتار کمانشی شمع ها در خاک های روانگرا (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی عمران فردوسی دوره: 23، شماره: 2
14 شبیه سازی، تحلیل حساسیت و عدم قطعیت تغییرات تراز آب دریاچه ارومیه نسبت به مولفه های بیلان آبی آن (دریافت مقاله) فصلنامه هیدرولیک دوره: 3، شماره: 1
15 کاربرد روش تاگوچی در بهینه سازی طرح اختلاط بتن سبک نیمه سازه یی ساخته شده با سبکدانه های پومیس (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 32، شماره: 4
16 مدل سازی عددی شکست هیدرولیکی در مخازن نفتی با اجزاء محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 30، شماره: 4
17 مطالعه عددی دوبعدی پایداری تکیه گاه سدهای بتنی قوسی با تاکید بر نقش درزه های سنگی و جریان آب در آنها (دریافت مقاله) فصلنامه انجمن زمین شناسی مهندسی ایران دوره: 3، شماره: 1
18 مطالعه ی عددی تاثیر پارامترهای رفتار شکننده ی توده سنگ ها سخت در تغییر مکان دیواره و گسترش ناحیه ی خمیری اطراف تونل های عمیق (دریافت مقاله) مجله ی مهندسی عمران شریف دوره: 29، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه یک مد ل ساختاری زنجیره تامین پایدار ناب با رویکرد مدیریت کیفیت جامع در صنعت خودرو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
2 ارزیابی وضعیت اقتصادی_اجتماعی شهرهای مرزی،با تاکید بر نقش مبادلات مرزی،مورد:شبانه (دریافت مقاله) همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری
3 استفاده از آنالیزهای تعادل حدی در رفع محدودیت های روش مونونوبه-اوکابه (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 اندازه گیری آزمایشگاهی مقاومت برشی درزه مصنوعی با زاویه 20 درجه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
5 اندازه گیری آزمایشگاهی مقاومت برشی درزه مصنوعی با زاویه 30 درجه (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم
6 اندازهگیری میدان تنش در سنگ جهت کنترل طراحی پوشش فلزی تونلهای پنستاک پروژه سد سیمره (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
7 اهمیت نقش ناپیوستگی های توده سنگ در سد بتنی قوسی سیمره (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
8 Experimental study of sand-rubber mixtures (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه اقتصاد شهری
9 Finite Element Modelling of the Settlement of a Foundation under Uniform Surcharge (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی عمران،معماری با تاکید بر اشتغال زایی در صنعت ساختمان
10 Finite Element Modelling of the Settlement of a Foundation under Uniform Surcharge (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه پایدار
11 Introducing New NON-Uniform Mesh Generation: A Case Study In Determining Tunnel Settlement (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
12 Two And Three and Pseudo Three Dimensional Modeling of Fluid-Driven Fractures (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
13 برآورد ایمنی لرزه ای سدهای خاکی بر اساس نتایج آنالیزهای دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 بررسی اثر اندازه جعبه برش مستقیم بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران و معماری با تاکید بر فن آوری های بومی ایران
15 بررسی اثر پارامترهای خاک و فشار تزریق بر مقاومت نهایی برون کشی در روش میخ گذاری خاک با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 بررسی اثر تنش سربار بر پارامترهای مقاومت برشی پسماند در آزمایش برش مستقیم خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک، عمران و فناوری های پیشرفته
17 بررسی اثر دست خوردگی بر نتایج آزمایش برش مستقیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
18 بررسی اثر ویژگی های ناپیوستگی بر مدول تغییر شکل توده سنگی با استفاده از مدل سازی آزمایش بارگذاری صفحه (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
19 بررسی تاثیر تنش های همه جانبه بر منحنی مشخصه آب خاک در خاک های غیراشباع با تخلخل مضاعف (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهرها
20 بررسی تاثیر رفتار هیدرومکانیکی بر پایداری توده سنگ درزه دار تکیه گاههای سدهای بتنی قوس (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
21 بررسی تاثیر مقاطع مهارها بر روی تغییرشکل افقی دیوار در پایدارسازی گود به روش مهار متقابل (دریافت مقاله) کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
22 بررسی تاثیرات نحوه مدلسازی فونداسیون سکوی خود بالابر بر رفتار دینامیکی آن تحت اثر امواج دریا (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
23 بررسی تغییرات منحنی های P-Y برای تحلیل شمع‌های بتن آرمه تحت بار جانبی در اثر شرایط مختلف شمع (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 بررسی خصوصیات رفتاری مصالح بر تغییرات نشست و تاثیر آن در پایداری لرزهای سدهای خاکی (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
25 بررسی دستورالعمل طراحی جلوگیری از پدیده جاکنش آبی در تونلهای تحت فشار (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی تونل
26 بررسی رفتار لرزه ای مغارهای بزرگ زیرزمینی ساخته شده در معرض گسل (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 بررسی فاصله مناسب مهار از لبه گود در پایدارسازی گودها به روش مهار متقابل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
28 بررسی ویژگیهای زمینشناسی مهندسی سازندهای شیلی و مارنی استان فارس برای تولید مصالح سبکدانه و ارزیابی اولیه از مصالح سبکدانه تولیدی (دریافت مقاله) هشتمین همایش زمین شناسی مهندسی و محیط زیست ایران
29 بررسی ویژگیهای نامطلوب مصالح سنگدانهای چابهار بر خواص بتن (دریافت مقاله) چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 بهینه یابی میزان بارگذاری پاشنه برای تقویت لرزهای سدهای خاکی با استفاده از نتایج تحلیل های دینامیکی غیر خطی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
31 بهینهسازی گودبرداری میخکوبی شده با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) همایش ملی معماری، عمران و توسعه نوین شهری
32 پهنه بندی سیل و تعیین نقاط امن در برابر سیل با استفاده از مدل هیدرولیکی GIS و HEC-RAS (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیرمترقبه طبیعی
33 تاثیر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی سنگدانه بر خواص مکانیکی بتن (دریافت مقاله) سومین کنگره ملی مهندسی عمران
34 تاثیر جنس سنگدانه­ها بر سرعت انتشار امواج فشاری در بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
35 تحلیل احتمالی از جابجایی دائم زمین در امتداد گسل کهریزک و تاثیر آن در توسعه پایدار جنوب تهران (دریافت مقاله) همایش ملی مقاوم سازی ایران
36 تحلیل پایداری زون شکست تکیه گاه جناح چپ سد مخزنی سیمره با استفاده از مد لسازی عددی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معدن
37 تحلیل پراکنش خدمات عمومی براساس تراکم جمعیت ، قابلیت دسترسی و کاربری ها در شهر تکاب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خدمات شهری و محیط زیست
38 تحلیل عددی اثر زلزله بر روی مغارهای نیروگاه تلمبه ذخیره‌ای سیاه بیشه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
39 تدوین شایستگی های رهبری مورد نیاز برای ایجاد برنامهجانشین پروری مطالعه موردی: شرکت پالایش گاز پارسیان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی
40 تعیین خصوصیات مهندسی پوکه­های معدنی دماوند و امکان­سنجی موارد کاربرد آنها در صنعت ساختمان (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 تعیین خواص ارتجاعی دانه های لایپور با استفاده از معکوس تئوری های مواد مرکب (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک
42 تعیین طرح اختلاط سیستماتیک بتن سبک نیمه سازه ای ساخته شده با سبکدانه-های پومیس با استفاده از روش تاگوچی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
43 تعیین مدول ارتجاعی دانه‌های لیکای سازه‌ای با اندازه‌های مختلف توسط روش دیفرانسیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
44 جایگاه بتن سبک سازه‌ای در ایران و جهان- ضوابط آیین‌نامه‌ای و کاربرد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
45 رویکردی مبتنی بر اندازه گیری توسعه سطح بلوغ مدیریت دانش در صنعت نفت و گاز (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
46 سبک سازی پانل های ساندویچی از طریق کاهش وزن مخصوص بتن پاشیدنی (شاتکریت) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 شاخص های هویت بخشی شهرهای جدید (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی مسیلها (کالها)
48 شبیه سازی عددی رفتار گسل ها بر پایه مکانیزم حرکتی چسب-لغز (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 طراحی سیستم تولید ناب برای تولید کشش کریستال شمش نیمه هادی بااستفاده از روش ترکیبی تاگوچی و بهینه سازی شبیه سازی (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و توسعه
50 طراحی شاتکریت به عنوان سیستم نگهداری دائمی بر اساس بتن پلیمری (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
51 طراحی و پیاده سازی سامانه فرماندهی حادثه (ICS) در سامانه بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) صنایع در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش زمین شناسی و محیط زیست
52 طرح و ساخت بتن شاتکریت سبکدانه برای پانلهای سه بعدی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
53 کاربرد روش تاگوچی در بهینهسازی طراحی گودبرداریها با استفاده از میخکوبی (دریافت مقاله) دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
54 کاربرد روش تاگوچی در تخمین پارامترهای رفتاری خاک با استفاده از نتایج مانیتورینگ نشست (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
55 کاربرد روش تاگوچی در تعیین طرح اختلاط بهینه بتن سبک سازهای ساخته شده با سبکدانه های اسکوریا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
56 کالیبراسیون پارامترهای مدل رفتاری خاک سخت شونده با نتایج آزمایش بارگذاری صفحه با استفاده از تحلیلهای برگشتی مبتنی بر روش تاگوچی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
57 محاسبه پارامتر چسبندگی خاک سیمانته شده با استفاده از آزمایش بارگذاری صفحه روی لبه ترانشه (دریافت مقاله) هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 مدل سازی عددی رشد ترک هیدرولیکی در حالت مود مرکب با استفاده از روش اجزا محدود توسعه یافته (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مکانیک خاک و مهندسی پی
59 مدلسازی فیزیکی بررسی نقش حفرات در تغییر مدول تغییر شکل پذیری و مقاومت سنگ (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
60 مدلساشی عددی جسیان دوفازی برای تسزسی تاثیر فشار تصریق و ارتفاعروباره بر نفوذ دوغاب در چال حفازی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
61 مدیریت ریسک سیلابهای شهری (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
62 مروری بر مدلهای رفتاری پایه و جدید در علم ژئوتکنیک (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه تحقیقات در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی و محیط زیست پایدار
63 مطالعه آزمایشگاهی اثر اندازه جعبه برش مستقیم بر پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
64 مطالعه آزمایشگاهی اثر اندازه جعبه برش مستقیم و درصد تراکم خاک بر پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
65 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر متقابل نسبت وزنی میکروسیلیس، مدول نرمی ریزدانه و نسبت آب به سیمان بر پارامترهای فیزیکی و مکانیکی بتن (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
66 مطالعه آزمایشگاهی مدول الاستیسیته خاک در دو آزمایش تک محوری و سه محوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات بنیادین در عمران،معماری و شهرسازی
67 مطالعه آزمایشگاهی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیراشباع با تخلخل مضاعف (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
68 مطالعه تاثیر حرارت بر مقاومت کششی گرانت با استفاده از آزمایش کششی برزیلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
69 مطالعه عددی اثر یک دانه بیش ازاندازه بزرگ بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
70 مطالعه عددی اثر یک دانه بیش ازاندازه بزرگ بر روی پارامترهای مقاومت برشی خاک در آزمایش سه محوری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
71 مطالعه عددی پدیده جکینگ هیدرولیکی در تونل های تحت فشار با استفاده از روش عددی المان های مجزا (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
72 مطالعه عددی پدیده شکست هیدرولیکی در تونلهای تحت فشار بوسیله روش اجزاء مجزا (دریافت مقاله) سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
73 مطالعه عددی تاثیر ابعاد صفحه و عمق بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه ای (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
74 مطالعه عددی روانگرایی پی آبرفتی سدهای خاکی تحت بارگذاری زلزله (دریافت مقاله) هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 مقایسه تطبیقی تجارب احیاء وبازسازی بافت های تاریخی درایران و جهان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
76 مقایسه مدلهای رفتاری موهر کولمب، خاک سخت شونده و HSS در شبیه سازی عددی دیوارهای میخکوبی شده (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
77 مقایسه مشخصات دانه‌های رس منبسط شده با وزن مخصوص و قطرهای مختلف (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی بتن سبک
78 مکانیک رفتاری خاک و خرده لاستیک (دریافت مقاله) کنفرانس ملی عمران و معماری در مدیریت شهری قرن 21
79 میدان تنش در پوسته زمین به عنوانیکی از پیش نشانگرهای اصلی زلزله (دریافت مقاله) اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله
80 همبستگی بین مقاومت فشاری تک محوری و شاخص بارنقطه ای برای مصالح شبه سنگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر