دکتر یداله یمینی

دکتر یداله یمینی استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

دکتر یداله یمینی

Dr. Yadollah Yamini

استاد دانشکده علوم پایه دانشگاه تربیت مدرس

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Investigation of effect of sulfate ion on xanthate consumption in galena flotation based on thermodynamic diagrams (دریافت مقاله) مجله معدن و محیط زیست دوره: 9، شماره: 4
2 Optimization and Comparison of Ultrasound-Assisted Extraction of Estragole from Tarragon Leaves with Hydro-Distillation Method (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 1، شماره: 2
3 Solid Phase Extraction of Letrozole by a Metal Organic Framework and its HPLC-UV Characterization (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 8، شماره: 2
4 Ultra Efficient Removal of Basic Blue ۴۱ from Textile Industry’s Wastewaters by Sodium Dodecyl Sulphate Coated Magnetite Nanoparticles: Removal, Kinetic and Isotherm Study (دریافت مقاله) مجله تحقیقات شیمی تجزیه و تجزیه زیستی دوره: 5، شماره: 2
5 تاثیر تنش آب و مقادیر مختلف نیتروژن بر مراحل رشد و نمو، عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه علوم زراعی ایران دوره: 4، شماره: 3
6 جذب تولوئن از جریان هوای آلوده با استفاده از کربن فعال پوشانده شده با اکسیدهای فلزی منگنز و منیزیم (دریافت مقاله) فصلنامه سلامت و محیط زیست دوره: 8، شماره: 4
7 سنتز نانو ذرات Fe۳O۴و بررسی عملکرد آن در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی (دریافت مقاله) مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران دوره: 21، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Automated EME-DLLME Method on a disk (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
2 CuCr-Layered Double Hydroxide Intercalated with 2-mercaptoethane sulfonate: Highly Selective and Efficient Removal of Heavy Metals from Environmental Water samples (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی نانو فناوری در علوم سلامت
3 EDTA functionalized ordered SBA-۱۵ mesoporous silica as an effective adsorbent for preconcentration of some heavy metal ions followed by ICP-AES (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
4 Electrodeposited Terephthalic Acid/Layered Double Hydroxide Nanosheets Coating for In-Tube Solid Phase Microextraction of Phthalate Esters from Beverages (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
5 Extraction of diazinon and chlorpyrifos pesticides in some vegetables using magnetic@chitosan@SNW-۱ followed with QECHERS method (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
6 Fabrication of Covalent Organic Framework-based Composite as Advanced Adsorbent for Removal of Cationic and Anionic Dyes from Water (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
7 Highly efficient and fast co-removal of heavy metal ions and oxyanions with zeolite@layered double hydroxides core-shell heterostructure (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
8 Imidazolium-based bifunctional periodic mesoporous organosilicas as a novel sorbent for microextraction by packed sorbent (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
9 Ionic liquid-based supramolecular solvent microextraction for extraction of synthetic food dyes in foodstuff samples (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
10 Ionic liquid-derived magnetic mesoporous carbon as a new magnetic sorbent for solid-phase extraction of triazine herbicides in water samples (دریافت مقاله) دهمین سمینارملی شیمی و محیط زیست ایران
11 Lactose intercalated layered double hydroxide as a green sorbent for efficient and selective removal of heavy metals from aqueous solution (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
12 Multiwall carbon nanotube- zirconium oxide nanocomposite hollow fiber solid phase microextraction for determination of polyaromatic hydrocarbons in water, coffee and tea samples (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
13 One-Step Two-Electrode Electrodeposition of Intercalated Layered Double Hydroxide for Effective Uptake of Heavy Metal Ions (دریافت مقاله) نهمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
14 Solid sorbent based on natural polymer nanosheets for removal of antibiotics from wastewater (دریافت مقاله) بیستمین کنگره شیمی ایران
15 بررسی کارایی نانو ذرات Fe3O4اصلاح شده با بیوپلیمر کیتوزان در حذف کروم شش ظرفیتی از محیط های آبی (دریافت مقاله) شانزدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران
16 بررسی میزان کشندگی نانوساختارهای هیدروکسید دوگانه لایه ای بر روی رده ی سلولی فیبروبلاست موشی (L929) (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
17 بررسی و تعیین غلظت شوینده ها (LAS) در حوضه جنوبی دریای خزر (دریافت مقاله) ششمین همایش علوم و فنون دریایی
18 حذف آرسنیک، سلنیوم و کروم با استفاده از هیدرواکسیدهای دوگانه لایه ای اصلاح شده با گلایسین زوج یون (دریافت مقاله) هشتمین سمینار ملی شیمی و محیط زیست ایران
19 ریز استخراج فاز مایع با غشاهای متخلخل زوج شده با روشهای اسپکترسکوپی روشی کارا و حساس برای اندازه گیری مقادیر بسیار کم کاتیونهای فلزی در نمونه های بیولوژیکی و محیط زیستی (دریافت مقاله) ششمین کنگره عناصر کمیاب ایران
20 نانو ذرات مغناطیسی اصلاح شده به عنوان جاذبی بسیار کارا برای حذف رنگدانه ها از پساب های کارخانجات نساجی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد اصلاح الگوی مصرف